Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0156

1.3 Site name

Munții Goșman

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.302372
Latitude:46.853078

2.2 Area [ha]

17152.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3220  info      0.00 
6430  info      0.00 
6520  info      0.00 
9110  info      0.00 
9130  info      0.00 
9170  info      0.00 
91E0  info      0.00 
91V0  info      0.00 
9410  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1193Bombina variegata           
M1352Canis lupus           
M1355Lutra lutra           
M1361Lynx lynx           
A1166Triturus cristatus           
A2001Triturus montandoni           
M1354Ursus arctos           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Campanula patula ssp. abietina                   
Fagus sylvatica                   
Hepatica transsilvanica                   
Melampyrum saxosum                   
Taxus baccata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N094.14
N141.50
N150.31
N1628.56
N1711.25
N1949.06
N230.40
N264.77

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Situl este situat în Carpații Orientali, pe partea dreapta a râului Bistrița, acoperind bazinetele pâraielor Oantu, Secu, Agarcia, Doamna, Mănăstirea, Sasca, Calul și Iapa. Altitudinea variaza între 400m și 1290 m (Vf. Murgoci). Relieful este fragmentat, cu numeroase văi, cu versanti abrupti, cu înclinare de peste 16 grade. Sub raport geologic, teritoriul este situat în zona externă a flișului carpatic, cu vârsta cuprinsă între cretacicul superior și paleogen, în funcție de succesiunea stratelor. Substratul litologic este ușor dezagregabil de factorii fizici externi, ceea ce a dus la formarea unor soluri mijlociu profunde, favorabile dezvoltării vegetației forestiere. Solurile aparțin claselor Argiluvisoluri (25%) și Cambisoluri (75%). Din punct de vedere fitoclimatic, situl se încadrează în etajele fitoclimatice: FM2 - etajul montan de amestecuri, FM1+FD4 - etajul montan-premontan de făgete și FD3 - etajul deluros de gorunete, făgete și gorunto-fagete. Pădurile ocupă în cadrul sitului cea mai mare parte din suprafață, diferența fiind deținută de pajiști și fânețe, pășuni împădurite și cursuri de apă. Pădurile sunt în proporție semnificativă în proprietatea statului, diferența fiind fond forestier proprietate privată, aparținând persoanelor fizice din comunele învecinate. Pajistile și fânețele aparțin fie locuitorilor din comunele învecinate, fie primăriilor din zona.;

4.2 Quality and importance

Situl adăpostește habitate forestiere, precum și specii de păsări și specii de plante importante pentru flora din zonă. Specificul sitului este dat și de ondularea sa, cu înclinări care ajung până la 25-45 grade, cu înălțimi cuprinse între 400 - 1290 m, arboretul natural de molid, brad, fag, în varsta de 140-260 de ani, la care se adaugă ulmul, paltinul de munte, alunul, scorușul. Pădurea Goșman prezintă un stadiu de codru secular, neinfluentat de om, al cărui arboret variază ca vârstă, înălțime și dimensiuni, de la uriași bătrâni de sute de ani, ce ating înălțimi de peste 60 de metri cu diametru la baza de 150 de cm - lucru rar întâlnit în pădurile virgine de molid din țara noastră – până la puieți mici, abia instalați; predominanți rămân însă arborii bătrâni, cu înălțimi cuprinse între 40 - 55 m și diametrul între 30 și 70 cm. De asemenea, situl este important pentru amfibieni (endemitul carpatic Triturus montandoni este foarte numeros aici) dar și pentru carnivore mari.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA10Ni
MB01.02Ni
HB02.02Ni
HB02.04Ni
HB03Ni
ME01No
MF06Ni
MJ01No
MK01.01Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

***, 2015, Studiul științific "Consolidarea rețelei Natura 2000", Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunării, beneficiar Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Amenajamentele silvice, Harta Forestiera a Romaniei - 2008(9170)};{Amenajamentele silvice, Harta Forestiera a Romaniei - 2008(91M0)}; Documentatie specii : {Date teren Iftime & Iftime, 2015(1217)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO984.14

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România • Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România • Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Neamț nr. 290 /1971

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și al ariilor naturale protejate conexe
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1180/2016 privind aprobarea planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului şi al ariilor naturale protejate conexe

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY