Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0265

1.3 Site name

Valea lui David

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.441903
Latitude:47.243328

2.2 Area [ha]

1440.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1530  info      0.00 
40C0  info      0.00 
62C0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina           
P4091Crambe tataria           
R1220Emys orbicularis           
P2191Galium moldavicum           
P4097Iris aphylla subsp. hungarica           
I4020Pilemia tigrina           
P6948Pontechium maculatum subsp. maculatum             
P2093Pulsatilla grandis           
M2021Sicista subtilis           
M1335Spermophilus citellus           
A1166Triturus cristatus           
R1298Vipera ursinii           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Archirileya inopinata                   
Beta trigyna                   
Carex secalina                   
Centaurea orientalis                   
Centaurea rutifolia ssp. jurineifolia                   
Cephalaria uralensis                   
1283Coronella austriaca                   
Cricetulus migratorius                   
1339Cricetus cricetus                   
Crocus reticulatus                   
Dianthus capitatus                   
Eridontomerus arrabonicus                   
Eurytoma sabulosa                   
Hierochloe repens                   
Hyacinthella leucophaea                   
1203Hyla arborea                   
Idiomacromerus phlomidis                   
1261Lacerta agilis                   
1263Lacerta viridis                   
Lepus europaeus                   
Leuzea altaica                   
2632Mustela erminea                   
2634Mustela nivalis                   
1358Mustela putorius                   
Nannospalax leucodon                   
Petrosimonia triandra                   
Plantago schwarzenbergiana                   
Polygala sibirica                   
Prunus tenella                   
Rochelia disperma ssp. retorta                   
Rumex tuberosus ssp. tuberosus                   
1050Saga pedo                   
Serratula radiata                   
Seseli campestre                   
Seseli tortuosum                   
Silaum silaus                   
Sisymbrium polymorphum                   
Tetramesa cylindrica                   
Tetramesa scheppigi                   
Vipera ursinii moldavica                   
Vulpes vulpes                   
1053Zerynthia polyxena                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.47
N073.37
N1228.71
N1435.99
N1516.37
N214.83
N230.73
N269.55

Total Habitat Cover

100.02000000000001

Other Site Characteristics

La nord, nord-vest și vest de Iași, se află o campie deluroasă numită Câmpia Jijiei inferioare sau Câmpia Iașului.Dealurile din această câmpie au in general orientare nord-vest - sud-est și nu depășesc altitudinea de 200 m.Este vorba de o câmpie de eroziune si acumulare, ce prezintă numeroase alunecări de teren, străbătută de văi cu lunci largi, inundabile.Dpv fitogeografic, această regiune aparține silvostepei din nordul Moldovei si se gasesc pajiști naturale utilizate ca pășuni și unele folosite de foarte multă vreme ca fânațuri.Pe unele dintre aceste fânațe seculare se intâlnește o floră extrem de bogată și interesantă. Un asemenea fânaț se află si la Valea lui David. Orientată nord-sud și lungă de cca 3 km, această vale este mărginită la est și vest de câte un deal. Pe această coastă se găsesc numeroase alunecări vechi de teren care au creat un microrelief cu expoziții și grade de umezeală diferite iar pe unele locuri cresc specii caracteristice sărăturilor. In această rezervatie 47 la sută din specii sunt eurasiatice, europene, holarctice și cosmopolite, iar 53 la sută sunt specii orientale, sudice, balcanice și dacice.;

4.2 Quality and importance

Fânațele seculare de la Valea lui David reprezintă o insulă cu un covor vegetal de stepă nealterat sau modificat intr-o măsură foarte redusă, o enclavă cu caracter stepic, unică in Moldova. Valoarea științifică a acestui fânaț sporește considerabil prin existența unui inventar floristic de peste 570 de specii antofite, repreyentând cca 16 la sută din flora intregii țări. Fânațele seculare Valea lui David reprezintă o autentică valoare biologică, fitogeografică, istorică și biogeografică.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01No
LA04Ni
ME01No
MF04Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

• Dobrescu C., 1954, Două plante noi pentru flora R. P. R. : Asperula moldavica Dobr., nova sp. și Centaurea glastifolia L., Comunic. Acad. R.P.R., t. IV, nr. 7-8, p. 389-396 • Dobrescu C., 1971, Contribuții la studiul pajiștilor xerofile din Bazinul superior al Bârladului, Anal. Univ. Iași, t. XVII, f. 2, s. II a, Biol., p. 413-424 • Iordache, I., 1997, Studiul complex al ariilor protejate din Moldova și a situației lor actuale • Râclea, C., 2005, Informații din teren • Sârbu I., Oprea Ad., Ștefan N., 1999, Field Report: Studiul complex al ariilor protejate din Moldova și situația lor actuală. Jud. Vaslui. Grant no. 41/CNCSI/MEC Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Cercetari în teren, 2004(62C0)}; {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0080 Fânețurile de la Glodeni (aprobat prin OM 115/2016, publicat în MO 198/17.03.2016)e(62C0)}; Documentatie specii :  {Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6948)}; {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0080 Fânețurile de la Glodeni (aprobat prin OM 115/2016, publicat în MO 198/17.03.2016)e(2191)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0080 Fânețurile de la Glodeni (aprobat prin OM 115/2016, publicat în MO 198/17.03.2016)e(4091)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0080 Fânețurile de la Glodeni (aprobat prin OM 115/2016, publicat în MO 198/17.03.2016)e(4097)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0080 Fânețurile de la Glodeni (aprobat prin OM 115/2016, publicat în MO 198/17.03.2016)e(6948)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO985.68

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Fânațele seculare de la Valea lui David a fost declarată zonă protejată prin Legea nr.5 din 06 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a III-a, zone protejate, anexa I, pct.2.Rezervații și monumente ale naturii - județul Iași

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY