Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0166

1.3 Site name

Pădurea Reșca Hotărani

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.421347
Latitude:44.181792

2.2 Area [ha]

1647.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO41Sud-Vest Oltenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91F0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
92A0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina             
I1088Cerambyx cerdo           
I1083Lucanus cervus           
I1089Morimus funereus           
A1166Triturus cristatus             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N120.68
N141.85
N150.20
N1696.72
N230.55

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pădurea Reșca este așezată în lunca Oltului, pe terasa Câmpiei Caracalului, în vecinătatea satelor Reșca (comuna Dobrosloveni), Chilii (comuna Fărcasele) și Hotărani (comuna Fărcasele), la altitudinea cuprinsă între 72 m și 107 m. Terenul este bordat în partea de sud-est de apa râului Teslui de Romanați și udat de apa râului Potopin. ;

4.2 Quality and importance

Pădurea fiind în lunca Oltului în imediata vecinătate a râului și chiar dacă râul a fost amenajat în sistem hidroenergetic, pădurea încă mai păstrează caracterul mlăștinos. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF03.01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Flora acestei păduri a fost studiată de Alexandru Buia de la Institutul Agronomic din Craiova în jurul anului 1960, apoi de C. Maloș și D. Cârțu. Recent, în anii 1997-1998, a fost alcătuit inventarul botanic al pădurii, publicat în 1999, de un colectiv de botaniști de la Universitatea din Craiova, format din Gh. Popescu, I. Costache și M. Niculescu. Popescu Gh., Costache I., Niculescu M. - Date preliminare privind flora pădurii Romula, județul Olt și pădurii Bratovoiești, județul Dolj.Acta Horti Botanici Bucurestiensis 1998 vol. 27, București 1999. Bobârnac B., Popescu M., Cârțu D. - Rezervații și monumente ale naturii din Oltenia. Editura Sport - Turism. București, 1984. Ciobanu N. - Rezervații și monumente ale naturii din județul Olt. Editura Didactică și Pedagogică. București, 1993. Petrache O. - Contribuții la cunoașterea speciilor rare de plante și de animale din zona Caracal. În volumul ““Studii și Cercetări”. Subcomisia Oltenia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii. Slatina, 1974 Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Ion Croitoru - Agentia pentru Protectia Mediului Olt:{amenajamente silvice(91F0)};{amenajamente silvice(91Y0)};{amenajamente silvice(92A0)};> <Nicolae Donita - Pensionar:{amenajamente silvice(91Y0)};> Documentatie specii : <Ion Croitoru - Agentia pentru Protectia Mediului Olt:><Tibor Sos - INCDDD:{Observatii în teren Sos Tibor(1166)};{Observatii în teren Sos Tibor(1188)};><Eugen Nitu - Institutul de Speologie Bucuresti:{Date teren E. Nitu, 1986(1089)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO0435.99

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO04IV.44.-Pădurea Reșca*32.87
RO04IV.44.-Pădurea Reșca+3.12

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other IV.44.-Pădurea Reșca*32.87
IV.44.-Pădurea Reșca+3.12

5.3 Site designation (optional)

Prin HG 2151/2004 au fost desemnate o suprafașă de 50 ha rezervație naturală din cadrul acestei propuneri de SCI.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Nu există plan de management.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0166
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY