Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0179

1.3 Site name

Pădurea Troianu

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.011839
Latitude:44.020994

2.2 Area [ha]

78.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO31Sud - Muntenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40C0  info      0.00 
91AA  info      0.00 
91M0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acer tataricum                   
Adonis vernalis                   
Alliaria petiolata                   
Amaranthus blitoides                   
Amaranthus hybridus                   
Andricus curvator                   
Apodemus sylvaticus                   
Ballota nigra                   
Bolothrips icarus                   
2644Capreolus capreolus                   
Carduus hamulosus                   
Centaurea biebersteinii ssp. biebersteinii                   
Chenopodium album                   
Chenopodium polyspermum                   
Chirothrips manicatus                   
Chrysopogon gryllus                   
Cirsium vulgare                   
Crataegus monogyna                   
Dianthus monadelphus ssp. pallens                   
Dichanthium ischaemum                   
Digitalis lanata                   
Drymonia ruficornis                   
Echinochloa crus-galli                   
Elymus repens                   
Euphorbia esula ssp. tommasiniana                   
Forficula auricularia                   
Frankliniella intonsa                   
Gastrophysa polygoni                   
Hibiscus trionum                   
Hypericum elegans                   
1261Lacerta agilis                   
2415Lacerta praticola                   
1263Lacerta viridis                   
Leonurus cardiaca                   
Lepus europaeus                   
Lymantria dispar                   
Malacosoma neustria                   
Melica ciliata                   
2469Natrix natrix                   
Paeonia peregrina                   
Phlomis herba-venti ssp. pungens                   
Poa angustifolia                   
Polycnemum verrucosum                   
Portulaca oleracea                   
Quercus cerris                   
Rhamnus saxatilis ssp. tinctorius                   
Robinia pseudacacia                   
Salvia aethiopis                   
Setaria pumila                   
Silene bupleuroides                   
Sus scrofa                   
Tettigonia viridissima                   
Tortrix viridana                   
Tribulus terrestris                   
Veronica spicata                   
Vespa crabro                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1212.04
N1686.47
N231.49

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Stratul arborescent este dominat de Quercus cerris (cerul) în proporție de 95%. În acest etaj se mai întâlnesc Quercus farnetto (gârnița) 1-2%, Q. pubescens (1%) și Q. pedunculiflora (stejar brumăriu) 1%. Inițial aceste arborete au fost de stejar brumăriu, cer și gârniță, dar prin extragerea selectivă a stajarului brumăriu, esență cu lemn mai valoros, s-a ajuns la starea actuală a arboretelor prin care domină Quercus cerris. Acest deziderat susținut de noi se poate proba prin existența unor arbori cu diametrul de peste 100 cm care au fost extrași destul de recent. Acoperirea medie a stratului arborescent este de 75-80%. Subarboretul se prezintă slab dezvoltat, ocupând în general o proporție de circa 5% și atingând o înălțime medie de 2-3 m. Speciile care alcătuiesc acest strat sunt următoarele: Crataegus mongyna, Acer tataricum, Ulmus minor, Evonymus europaeus, Rosa dumetorum, Cornus sanguinea, Cornus mas, Ligustrum vulgare, Rosa gallica, Viburnum lantana și Rhamnus tinctoria. Exemplare mai dese de Crataegus monogyna și Cornus sanguinea se întâlnesc în ochiurile de pădure cu deschidere în extremitatea sudică a trupului 16 A. Stratul ierbos cu o înălțime medie de 40-60 cm și o acoperire de 40% este bine reprezentat de o serie de specii xero-mezofile, fiind caracteristic prin prezența expresivă a bujorului (Paeonia peregrina și var. romanica) specie vulnerabilă și rară. Altitudinea scăzută și apropierea de localitatea Troianu, limitează compoziția macrofaunei, varietatea florei și vegetației și accesibilitatea ei determină însă efective ridicate de căpriori (Capreolus capreolus) și mistreți (Sus scropha) și mai ales iepuri (Lepus europaeus). Răspândirea adulților și puilor de căpriori a fost semnalată și prin locurile de înoptare, iarba presată și mărimea acestei suprafețe, în special în zona plantației de salcâm. ;

4.2 Quality and importance

Fauna de nevertebrate din coronamentul ceretului este slab reprezentată atât calitativ cât și cantitativ; foarte importantă și pozitivă este lipsa insectelor dăunătoare: Lymantria dispar, Malacosoma neustria, Tortrix viridana și Drymonia ruficornis. Gradațiile defoliatorilor, a căror curbă cu valori maxime se repetă în general la intervale scurte, aici, în pădurea Troianu durata gradației și perioada de revenire a acesteia, a depășit 7 ani. Deci relevăm o stare foarte bună de sănătate a acestui ceret. Cioturile tăiate, cu mici scorburi sunt locul unor cuiburi de viespi (Vespa crabo). S-au remarcat foarte puține gale pe frunze (datorate speciilor de Cynips coloris. Tulpinile arborilor, ca și coronamentele acestora, prezintă o foarte bună stare de sănătate, nefiind atacate nici de Cerambicide nici de Ipide (gândaci de scoarță, Coleoptere) care diminuează vitalitatea arborilor prin canalele pe care le sapă în interiorul copacilor. În perioada iernii, animalele ierbivore se hrănesc și cu scoarța arborilor, fenomen neîntâlnit în acest ceret, ceea ce dovedește posibilitatea diversificării hranei pentru acești macroconsumatori. La nivelul hipergaionului, microartropodele sunt alcătuite din fitofagi, care constituie majoritatea, și puțini zoofagi; raportul lor, cu valoare supraunitară, indică o cenoză cu evoluție pozitivă. Orthopterele (Tettigonia viridissima) numeroase și thysanopterele (thripsi) sunt bioindicatori ai unei comunități echilibrate, bine închegate. Numărul redus de diptere (muște) indică o biocenoză stabilă, neinfluențată de impactul uman. În concluzie, biocenozele de ceret, cu specii de amestec, de la Troianu, se pot considera printre cele mai stabile biocenoze. Echilibrul natural, valoarea științifică – faunistică a pădurii, se constituie în elemente favorabile care au dus la declararea Pădurii Troianu drept rezervație naturală conform legii protecției mediului înconjurător, secț. VI art. 29. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04No
MD01.02No
MD02.01.01No
LF04.01Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB01.01Ni
LB02.01Ni
LB02.03Ni
LB02.04Ni

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Documentatie specii : {Milvus Group database(1335)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO0486.13

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

H.G. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone Categoria IV IUCN - rezervatie botanica

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY