Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0242

1.3 Site name

Tinovul Apa Roșie

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2021-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.251142
Latitude:46.174311

2.2 Area [ha]

66.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7110  info      27.6  0.00 
7140  info      1.15  0.00 
91D0  info      37  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1617Angelica palustris    100   
P1758Ligularia sibirica    500   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Alnus incana                   
Betula humilis                   
Betula pendula                   
Betula pubescens                   
Carex diandra                   
Carex nigra                   
Carex riparia                   
Circaea lutetiana                   
Dactylorhiza maculata    10  50           
Dryopteris cristata    10           
Epilobium hirsutum                   
Equisetum sylvaticum                   
Eriophorum vaginatum                   
Juncus compressus                   
Juncus conglomeratus                   
Juncus effusus                   
Lycopodiella inundata                   
5104Lycopodium annotinum                   
5105Lycopodium clavatum                   
Menyanthes trifoliata    10  50           
Plagiomnium affine                   
Potentilla palustris    300  300           
Salix pentandra    10  20           
Spiraea salicifolia    50  100           
Vaccinium myrtillus                   
Vaccinium oxycoccos                   
Vaccinium vitis-idaea                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0919.25
N1950.01
N2630.69

Total Habitat Cover

99.95

Other Site Characteristics

Situl este situat in Muntii Nemira bazinetul paraului Apa Roșie la o altitudine de 990-1030m, pe substrat de flis (gresii). Situl este complex, în alcătuirea sa regăsim rariști de tinov cu pin silvestru, molid și mesteacăn pufos, care alternează cu turbării oligotrofe de Eriophorum vaginatum și Sphagnum recurvum, cu turbării mezo-oligotrofe cu Carex rostrata și Sphagnum recurvum precum și pajiști umede cu Deschampsia caespitosa și Agrostis stolonifera. Pe locurile mai ridicate se întâlnesc suprafețe reduse de molidișuri acidofile. Structura naturală a fiecărui habitat din sit este foarte bine conservată. Arboretele se caracterizează printr-o mare variabilitate dimensională, regenerarea naturală fiind activă. Asociațiile de plante erbacee au o ridicată diversitate floristică. Situl este alcatuit din subparcelele silvice 115 C, 115N, 133A, B, C, D, E si N din unitatea de productie VIII Apa Roșie (Ocolul silvic Bretcu – Directia silvica Covasna).;

4.2 Quality and importance

Se remarca structura naturala foarte bine conservata a habitatelor forestiere, reprezentata prin: diversitatea mare de varste si dimensiuni; prezenta regenerarii naturale a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat; vigoarea de crestere a pinului silvestru și a mesteacănului pufos. De asemenea habitatele de mlaștini și pajiști se află într-o stare naturală. Situl este alimentat si strabatut de paraie care creaza si intretin mediul specific de zona inmlastinita oligotrofa. Situl se afla intr-o zona izolata din care cauza presiunea antropica asupra lui este nesemnificativă. Întreaga suprafață a sitului face parte din fondul forestier. Prin amenajamentul silvic arboretelor din fondul forestier li s-a atribuit functia speciala de protectie fiind supuse regimului de conservare deosebita. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.02.05i
LL10Ni
LM01.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNi
HBNo

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal38
State/Province0
Local/Municipal7
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private55
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

ICAS, 2007, Amenajamentul OS Strambu Baiut.Date teren Dr. E.Nitu, 2009 Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Proiect Natura 2000 privind flora, vegetatia si fauna de vertebrate a Dealului Solovan si cursul inferior al râului Iza, Iosif Beres, Marta Beres.(3150)};{Proiect Natura 2000 privind flora, vegetatia si fauna de vertebrate a Dealului Solovan si cursul inferior al râului Iza, Iosif Beres, Marta Beres.(6430)};{Marta Beres(6510)};{Proiect Natura 2000 privind flora, vegetatia si fauna de vertebrate a Dealului Solovan si cursul inferior al râului Iza, Iosif Beres, Marta Beres.(6520)};{Proiect Natura 2000 privind flora, vegetatia si fauna de vertebrate a Dealului Solovan si cursul inferior al râului Iza, Iosif Beres, Marta Beres.(7110)};{Proiect Natura 2000 privind flora, vegetatia si fauna de vertebrate a Dealului Solovan si cursul inferior al râului Iza, Iosif Beres, Marta Beres.(7140)};{Proiect Natura 2000 privind flora, vegetatia si fauna de vertebrate a Dealului Solovan si cursul inferior al râului Iza, Iosif Beres, Marta Beres.(8210)};{Marta Beres(91V0)};{Proiect Natura 2000 privind flora, vegetatia si fauna de vertebrate a Dealului Solovan si cursul inferior al râului Iza, Iosif Beres, Marta Beres.(92A0)};{Proiect Natura 2000 privind flora, vegetatia si fauna de vertebrate a Dealului Solovan si cursul inferior al râului Iza, Iosif Beres, Marta Beres.(9410)}; {Cercetari in teren 2007-2009(6520)};{Amenajamentul OS Strambu-Baiut, ICAS, 2007. Cercetari in teren 2007-2009.(91V0)};{Amenajamentul silvic al OS Strambu-Baiut, ICAS, 2007. Cercetari teren, 2007-2009(9410)}; Documentatie specii : {Ardelean, G., Beres, I, 2000. Fauna de vertebrate a Maramuresului. Ed. Dacia, Cluj-Napoca.(1166)};{Ardelean, G., Beres, I, 2000. Fauna de vertebrate a Maramuresului. Ed. Dacia, Cluj-Napoca.(1193)};{Ardelean, G., Beres, I, 2000. Fauna de vertebrate a Maramuresului. Ed. Dacia, Cluj-Napoca.(1354)};{Ardelean, G., Beres, I, 2000. Fauna de vertebrate a Maramuresului. Ed. Dacia, Cluj-Napoca.(1355)}; {Observatii tren 2008 (Nitu E)(1083)};{Date teren E. Nitu (2009)(1087)};{Date teren E. Nitu (2009)(4012)};{Date teren E. Nitu (2009)(4014)};{Date teren E. Nitu (2009)(4015)}; {Zone umede din Bazinul Tisei, UNESCO Pro Natura, 2006(4123)}; {Zone umede din Bazinul Tisei, UNESCO Pro Natura, 2006(5197)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(5264)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6143)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6145)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6147)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6963)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6965)}; {Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1193)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România • Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 39/2001

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni și al ariei protejate de interes național 2.667 Casa Pădurii din Pădurea Potelu
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni şi al ariei protejate de interes naţional 2.667 Casa Pădurii din Pădurea Potelu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY