Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0199

1.3 Site name

Platoul Meledic

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.618803
Latitude:45.496583

2.2 Area [ha]

163.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40C0  info      9.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
R1220Emys orbicularis    50  150   
I1060Lycaena dispar           
A1166Triturus cristatus    100  300   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acer campestre                   
Agrostis capillaris                   
Campanula patula                   
Carex digitata                   
Carpinus betulus                   
Cornus sanguinea                   
Crataegus monogyna                   
Euscorpius carpathicus                   
Euxoa hastifera                   
Galium sylvaticum                   
Hepatica transsilvanica    200  500           
Hippophae rhamnoides                   
Leontodon hirtus                   
Leucanthemum vulgare                   
Linum bienne                   
Mantis religiosa                   
Oenanthe pimpinelloides                   
6938Pelophylax ridibundus                   
Phragmites australis                   
Quercus robur                   
Ranunculus serpens                   
Reticulitermes lucifugus                   
Tilia cordata                   
Tragopogon pratensis                   
Trifolium pratense                   
Trisetum flavescens                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0621.44
N140.94
N1533.30
N232.40
N2641.91

Total Habitat Cover

99.98999999999998

Other Site Characteristics

Zona colinara , cu pasuni si fanete impresionante,o pestera de sare unica in Europa si un lac de apa dulce pe substrat de sare. Suprafata declarata de L5/2000 este de 67,5ha iar vectorizata in 2004 de Academie 144ha.Zona incadrata in Subcarpatii de Curbura, aflata la 60km de Buzau, pe DJ 203K Buzau- Manzalesti -Lopatari. Indicativul hartilor topografice L-35-90-A respectiv L-35-90-C(1:50 000). In partea nordica a platoului Meledic se gaseste pestera 6S cu intrarea in fundul unei doline, ce face parte dint-o uvala in care au fost identificate alte 4 pesteri. Pestera are o lungime de 1220m, are in interior stalactite in culori variate, alb, roz, galben, rosu aprins, cenusiu si maroniu. Celelalte pesteri au dimensiuni relativ reduse, cu lungimi de 2-10m, intrarile fiind impodobite cu ansambluri de stalactite si concretiuni de sare.;

4.2 Quality and importance

Datorită substratelor geologice de vârstă miocenă, la limita montană cu cea subcarpatică apar formațiuni de cute diapire ce conțin sâmburi de sare pe seama căruia pe Platoul Meledic au luat naștere forme de relief carstic. Aici se găsesc lacuri carstice cantonate în doline și uvalas-uri datorită formațiunilor de sare aquitaniană, care apar insular în zona mio-pliocenă. Formațiunea de sare și brecia sării duc la apariția unor goluri carstice prin dizolvarea sării de către apa infiltrată, ceea ce, în ultimă instanță, produce prăbușirea stratului acoperitor. Pe seama dizolvării sării la suprafață sau la mică adâncime s-a format aici un adevărat complex de forme de relief extrem de variate și cu dimensiuni foarte mari. Acest aspect constituie poate cel mai interesant fenomen de carst salin din țara noastră, formele de microrelief și peisajul asemănându-se cu cele întâlnite pe calcare. Se remarcă versantul estic al Slănicului, cu blocuri de sare îngropate în argilă și marne sărăturoase, pe care s-au dezvoltat lapiezuri și ravene. Dintre acestea, în partea nordică a platoului Meledic se găsește peștera „6S" cu intrarea în fundul unei doline, ce face parte dintr-o uvală în care au fost identificate alte 4 peșteri. Dacă ar fi vizitată ar putea fi văzute diferite tipuri de formațiuni : stalactite cu culori variate, alb, roz, galben, roșu aprins, cenușiu și maroniu și un mic număr de stalagmite cu înălțimi de câțiva centimetri și grosimi de 5 – 8 cm. Peștera are o lungime de 1220 m, fiind cea mai lungă peșteră în sare pe plan mondial. Celelalte peșteri au dimensiuni relativ reduse, cu lungimi de 2-10 m, intrările fiind împodobite cu ansambluri de stalactite și concrețiuni de sare. Tot în cadrul complexului carstic Meledic întâlnim numeroase depresiuni ovale sau rotunde acoperite de apă,mlăștinoase sau uscate. Ele reprezintă doline ce s-au format în condițiile în care sarea se află la adâncime mai mare. Prin îngemănarea dolinelor au apărut microdepresiuni în care s-au cantonat lacuri, cele mai reprezentative fiind Lacul Mare și Lacul Castelului.Dintre animalele caracteristice Euscorpius Carpathicus (Scorpionul) inclus la vulnerabilitateT si Broasca testoasa de uscat (Testudo hernanni) de vulnerabilitate E. Prezeta tufarisurilor de catina alba(Hippophae rhamnoides)si a pajistilor si fanetelor bogate in specii, mareste valoarea conservativa a habitatului. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02Ni
HC01.04.01No
ME05Ni
HG02.08Ni
HJ02.05.02Ni
HK01.01Ni
HK02.03Ni
HL03Ni
HL05No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNo
MB01.01Ni
HJ02.05No

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1. Cocean P., (1995), Peșterile României, Ed. Dacia, Cluj Napoca 2.Decu V., Murariu D-tru, Gheorghi V., (2003), Chiroptere din România, ghid instructiv și educativ, ISER, București 3.Murariu D-tru, Decu V., Gheorghiu V., Nistor V., (2005), An impressive bat hibernating population in the Meridian Carpathians (șura Mare Cave - Romania), vol.VI, p.75-85, Studia Chiropterologica, Krakow Documentatie specifica: Documentatie habitate: {cercetari Liana Pop(6110)}; {Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina" ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(4060)};{Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina" ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(40A0)};{Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina" ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(6230)};{Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina" ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(7230)};{Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina" ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(8210)}; {Cercetari în teren, 2000, Ion Sarbu, Adrian Oprea(6210)};{Cercetari în teren, 2000, Ion Sarbu, Adrian Oprea(6230)};{Cercetari în teren, 2000, Ion Sarbu, Adrian Oprea(6410)};{Cercetari în teren, 2000, Ion Sarbu, Adrian Oprea(6430)};{Cercetari în teren, 2000, Ion Sarbu, Adrian Oprea(6520)}; {Baza de date biospeologice si cadastrul ISERB(8310)}; {amenajamentele silvice.(9130)};{Amenajamente silvice, Cercetari în teren, dr. Radu Stelian(9180)}; {Planul de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta (draft)(6210)};{Planul de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta (draft)(6410)};{Planul de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta (draft)(6430)};{Planul de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta (draft)(6520)};{Planul de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta (draft)(9110)};{Planul de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta (draft)(9130)};{Planul de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta (draft)(9150)};{Planul de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta (draft)(9180)};{Planul de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta (draft)(91E0)};{Planul de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta (draft)(91M0)};{Planul de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta (draft)(91V0)};{Planul de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta (draft)(9410)}; {Amenajamente silvice, Harta vegetatiei forestiere a Romaniei, 1997, Donita, N. et al.(9150)};{Cercetari în teren, dr. Radu Stelian(91E0)};{amenajamente silvice(9410)}; Documentatie specii : {Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina" ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(1166)};{Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina" ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(4116)}; {Observatii teren 2008 E. Nitu(1087)};{Nota Tr. Savulescu, zona Fanatele Pui-Hunedoara(4020)}; {Raport privind starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina și situl Natura 2000 Grădiștea Muncelului Cioclovina (ROSCI0087 și ROSPA0045)(1093)};{Raport privind starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina și situl Natura 2000 Grădiștea Muncelului Cioclovina (ROSCI0087 și ROSPA0045)(4123)};{Raport privind starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina și situl Natura 2000 Grădiștea Muncelului Cioclovina (ROSCI0087 și ROSPA0045)(5197)};{Raport privind starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina și situl Natura 2000 Grădiștea Muncelului Cioclovina (ROSCI0087 și ROSPA0045)(5266)};{Raport privind starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina și situl Natura 2000 Grădiștea Muncelului Cioclovina (ROSCI0087 și ROSPA0045)(6199)};{Raport privind starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina și situl Natura 2000 Grădiștea Muncelului Cioclovina (ROSCI0087 și ROSPA0045)(6965)};{Raport privind starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina și situl Natura 2000 Grădiștea Muncelului Cioclovina (ROSCI0087 și ROSPA0045)(6966)}; {Planul de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta (draft)(1352)};{Planul de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta (draft)(1354)};{Planul de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta (draft)(1355)};{Planul de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta (draft)(1361)}; {Toader, T., Dumitru, I. (ed.), 2005. Romanian forests. National parks and natural parks. Ed. ROMSILVA, 267 pp.(1352)};{Toader, T., Dumitru, I. (ed.), 2005. Romanian forests. National parks and natural parks. Ed. ROMSILVA, 267 pp.(1355)};{Toader, T., Dumitru, I. (ed.), 2005. Romanian forests. National parks and natural parks. Ed. ROMSILVA, 267 pp.(1361)};{Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(4008)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00
RO98170.56

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a – zone protejate. • Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 13/23.06.1995 cu privire la protecția zonelor și monumentelor naturii de pe teritoriul județului Buzău

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: -
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY