Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0141

1.3 Site name

Pădurea Ciornohal

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.234244
Latitude:47.628867

2.2 Area [ha]

274.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40C0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4097Iris aphylla subsp. hungarica           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex brevicollis                   
Cephalanthera damasonium                   
Cotinus coggygria                   
Crocus reticulatus                   
Cypripedium calceolus forma viridiflorum                   
Dianthus capitatus                   
Echium rossicum                   
Hierochloe repens                   
Phlomis herba-venti ssp. pungens                   
Prunus fruticosa                   
Prunus tenella                   
Rumex tuberosus                   
Serratula radiata                   
Symphytum ottomanum                   
Trinia multicaulis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N120.44
N140.76
N150.88
N1697.82
N210.10

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Teritoriul in care se află situl aparține MIOCENULUI reprezentat prin depozite sarmatice iar din punct de vedere petrografic predomină marnele argiloase apoi argilele și mai puțin loess-ul. Pădurea Ciornohal aparține provinciei balcano-meossiace și este stațiunea cea mai nordică cu Cotinus coggygria, element pontic-submediteranean de mare însemnătate fitogeografică. Aici se întâlnesc și numeroase elemente continentale și sudice specifice stepei. Dintre numeroasele specii continentale unele fiind chiar rare, cităm: Adonis vernalis, Amygdalus nana, Centaurea orientalis, Veronica spicata. Din grupul speciilor pontice, enumerăm: pontice- Alyssum hirsutum, Dianthus membranaceus, Marrubium praecox; pontico-submediteraneene- Ranunculus illyricus, Salvia pratensis, Trifolium pannonicus; pontico-panonice- Acer tataricum, Ajuga laxmani, Carduus hamulosus, pontico-balcanice- Arum orientale, Cytisus austriacus, Linum flavum. Numeroase sunt și speciile submediteraneene, iar dintre acestea cităm: Bupleurum praealtum, Calamintha acinos, Herniaria incana. Elementul daco-balcanic este reprezentat numai prin specia Rhinanthus rumelicus. ;

4.2 Quality and importance

Pădurea Ciornohal este un eșantion al ecosistemului relictar de silvostepă disjunct din nordul țării constituit din numeroase elemente xerofite parte aflate la limita nordică a arealului:Cotinus coggygria, element pontico-submediteranean . Aici se întâlnesc și numeroase elemente continentale și sudice specifice stepei. În sit s-au identificat 424 specii de plante vasculare, aparținând la 56 de familii. Pe lângă flora bogată și puternicul caracter conservativ, rezervația forestieră Ciornohal prezintă un interes deosebit și sub aspectul vegetației. Fitocenozele întâlnite aici, cu toate perturbările suferite, se mențin încâ într-o stare cvasinaturală, cu particularități evidente și de mare însemnătate fitogeografică. Raritatea unor atât de autentice crâmpee de silvostepă, în special în Moldova, justifică propunerea de a fi supusă regimului de ocrotire a întregii suprafețe ocupată de pădurea Ciornohal. Ea constituie și un important element de peisaj care se reînoiește în funcție de anotimp. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04No
LB02.04Ni
LD01.01No
LF03.01No
LF03.02.03No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNi
MB02.02No

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Baza de date Milvus, multe dintre ele nepublicate Documentatie specii : {MILVUS(A072)};{MILVUS(A217)};{MILVUS(A220)};{MILVUS(A236)}; {MILVUS(A091)}; {Balatag Emanuel, observatii personale, 2005-2010(A220)}; {Baza de date Milvus.
 (A217)};  Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO9855.74

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Această rezervație are suprafața de 77 ha Este inclusă în Anexa I a Legii nr. 5/2000, la poziția 2230 - "Pădurea Ciornohal". Din punct de vedere administrativ aparține comunei Călărași, județul Botoșani. Este o rezervație de interes botanic în principal, fiind inclusă în categoria IV - IUCN.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY