Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0146

1.3 Site name

Pădurea de stejar pufos de la Hoia

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.495253
Latitude:46.767697

2.2 Area [ha]

12.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO11Nord-Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91H0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Adonis vernalis                   
Centaurea atropurpurea                   
Cephalaria radiata                   
Salvia transsylvanica                   
Stipa pulcherrima                   
Viola jooi    30  50           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1434.88
N1665.12

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Situl este localizat pe un versant repede cu expozitie sudica, sud-vestica, face parte din trupul de pădure Hoia II (subparcela silvica 100, unitatea de productie IV, din Ocolul Silvic Cluj), mai precis în pe partea stângă tehnica a râului Someș, în dreptul localității Florești. În partea inferioară a sitului acesta este constituit doar din stejar pufos, pentru ca spre culme acesta să fie înlocuit de către gorun. De asemenea în cuprinsul sitului mai este întâlnit diseminat pinul silvestru și pinul negru.;

4.2 Quality and importance

Situl se remarca prin structura naturala bine conservata reprezentata prin: alternanța între porțiunile de pădure încheiată și rariște; diversitatea si starea buna de conservare a păturii erbacee. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LK01.01Ni
LK01.01No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1.Munteanu, D., 1968. Clasa Aves. In Ionescu, V., Miron, I., Munteanu, D., Simionescu Viorica. Vertebrate din bazinul montan al Bistritei. Lucrarile Statiunii de cercetari Biologice Geologie si Geografie \"stejarul\", Vol. I.: 375 - 437 2. Munteanu, D., 1969. Aspecte ale influentei iernii prelungite din anul 1963 asupra pasarilor migratoare in bazinul montan al Bistritei. Com. zool., pag.: 51 - 55 3. Munteanu, D., 1970. Rata mare (Anas plathyrhynchos) in bazinul montan al Bistritei. Muz. St. Nat. Piatra Neamt. St. com., I: 363 - 368., 4. Munteanu, D.,200 Avifauna bazinului montan al Bistritei moldovenesti, Ed. Alma mater, Cluj-Napoca, 250 pp. 5. Agentia de Protectie a mediului Piatra Neamt., 2004. Studiu stiintific de fundamentare pentru ariile naturale de zona umeda Pangarati si vaduri. Avizat favorabil de CMN din cadrul Acad. Rom.. Pe baza acestei documentatii cele doua zone au devenit SPA in 2004 prin H.G., 2151/2004. Documentatie specii : {Dan Munteanu, observatii personale(A002)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A004)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A008)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A028)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A030)};{Dan Munteanu, observatii personale(A031)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A036)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A038)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A051)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A052)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A053)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A055)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A058)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A059)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A060)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A061)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A062)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A067)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A123)};{Alin David, obsevatii personale(A125)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A136)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A142)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A153)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A162)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A164)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A165)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A166)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A168)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A179)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A197)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A230)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A231)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A232)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A248)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A260)};{Dan Munteanu, obsevatii personale(A339)}; {Dan Munteanu, observatii personale(A031)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A038)}; {Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A001)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A036)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A038)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A050)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A051)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A052)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A053)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A056)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A059)};{Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A125)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY