Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0181

1.3 Site name

Pădurea Uricani

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.487492
Latitude:47.143997

2.2 Area [ha]

114.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91Y0  info      111.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1083Lucanus cervus    500   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex brevicollis                   
Epipactis helleborine                   
Luzula pallescens                   
Quercus canariensis                   
Quercus dacica                   
Quercus rosacea                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N120.19
N140.19
N151.77
N1697.85

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

pădure de foioase de amestec cu stejar, arțar și tei, cu rare exemplare seculare;

4.2 Quality and importance

Acest sit este foarte important din punct de vedere botanic, prin existența aici a unui tip de pădure edificat de specii de plante vasculare mezo-xerofile (Quercus dalechampii, Quercus pedunculiflora), specii ce sunt și dominante în arboret. De asemenea, în această pădure au fost identificate și alte 4 hibrizi interspecifici din cadrul genului Quercus. Toate aceste specii hibride ating stadiul de maturitate, se găsesc și alte 4 specii de plante ierboase cuprinse pe Lista Roșie Națională (Oltean M., colab., 1994). Toate aceste specii îmbogățesc valoarea genetică a acestei păduri.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNi
HBNo

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

ICAS – Brasov.Boșcaiu N,1971 : „Flora și vegetația munților țarcu, Godeanu și Retezat" ,București.Csuros,St. ,Pop,I,1965 :" Considerații generale asupra florei și vegetației masivelor calcaroase din Munții Apuseni",Contrib.Bot.Cluj.Fink, H.G.1970, :"Contribuții la cunoașterea florei și aspectul general al vegetației Masivului Postăvarul",Lucrare de Diplomă ,Cluj.Heltmann,H., Fink ,H, 1971 :"Despre o nouă localitate cu Cyclamen purpurascens Mill.în R.S.România",Comunicări de botanică,București.XII.Morariu,I 1957, :" Câteva date și noutăți din flora țării Bârsei",Lucr.științ.Inst.Politehn. Brașov,III.Pascovschi,S.,1967 :"Succesiunea speciilor forestiere", București.Stănescu,V.,Parascan,D. ,1971 :"Contribuții la studiul florei și vegetației din tăieturi,Comunicări de botanică,București,XII.„Flora Rumaniens", 1952-1972:-„Flora Republicii Socialiste România"; Bd.I-XII,București.Oltean,M.,Negrean,G.,Popescu,A., Roman,N., Dihoru,G., Sanda,V., Mihăilescu,S., :"Studii,sinteze,documentații de ecologie."Prof. Dr. Ing. Marius Danciu- Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere.Vasile Coicârlan : „Flora ilustrată a româniei".Ed. Ceres ,București 2000. Fink,H.G. : „Flora din Masivul Postăvarul". Documentatie specifica: Documentatie habitate: {amenajamente silvice(9110)};{amenajamente silvice(9150)};{amenajamente silvice(91V0)}; {Cercetari în teren, 2002, Ion Sarbu, Adrian Oprea(4060)};{Cercetari în teren, 2002, Ion Sarbu, Adrian Oprea(6430)};{Cercetari în teren, 2002, Ion Sarbu, Adrian Oprea(6520)}; {Sanda V., Bararas N., Stefanut S., 2005, Atlas Florae Romaniae.IV Genul Salix., Ed. Ion Borcea Bacau, 172p.(4080)};{Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)(6170)}; {Grup Natura 2000 com. pers.(8120)};{Grup Natura 2000 com. pers.(8210)}; {fara sursa(9110)};{amenajamente silvice(9180)};{amenajamente silvice(9410)}; Documentatie specii : {Observatii în teren.
 (1303)};{Observatii în teren.
 (1304)};{Observatii în teren.
 (1308)};{Observatii în teren.
 (1324)}; {Petri, K., 1912 – Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zu Jahre 1911. Sieberbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 1-376.(1087)};{Negus S., com. pers.(1352)};{Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(2001)};{Petri, K., 1912 – Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zu Jahre 1911. Sieberbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 1-376.(4026)};{Knechtel Wilhelm K., Andrei Popovici-Baznosanu – 1959 – Fauna RPR: vol. VII, Fasc IV(4054)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00
RO98186.68

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a – zone protejate. • Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 8/1994.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Nu are structură de administrare
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaț
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY