Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0173

1.3 Site name

Pădurea Stârmina

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2021-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.763372
Latitude:44.501319

2.2 Area [ha]

2779.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO41Sud-Vest Oltenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91F0  info      0.00 
91I0  info      80.5  0.00 
91M0  info      856.5  0.00 
92A0  info      318.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    5000  25000 
I1088Cerambyx cerdo           
R1220Emys orbicularis    2500  5000 
I1083Lucanus cervus    1000  10000 
F1145Misgurnus fossilis           
I6908Morimus asper funereus    100  1000 
F5339Rhodeus amarus          DD 
M1335Spermophilus citellus           
R1217Testudo hermanni    2500  5000 
A1993Triturus dobrogicus    100  1000 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1276Ablepharus kitaibelii                   
6997Bufotes viridis                   
1203Hyla arborea                   
1261Lacerta agilis                   
2415Lacerta praticola                   
1263Lacerta viridis                   
1292Natrix tessellata                   
1248Podarcis taurica                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N075.78
N127.44
N141.32
N152.01
N1666.12
N217.05
N2610.28

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Situl conservă habitate naturale și specii importante sub aspect forestier, fiind arie protejată administrată în special pentru conservare prin intervenții de gospodărire. Din punct de vedere geografic, teritoriul luat in studiu este localizat in lunca Dunării și Câmpia Blahniței, in partea de vest a Câmpiei Române, si in vestul piemontului Bălăciței. Din punctul de vedere al administratiei de stat, situl este situat pe teritoriul comunelor Burila Mare, Devesel, Hinova, Rogova, Livezile, Simian, din judetul Mehedinti. Din punct de vedere al administratiei silvice, teritoriul sitului se afla pe raza DS Drobeta Turnu Severin, OS Simian (UP I Ostrovul Corbului, UP II balota, UP IV Starmina, UP V Crivina). Din punct de vedere geologic, teritoriul sitului aparține cuaternarului și este reprezentat de formatiuni sedimentare: argile, gresii, loessuri si depozite loessoide, pe care s-au format preponderent soluri brune luvice, cu o vegetatie formata din gorun, garnita, cer, si substraturi formate din nisipuri argiloase, aluviuni, depozite nisipoase de origine eoliana, roci slab consolidate (argile, gresii friabile), pe care s-au format soluri neevoluate, cu o vegetatie formata din salcam, plopi euroamericani, plopi indigeni si chiar cvercinee. Altitudinal, arboretele vegeteaza la altitudini cuprinse intre 34 m și 300 m. Reteaua hidrografica este reprezentata, de fluviul Dunărea (cu bratul Dunărea Mică) și pârâul Blahnița, precum si de o serie de vai care colecteaza paraiele din partea nordica a sitului si care se varsa direct în Dunăre - Erghevita, Bistrita, Gura Mojiei, Suhaia, Odăile. Aceasta retea hidrografica face ca teritoriul sa fie destul de fragmentat, cu pante line si rareori pante repezi. De-a lungul paraielor si a drumurilor axiale, pe o banda de cca. 10-20 m, se intalnesc fenomene de eroziune de suprafata si in adancime, adesea solul fiind spalat pana la roca de baza. Dupa raionarea climatică din "Monografia Geografica a R.P.R.", situl este situate in sectorul de clima continentala, tinutul climei de dealuri, districtul de padure-IIBp6-cu o clima mai calduroasa decat a celorlalte regiuni deluroase, precipitatii de peste 600mm/an, caracterizate prin doua maxime (unul la inceputul verii si celalalt toamna) si temperature medie anuala peste 9 grade C, precum si in tinutul climei de campie, districtul de stepa-IIAps1, unde precipitatiile anuale sunt mai reduse (<500mm/an), cu un maxim in mai si in iunie, iar cel de-al doilea maxim toamna si la inceputul iernii. Dupa Köpen, ne incadram in provincial climatica Dfbx, cu veri moderate si ierni mai aspre, iar temperature lunii celei mai calde nu depaseste 24 grade C. Temperatura medie anuala este de 11.7 grade C, media anuala a precipitatiilor are valoarea 661mm/an, indicele de ariditate de Martone are o medie de 30.5, dar valoarea este coborata vara 20.2, fiind caracteristica zonei stepei si silvostepei, indicand perioade indelungate de uscaciune in sol, cu efecte repressive asupra vegetatiei forestiere. Indicele mediu de umiditate are valoarea 56.5, iar indicele de compensare hidrica 0.98. Din punct de vedere fitoclimatic, avem urmatoarele etaje de vegetatie: deluros de cvercete (gorun, cer, garnita si amestecuri ale acestora) si sleauri de deal (FD2); deluros de cvercete cu stejar (cer, garnita, gorun si amestecuri ale acestora) (FD1); câmpie forestieră (CF) si silvostepa (Ss). Suprafata ocupata de paduri in cadrul sitului reprezinta circa trei sferturi din suprafața acestuia.;

4.2 Quality and importance

Valoarea acestei rezervații se datorează suprafețelor compacte cu ghimpe (Ruscus aculeatus) și amestecului de diferite foioase. Valențele peisagistice nu sunt deosebite, interesantă fiind zona din vecinătatea Dunării Mici.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04No
LA08No
MD01.02No
ME04.01No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02Ni

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Documentatie specii : {Baza de date a INCDDD(A031)};{Baza de date INCDDD-Tulcea(A036)};{Baza de date Natura 2000, SOR - 2006-autor Cristi Domsa.Informatii migratie - Baza de date INCDDD-Tulcea(A059)};{Baza de date INCDDD-Tulcea(A125)};{Baza de date INCDDD-Tulcea(A168)};{Baza de date a INCDDD.(A196)};{Baza de date a INCDDD.Alexandru Dorosencu(A338)};{Baza de date INCDDD-Tulcea(A459)}; {Baza de date online a Societatii Ornitologice Romane - Ornitodata, http://pasaridinromania.sor.ro/(A020)};{Onea N. 2002. Ecologia şi etologia păsărilor de apă din Insula Mică a Brăilei. Ed. Istros, Muzeul Brăilei.(A020)};{Planul de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei (aprobat prin HG 538/2011, publicat în MO 498/13.07.2011)(A020)}; &amp;#x20;{Baza de date online a Societatii Ornitologice Romane - Ornitodata, http://pasaridinromania.sor.ro/(A042)};{Baza de date online a Societatii Ornitologice Romane - Ornitodata, http://pasaridinromania.sor.ro/(A396)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00
RO987.23

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Zonă umedă de importanță internațională (sit Ramsar) nr. 2110/21.01.2013 • Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate • Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 26/04.11.1994

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0209 Racâș - Hida și al ariei naturale protejate de interes național 2.684. Poiana cu narcise de la Racâș - Hida
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1972/2015 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0209 Racâş - Hida şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.684. Poiana cu narcise de la Racâş - Hida

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY