Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0187

1.3 Site name

Pajiștile lui Suciu

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2021-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.930803
Latitude:46.277880

2.2 Area [ha]

16017.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.00 
6240  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina           
A1193Bombina variegata           
P4091Crambe tataria           
R1220Emys orbicularis           
P4097Iris aphylla subsp. hungarica           
P6948Pontechium maculatum subsp. maculatum             
A1166Triturus cristatus           
A4008Triturus vulgaris ampelensis           
R4121Vipera ursinii rakosiensis           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
6997Bufotes viridis                   
Chamaecytisus albus                   
1283Coronella austriaca                   
Daphne mezereum                   
Dictamnus albus                   
Epipactis helleborine                   
Iris humilis                   
Iris variegata                   
1261Lacerta agilis                   
1263Lacerta viridis                   
Lilium martagon                   
Melittis melissophyllum                   
Prunus tenella                   
Salvia nutans                   
Salvia transsylvanica                   
Scutellaria alpina ssp. supina                   
Veratrum nigrum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.19
N1233.62
N1439.96
N156.72
N169.19
N210.90
N223.19
N230.19
N266.04

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Podișul Lopadei face parte din unitatea Dealurile Târnavei Mici. Relieful podișului este dat de asocierea culmilor prelungi, retezate de două nivele de eroziune și a văilor puternic adâncite. Versanții, sculptați în roci moi, friabile, sunt puternic atacați de ravenație, alunecări de teren și deraziune, creându-se o micromorfologie de detaliu extrem de variată, unde eroziunea a dezvelit microconglomeratele oligocene, sculptând în acestea turnuri, piramide coafate, rigole, ogașe etc).;

4.2 Quality and importance

Subspeciile de Vipera ursini rakosiensis au fost declarate oficial disparute din Transilvania, ultima apariție fiind înregistrată în 1962. În 2002 membrii Societății Herpetologice Române au descoperit această nouă populație. Studiile preliminare făcute pe un număr de aproximativ 50 de adulți și 50 de juvenili au condus la concluzia că este vorba de subspecia Vipera ursini rakosiensis. Pajiștile sunt dominate de asociații xerofile și xero-mezofile edificate de Stipa lessingiana, S. pulcherrima, Festuca valesiaca, Brachypodium pinnatum și Carex humilis. Aceste comunități vegetale adăpostesc specii endemice, rare, periclitate sau vulnerabile de importanță națională și comunitară (Scutellaria supina, Globularia punctata, Salvia trassilvanica, Serratula radiata, Haplophyllum suaveolens, Echium russicum, Crambe tataria etc).;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02Ni
LA02No
MA03Ni
MA03No
HA04No
MA04Ni
LJ01Ni
LK04.05Ni
LK04.05No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0.2
State/Province0
Local/Municipal26.8
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private73
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Studiu de fundamentare pentru Munții Banatului Univ. București 1993. Documentatie specii :   Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei și ROSCI0268 Valea Vâlsanului
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY