Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0152

1.3 Site name

Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.216703
Latitude:47.050544

2.2 Area [ha]

18917.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9130  info      0.00 
9170  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
92A0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina           
P1902Cypripedium calceolus           
M1355Lutra lutra           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N120.16
N140.29
N1698.50
N260.93

Total Habitat Cover

99.88000000000001

Other Site Characteristics

Situl Pădurea Floreanu–Frumușica–Ciurea este amplasat în Podișul Central Moldovenesc în zona de întâlnire a trei mari unități geomorfologice și anume: Podișul Sucevei, Câmpia Moldovei și Podișul Bârladului. Situl include în limitele sale SCI-urile deja validate ROSCI0152 Pădurea Gheorghițoaia și ROSCI0150 Pădurea Frumușica. Situl este localizat pe teritoriul administrativ al județelelor Iași (comunele Sinesti, Dumesti, Tansa, Tibanesti, Dagata, Popesti,Tibana, Madarjac, Horlesti și Voinesti) și Neamț (în raza comunei Stanița). Din punct de vedere al administrației silvice, situl aparține direcțiilor silvice Iași, în raza ocoalelor silvice Podul Iloaiei (UP III Popești, UP V Gheorghițoaia, UP VI Cenușa), Pădureni (UP I Tibana), Ciurea (UP IV Voinești); Neamț, în raza Ocolului Silvic Horia (UP IV Vadu Vejei) și Vaslui, în raza Ocolului Silvic Băcești (UP VII Tibănești). Relieful podișului Moldovenesc este grefat pe fundamentul platformei podolico-ruse, care a fost acoperită de materiale a căror depozite s-au suprapus în diferite etape ale evoluției. În zona Podișului Central Moldovenesc, reliefuri structurale de tipul coastelor sunt foarte dezvoltate, având o structură din roci siluriene și cretacice, peste care urmează câteva sute de metri de depozite mio-pliocene, cu o structură de platformă tubulară slab monoclinală de la NV la SE. Se evidențiază o localizare a marnelor spre baza versanților, iar alternanțele de marne și gresii spre culmi. Unitatea geomorfologică predominantă este versantul, având configurația ondulată și mai puțin frământat. Pe suprafețe relativ mici, apare și platoul (predispus, în majoritatea cazurilor fenomenelor de înmlăștinare), coama, terasa sau lunca. Structura geologică, alcătuirea stratificată în succesiuni de roci permeabile cu roci impermeabile și înclinarea acestora favorizează declanșarea proceselor de degradare a solurilor prin eroziune și mai ales prin alunecari, fenomen ce se observă în acest teritoriu atât în fondul forestier cât mai ales în terenul agricol. Teritoriul sitului este amplasat în bazinul hidrografic al râurilor Siret, Bahlui și Bârlad. În această porțiune Siretul are un caracter fluviatil cu multe meandre, cu mulți afluenți: pâraiele Bahna cu Valea Roșie, Dăicuța, Bârsa și Arinosu. În bazinul Bârladului se scurge paraiele Sacovăț ce are ca afluenții: paraiele Cenușei, Gheorghițioaia, Pietrosu, Sec, Răchiții, Valea Vejii, Pietrăriei, Nistria, etc. Bahluiul are ca afluenți următoarele pâraie: Pietriș, Oii, Rediu, Buznea, Budăi, Alunești, Sinești, etc. Alimentarea apelor din rețeaua hidrografică este mixtă, pluvio-nivală, regimul hidrologic având caracter de regim hidrologic continental, ceva mai accelerat manifestat prin creșterea intensă a apelor de primăvară, unde se produc inundații și prin viiturile destul de mari în timpul ploilor cu caracter torențial din timpul verii. În general rețeaua hidrografică este bine reprezentată. Stratificarea depozitelor pliocene, alcătuite din complexe de nisipuri alternând cu argile și nisipuri, precum și luturi impermeabile, favorizează formarea unor strate acvifere freatice bogate, situate la diferite niveluri în funcție de adâncimea stratelor impermeabile. Aceste ape slab mineralizate participă la alimentarea rețelei hidrografice chiar și în perioadele cu precipitații mai puțin abundente. Altitudinal situl se întinde între 87 si 467 m (cea mai mare parte a pădurilor se localizează între 200-400 m), iar panta terenului este, în general, ușoară până la moderată. Cea mai mare parte a sitului se încadrează după ,,Monografia geografică a R.S.R." în ținutul climatic al Podișului Deluros al Moldovei și anume în districtul nordic IIBp2 corespunzător dealurilor, favorabil vegetației forestiere și o mică parte în districtul estic IIA3. După raionarea climatică a lui Koppen, teritoriul sitului face parte din două provincii climatice: D.f.b.x. (climat ploios, boreal, cu ierni reci, cu temperaturi sub 22ºC în luna cea mai caldă a anului, cu maxim de precipitații la sfârșitul primăverii și minimum de ploaie și zăpadă la sfîrșitul iernii.;

4.2 Quality and importance

Situl Padurea Floreanu-Frumusica-Ciurea acopera o suprafata compacta si intinsa de padure in zona centrala a Podisului Moldovei. Toata suprafata sitului este inclusa in fond forestier, procentul de impadurire fiind de cca. 98%. Situl este reprezentativ pentru tipurile de habitate: 91Y0 \\\"Păduri dacice de stejar și carpen\\\", 9130 \\\"Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum\\\", 9170 \\\"Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum\\\". Pe suprafete restranse se intalneste si habitatul 92A0 \\\"Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba\\\". ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA05.01No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNo
MBNi
MBNo

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Observatii în teren.
 (6210)}; {Baza de date Grupul Milvus
 Comunicare personala Szabó Anna, Societatea Carpatina Ardeleana Satu Mare
 (6240)};{Baza de date Grupul Milvus
 Comunicare personala Szabó Anna, Societatea Carpatina Ardeleana Satu Mare
 (62C0)};{Baza de date Grupul Milvus
 Comunicare personala Szabó Anna, Societatea Carpatina Ardeleana Satu Mare
 (6510)}; Documentatie specii : {Observatii în teren Sos Tibor(1193)}; {Milvus Group database {Cirsium eriophorum subsp. degenii}(6948)}; {Sos, T., Ghira, I., Hegyeli, Zs. 2013. New distribution data and conservation status of Vipera ursinii rakosiensis (Méhely, 1893) in Transylvania, Romania. 17th European Congress of Herpetology and SEH Ordinary General Meeting, Veszprém (Hungary), 22-27 August 2013, p. 292(4121)};{Sos, T., și colab., 2013. New distribution data and conservation status of Vipera ursinii rakosiensis (Méhely, 1893) in Transylvania, Romania. 17th European Congress of Herpetology, Veszprem, Hungary, 22-27 August 2013; Sos, T., date teren(4121)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO981.20

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

situat in raza O.s. Podu Iloaiei, U.P. IV Frumusica, u.a.-ri 38A,38C,38D,39A,39B,39D. Suprafata este de 97.3 ha.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY