Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0199

1.3 Site name

Platoul Meledic

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.618803
Latitude:45.496583

2.2 Area [ha]

163.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40C0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
R1220Emys orbicularis    50  150    G  
I1060Lycaena dispar           
A1166Triturus cristatus    100  300    G  
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acer campestre                   
Agrostis capillaris                   
Campanula patula                   
Carex digitata                   
Carpinus betulus                   
Cornus sanguinea                   
Crataegus monogyna                   
Euscorpius carpathicus                   
Euxoa hastifera                   
Galium sylvaticum                   
Hepatica transsilvanica    200  500           
Hippophae rhamnoides                   
Leontodon hirtus                   
Leucanthemum vulgare                   
Linum bienne                   
Mantis religiosa                   
Oenanthe pimpinelloides                   
Phragmites australis                   
Quercus robur                   
1212Rana ridibunda                   
Ranunculus serpens                   
Reticulitermes lucifugus                   
Tilia cordata                   
Tragopogon pratensis                   
Trifolium pratense                   
Trisetum flavescens                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0621.44
N140.94
N1533.30
N232.40
N2641.91

Total Habitat Cover

99.98999999999998

Other Site Characteristics

Zona colinara , cu pasuni si fanete impresionante,o pestera de sare unica in Europa si un lac de apa dulce pe substrat de sare. Suprafata declarata de L5/2000 este de 67,5ha iar vectorizata in 2004 de Academie 144ha.Zona incadrata in Subcarpatii de Curbura, aflata la 60km de Buzau, pe DJ 203K Buzau- Manzalesti -Lopatari. Indicativul hartilor topografice L-35-90-A respectiv L-35-90-C(1:50 000). In partea nordica a platoului Meledic se gaseste pestera 6S cu intrarea in fundul unei doline, ce face parte dint-o uvala in care au fost identificate alte 4 pesteri. Pestera are o lungime de 1220m, are in interior stalactite in culori variate, alb, roz, galben, rosu aprins, cenusiu si maroniu. Celelalte pesteri au dimensiuni relativ reduse, cu lungimi de 2-10m, intrarile fiind impodobite cu ansambluri de stalactite si concretiuni de sare.;

4.2 Quality and importance

Datorita substratelor geologice de vârsta miocena, la limita montana cu cea subcarpatica apar formaiuni de cute diapire ce conin sâmburi de sare pe seama caruia pe Platoul Meledic au luat natere forme de relief carstic. Aici se gasesc lacuri carstice cantonate în doline i uvalas-uri datorita formaiunilor de sare aquitaniana, care apar insular în zona mio-pliocena. Formaiunea de sare i brecia sarii duc la apariia unor goluri carstice prin dizolvarea sarii de catre apa infiltrata, ceea ce, în ultima instana, produce prabuirea stratului acoperitor. Pe seama dizolvarii sarii la suprafaa sau la mica adâncime s-a format aici un adevarat complex de forme de relief extrem de variate i cu dimensiuni foarte mari. Acest aspect constituie poate cel mai interesant fenomen de carst salin din ara noastra, formele de microrelief i peisajul asemanându-se cu cele întâlnite pe calcare. Se remarca versantul estic al Slanicului, cu blocuri de sare îngropate în argila i marne saraturoase, pe care s-au dezvoltat lapiezuri i ravene. Dintre acestea, în partea nordica a platoului Meledic se gasete petera „6S” cu intrarea în fundul unei doline, ce face parte dintr-o uvala în care au fost identificate alte 4 peteri. Daca ar fi vizitata ar putea fi vazute diferite tipuri de formaiuni : stalactite cu culori variate, alb, roz, galben, rou aprins, cenuiu i maroniu i un mic numar de stalagmite cu înalimi de câiva centimetri i grosimi de 5 – 8 cm. Petera are o lungime de 1220 m, fiind cea mai lunga petera în sare pe plan mondial. Celelalte peteri au dimensiuni relativ reduse, cu lungimi de 2-10 m, intrarile fiind împodobite cu ansambluri de stalactite i concreiuni de sare. Tot în cadrul complexului carstic Meledic întâlnim numeroase depresiuni ovale sau rotunde acoperite de apa,mlatinoase sau uscate. Ele reprezinta doline ce s-au format în condiiile în care sarea se afla la adâncime mai mare. Prin îngemanarea dolinelor au aparut microdepresiuni în care s-au cantonat lacuri, cele mai reprezentative fiind Lacul Mare i Lacul Castelului.Dintre animalele caracteristice Euscorpius Carpathicus (Scorpionul) inclus la vulnerabilitateT si Broasca testoasa de uscat (Testudo hernanni) de vulnerabilitate E. Prezeta tufarisurilor de catina alba(Hippophae rhamnoides)si a pajistilor si fanetelor bogate in specii, mareste valoarea conservativa a habitatului. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02NI
ME05NI
HG02.08NI
H810NI
HJ02.05.02NI
HK01.01NI
HL05NO
HL03NI
HK02.03NI
HC01.04.01NO
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNO
MB01.01NI
HJ02.05NO

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

1. Cocean P., (1995), Peterile României, Ed. Dacia, Cluj Napoca 2.Decu V., Murariu D-tru, Gheorghi V., (2003), Chiroptere din România, ghid instructiv i educativ, ISER, Bucureti 3.Murariu D-tru, Decu V., Gheorghiu V., Nistor V., (2005), An impressive bat hibernating population in the Meridian Carpathians (ura Mare Cave - Romania), vol.VI, p.75-85, Studia Chiropterologica, Krakow Documentatie specifica: Documentatie habitate: {cercetari Liana Pop(6110)}; {Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradistea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Si ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(4060)};{Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradistea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Si ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(40A0)};{Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradistea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Si ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(6230)};{Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradistea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Si ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(7230)};{Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradistea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Si ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(8210)}; {Cercetari în teren, 2000, Ion Sarbu, Adrian Oprea(6210)};{Cercetari în teren, 2000, Ion Sarbu, Adrian Oprea(6230)};{Cercetari în teren, 2000, Ion Sarbu, Adrian Oprea(6410)};{Cercetari în teren, 2000, Ion Sarbu, Adrian Oprea(6430)};{Cercetari în teren, 2000, Ion Sarbu, Adrian Oprea(6520)}; {Baza de date biospeologice si cadastrul ISERB(8310)}; {amenajamentele silvice.(9130)};{Amenajamente silvice, Cercetari în teren, dr. Radu Stelian(9180)}; {Amenajamente silvice, Harta vegetatiei forestiere a Romaniei, 1997, Donita, N. et al.(9150)};{Cercetari în teren, dr. Radu Stelian(91E0)};{amenajamente silvice(9410)}; Documentatie specii : {Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradistea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Si ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(1166)};{Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradistea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Si ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(4116)}; {Observatii teren 2008 E. Nitu(1087)};{Nota Tr. Savulescu, zona Fanatele Pui-Hunedoara(4020)}; {Raport privind starea de conservare a speciilor i habitatelor de interes comunitar din Parcul Natural Graditea Muncelului Cioclovina i situl Natura 2000 Graditea Muncelului Cioclovina (ROSCI0087 i ROSPA0045)(1093)};{Raport privind starea de conservare a speciilor i habitatelor de interes comunitar din Parcul Natural Graditea Muncelului Cioclovina i situl Natura 2000 Graditea Muncelului Cioclovina (ROSCI0087 i ROSPA0045)(4123)};{Raport privind starea de conservare a speciilor i habitatelor de interes comunitar din Parcul Natural Graditea Muncelului Cioclovina i situl Natura 2000 Graditea Muncelului Cioclovina (ROSCI0087 i ROSPA0045)(5197)};{Raport privind starea de conservare a speciilor i habitatelor de interes comunitar din Parcul Natural Graditea Muncelului Cioclovina i situl Natura 2000 Graditea Muncelului Cioclovina (ROSCI0087 i ROSPA0045)(5266)};{Raport privind starea de conservare a speciilor i habitatelor de interes comunitar din Parcul Natural Graditea Muncelului Cioclovina i situl Natura 2000 Graditea Muncelului Cioclovina (ROSCI0087 i ROSPA0045)(6199)};{Raport privind starea de conservare a speciilor i habitatelor de interes comunitar din Parcul Natural Graditea Muncelului Cioclovina i situl Natura 2000 Graditea Muncelului Cioclovina (ROSCI0087 i ROSPA0045)(6965)};{Raport privind starea de conservare a speciilor i habitatelor de interes comunitar din Parcul Natural Graditea Muncelului Cioclovina i situl Natura 2000 Graditea Muncelului Cioclovina (ROSCI0087 i ROSPA0045)(6966)}; {Toader, T., Dumitru, I. (ed.), 2005. Romanian forests. National parks and natural parks. Ed. ROMSILVA, 267 pp.(1352)};{Toader, T., Dumitru, I. (ed.), 2005. Romanian forests. National parks and natural parks. Ed. ROMSILVA, 267 pp.(1355)};{Toader, T., Dumitru, I. (ed.), 2005. Romanian forests. National parks and natural parks. Ed. ROMSILVA, 267 pp.(1361)};{Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(4008)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO98170.56

5.3 Site designation (optional)

Unicitatea pesterii cere masuri de conservare.Combinata cu microuniversul faunistic si splendidele fanete zona are o valoare de patrimoniu natural incontestabila.Propun arealul ca Sit de Importanta Comunitara.Are statut de arie protejata prin L5/2000.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0199
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY