Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0192

1.3 Site name

Peștera Măgurici

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.558831
Latitude:47.361053

2.2 Area [ha]

90.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO11Nord-Vest
RO11Nord-Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1310Miniopterus schreibersii           
M1307Myotis blythii           
M1324Myotis myotis           
M1304Rhinolophus ferrumequinum           
M1303Rhinolophus hipposideros           
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.28
N1415.92
N1513.23
N1670.57

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Peștera este situată în Podișul Purcăreț-Boiu Mare, zona carstică Mesteacăn-Răstoci, aflată pe teritoriul satului Răstoci, comuna Ileanda. Intrarea peșterii se află într-o dolină situată pe versantul sudic al Dealului Măguriței. Habitat de însemnătate crescută pentru fauna de chiroptere din Podișul Someșan.;

4.2 Quality and importance

Dintre cele 5 specii de microchiroptere identificate în Peștera Măgurici, 3 specii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros și Miniopterus schreibersii sunt priorități EUROBATS, iar prezența lor presupune desemnarea unei arii speciale de conservare (conform actelor normative O.U.G. 236/2000, și a Legii 462/2001). În plus, va fi imperios necesară identificarea și protejarea zonelor de hrănire a liliecilor împotriva impactelor negative și perturbărilor. La suprafață, pe întreaga suprafață de lângă peșteră există culturi de Poaceae (în principali de porumb), Fabaceae și cartofi. Prin urmare, zona de lângă peșteră reprezintă un teritoriu de hrănire bun pentru aceste populații de lilieci. Datorită importanței acestei peșteri pentru populațiile de lilieci din platoul someșan, a fost inclusă, începând cu anul 2002, într-un program național de monitorizare a liliecilor, care continuă și în prezent.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MC01.07Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1. Bădărău, Al.S., Groza, Gh. 1997: Bulbocodium versicolor (Ker.- Gawl.) Spreng., element silvostepic sarmatic, în flora Câmpei Transilvanei. – Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Geographia, 42: 147-150 2. Bădărău, Al.S., Dezsi, ș., Comes, O. 2001. Cercetări biogeografice asupra speciilor stepice-silvostepice de Astragalus L. din Depresiunea Transilvaniei (II). Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Geographia 46: 51-67 3. Bădărău, Al. S., Dezsi, șt., Coldea, Gh., Groza, Gh. 2002, New Data upon the Chorology of some Steppical and Submediterranean Species from the Transylvanian Basin, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, seria Geographia, 47 (1): 67-72 4. Bădărău Al. S., Dezsi șt., Pendea Fl., Dura, N. 2001, Centaurea ruthenica Lam. (Asteraceae) within the forest-steppe of the Transylvanian Basin, Kitaibelia, 6(1): 259-266. 5.Podlech, D. 2008 - The genus Astragalus L. (Fabaceae) in Europe with exclusion of the former Soviet Union. Feddes Repertorium, 119(5-6):310-387. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Ruprecht Eszter, Szabó Anna(40A0)};{Ruprecht Eszter, Szabó Anna(62C0)};{Szabó Anna(91I0)};{Szabó Anna(91Y0)}; {Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(1530)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(3150)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(40A0)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(6210)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(6240)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(62C0)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(6430)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(6510)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(91H0)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(91I0)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(91Y0)}; {Universitatea Babes Boliay -Badarau Alexandru(40A0)};{Badareu Alexandru(6240)};{Universitatea Babes Boliay -Badarau Alexandru(6510)}; {Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0099 Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida, ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeșului și ale ariilor naturale protejate de importanță națională cu care acestea se suprapun (aprobat prin OM 841/2016, publicat în MO 433/09.06.2016)(62C0)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0099 Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida, ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeșului și ale ariilor naturale protejate de importanță națională cu care acestea se suprapun (aprobat prin OM 841/2016, publicat în MO 433/09.06.2016)(6430)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0099 Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida, ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeșului și ale ariilor naturale protejate de importanță națională cu care acestea se suprapun (aprobat prin OM 841/2016, publicat în MO 433/09.06.2016)(6510)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0099 Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida, ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeșului și ale ariilor naturale protejate de importanță națională cu care acestea se suprapun (aprobat prin OM 841/2016, publicat în MO 433/09.06.2016)(91H0)}; {Sârbu I. com. pers.(1530)};{Oprea A. com. pers.(3150)};{reîncadrare 62C0(6240)};{Oprea A. com. pers.(6430)};{fara sursa(91I0)}; {Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0099 Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida, ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeșului și ale ariilor naturale protejate de importanță națională cu care acestea se suprapun (aprobat prin OM 841/2016, publicat în MO 433/09.06.2016)(40A0)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0099 Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida, ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeșului și ale ariilor naturale protejate de importanță națională cu care acestea se suprapun (aprobat prin OM 841/2016, publicat în MO 433/09.06.2016)(6240)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0099 Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida, ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeșului și ale ariilor naturale protejate de importanță națională cu care acestea se suprapun (aprobat prin OM 841/2016, publicat în MO 433/09.06.2016)(62C0)}; {cercetare in teren ForestAlpNatura2000RO(91H0)};{cercetare in teren ForestAlpNatura2000RO(91Y0)}; Documentatie specii : {Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(1145)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(1166)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(1220)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(4008)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(4043)}; {Rezultatele proiectului POS Mediu: „Elaborarea seturilor de măsuri de management, la nivel național, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra și Mustela lutreola", cod proiect SMIS-CSNR 36515, Contract de finanţare nr.128261/01.03.2012(1355)};    {Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0099 Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida, ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeșului și ale ariilor naturale protejate de importanță națională cu care acestea se suprapun (aprobat prin OM 841/2016, publicat în MO 433/09.06.2016)(4091)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6948)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0099 Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida, ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeșului și ale ariilor naturale protejate de importanță națională cu care acestea se suprapun (aprobat prin OM 841/2016, publicat în MO 433/09.06.2016)(6948)}; {Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0099 Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida, ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeșului și ale ariilor naturale protejate de importanță națională cu care acestea se suprapun (aprobat prin OM 841/2016, publicat în MO 433/09.06.2016)(1083)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0099 Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida, ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeșului și ale ariilor naturale protejate de importanță națională cu care acestea se suprapun (aprobat prin OM 841/2016, publicat în MO 433/09.06.2016)(1193)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0099 Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida, ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeșului și ale ariilor naturale protejate de importanță națională cu care acestea se suprapun (aprobat prin OM 841/2016, publicat în MO 433/09.06.2016)(4011)};{INCDDD, investigatii in teren(5339)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0099 Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida, ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeșului și ale ariilor naturale protejate de importanță națională cu care acestea se suprapun (aprobat prin OM 841/2016, publicat în MO 433/09.06.2016)(6282)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(6282)};{INCDDD, investigatii in teren(6963)}; {I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, \"Mapping of Transilvanian Herpetofauna\", In: \"Nymphaea. Folia naturae Bihariae\" XXIX, p. 145-201, Oradea(4008)}; {Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1166)};{Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1220)};{Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(4008)}; {Manci Cosmin-Ovidiu(1083)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(1188)};{Studii efectuate in cadrul proiectului POS Mediu SMIS-CSNR 36416 Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului. Beneficiar Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania si Asociatia Ecochoice, perioada de implementare iulie 2013 - decembrie 2015(1193)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO030.34

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Peștera Măgurici este printre puținele cavități din țară care adăpostește antodite și monocristale de gips. Din punct de vedere mineralogic, observațiile efectuate au scos în evidență pentru prima dată în carstul din România a crustelor de gips de tip starburst, precum și a unor splendide agregate (maclate sau nemaclate) de gips formate în masa argilei existentă pe podeaua peșterii. Dintre speciile minerale descoperite, se semnalează câteva noutăți remarcabile; phosphammitul este citat pentru a doua oară în lume (se cunoaște doar dintr-o peșteră din Australia), în aceeași situație aflându-se francoanellitul, care, a fost semnalat până în prezent doar din 3 peșteri învecinate din Italia (Onac și Vereș, 2003). Într-o situație similară se află și mineralele mirabilit, bassanit, Cesanit, monetit și taranakit, care sunt rarități pentru mineralogia peșterilor din România. Situl a fost declarat monument al naturii prin H.G. nr. 2151 din 2004.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY