Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0178

1.3 Site name

Pădurea Torcești

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.490425
Latitude:45.680747

2.2 Area [ha]

132.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91F0  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N124.27
N1695.63

Total Habitat Cover

99.89999999999999

Other Site Characteristics

Situl este localizat in lunca veche a Barladului la o altitudine de 20-35m, pe depozite aluviale. Situl este compus din subparcelele silvice 19 la 25 din unitatea de productie II Torcesti, Ocolul Silvic Tecuci, Directia Silvica Galati. In marea majoritate situl prezinta un grad de inchidere al coronamentului de 70-80%. Ca urmare, speciile de graminee sunt slab reprezentate si in consecinta solul nu este intelenit. O suprafata de 14.4ha (conform amenajamentului silvic – subparcelele silvice 19 C, Z; 20 B; 22 A, B, E; 23 B, C, D, E; 24 B; 25 B) nu este acoperita de habitatul 91F0 si reprezinta vegetatie forestiera fara cod Natura 2000. ;

4.2 Quality and importance

Se remarca structura naturala foarte bine conservata reprezentata prin: diversitatea speciilor arborescente edificatoare pentru habitat (pe langa stejarul pedunculat, Q. robur, apar doua specii de frasini indigeni: F. angustifolia si sporadic F. pallisiae; trei specii de ulmi indigeni: U. procera, U. minor si mai rar Ulmus laevis,); prezenta regenerarii naturale a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat (stejar, frasini si ulmi). In portiunile depresionare (foste brate inundabile din vechea albie a Barladului) apar insule de plop alb (Populus alba) si cenusiu (Populus x canescens). Exista portiuni unde subarboretul este foarte bine dezvoltat asigurand o buna protectie a solului. Speciile principale de subarboret sunt reprezentate de paducel (Crataegus monogyna), sanger (Cornus sanguinea), lemn cainesc (Ligustrum vulgare), maces (Rosa canina), salba moale (Euonymus europaeus), alun (Corylus avellana), socul negru (Sambucus nigra), curpenul de padure (Clematis vitalba) si izolat spinul cerbului (Rhamnus catharticus). Pe langa forma tipica de stejar pedunculat (Q. robur) s-a remarcat prezenta sporadica a formei „perrobusta” (cupe mari cu peretele gros si solzi bombati). In anumite portiuni exista un al doilea etaj de arbori consituit din jugastru (Acer campestre), artar tatarasc (Acer tataricum), ulmi si frasini. De asemenea apar exemplare rare de carpen (Carpinus betulus) si tei argintiu (Tilia tomentosa). In parcela 20 apare un ochi de mlastina de cca. 3000 mp cu vegetatie specifica. ·Plante din Lista Roșie Europeană: Fritillaria orientalisPlante din Lista Roșie Națională: Allium guttatum, Cephalanthera rubra, Dianthus capitatus, Dianthus guttatus, Dianthus kladovanus, Delphinium fissum, Dictamnus albus ssp. albus, Epipactis helleborine, Frittilaria tenella, Galanthus elwesii, Leucojum aestivum, Neottia nidus-avis, Orchis morio, Platanthera bifolia, Serratula wolffii.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MJ02.05.02NO
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNI
HBNO

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Amenajamentul Ocolului Silvic Tecuci (Unitatea de productie II Torcesti). Oprea A., 1998, Completări la flora și vegetația Câmpiei Tecuciului (Jud. Galați), Bul. Grăd. Bot. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, 7: 119-122Oprea Ad., 1998, Flora și vegetația din Câmpia Tecuciului și Bazinul Inferior al Siretului (Jud. Galați). Teză de doctorat. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, 296 p. + 122 fig. + 113 tab. + 40 foto + o hartă Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Florescu Florentina - WWF DCP:{cercetare in teren ForestAlpNatura2000RO(91F0)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Galați
Address:
Email:galati@ajvps.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului ROSCI0178 Pădurea Torcești
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Amenajamentul Ocolului silvic Galati (Unitatea de productie II Torcesti)

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0178
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY