Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0266

1.3 Site name

Valea Oltețului

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:0.000000
Latitude:0.000000

2.2 Area [ha]

0.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO41Sud-Vest Oltenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91F0  info      75  0.00 
92A0  info      163  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    28   
F6963Cobitis taenia Complex          DD 
R1220Emys orbicularis       
M1355Lutra lutra           
P1428Marsilea quadrifolia             
F1145Misgurnus fossilis           
I1037Ophiogomphus cecilia     
M1303Rhinolophus hipposideros    10  100 
F6143Romanogobio kesslerii          DD 
F5197Sabanejewia balcanica          DD 
A1166Triturus cristatus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dianthus trifasciculatus ssp. deserti                   
1203Hyla arborea                   
Iris pseudacorus                   
Medicago arabica                   
Nuphar lutea                   
Nymphaea alba                   
1197Pelobates fuscus                   
6976Pelophylax esculentus                   
6938Pelophylax ridibundus                   
Sabanejewia romanica                   
Trifolium michelianum                   
2322Typha minima                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0625.95
N090.67
N1210.29
N148.24
N158.50
N1629.78
N230.46
N2616.07

Total Habitat Cover

99.96000000000001

Other Site Characteristics

Lunca Inferioară a Oltețului păstrează aspectul natural al râului, cu maluri neconsolidate, abrupte, spălate de curenți, mărginite de zăvoaie de plopi, sălcii sau pâlcuri de arini. În acest sector se formează insule de nisip invadate de vegetație pioneră. În porțiunea îndiguită, în albie sunt prezente zone mlăștinoase ocupate de vegetația specifică acestui tip de habitat. Zăvoaiele cu salcie și plop alb reprezintă un habitat de interes comunitar. În albia râului au fost identificate specii comunitare precum zvârluga, petrocul și țiparul. De asemenea, cercetări recente au permis identificarea unor specii de amfibieni de interes comunitar, buhaiul de baltă și tritonul cu creastă, și a unei specii de lilieci, liliacul cu potcoavă. Situl include rezervația naturală "Valea Oltețului".;

4.2 Quality and importance

Transportul aluvionar realizat de râu este in mare măsură compus din nisipuri, în albia lui fiind identificat endemismul Sabanejewia romanica.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal81
State/Province0
Local/Municipal16
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private3
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Ciocârlan, V. - Flora ilustrată a României, Ed.Ceres, București, 2000. Dămăceanu,C.; Leandru, V.; Ceuca, G. - Cercetări privind ameliorarea pădurilor degradate din nordul Dobrogei, Editura Agro-Silvică, București, 1964. Dihoru, Gh.- Insula de fagi din Dobrogea, Natura, Seria Biologie, nr. 3/1962 Dihoru, Gh.; Doniță, N. - Flora și vegetația Podișului Babadag, Ed. Academiei RSR, București, 1970. Doniță, N.; Ivan, D.; Coldea, Gh.; Sanda, V.; Popescu, A.; Chifu, Th.; Păucă-Comănescu, M.; Mititelu, D.; Boșcaiu, N. - Vegetația României, Ed. Tehnică Agricolă, București, 1992. Doniță, N.; Chiriță, C.; Stănescu, V. (coordonatori) - Tipuri de ecosisteme forestiere din România, I.C.A.S. București, 1990. Doniță, N., Popescu, A., Păucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriș, I.-A. - Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, București, 2005. Ivan, D. - Fitocenologie și vegetația R.S.R., Ed.Didactică și Pedagogică , București, 1970 Oltean, M.; Negrean, G.; Popescu, A.; Roman, N.; Dihoru, Gh.; Sanda, V.; Mihăilescu, S. - Lista roșie a plantelor superioare din România, în Studii, sinteze, documentații de ecologie, PI, 1994. Prodan, I. - Conspectul Florei Dobrogei, Tipografia Națională S.A., Cluj. Purcelean, șt., Pașcovschi, S. - Cercetări tipologice de sinteză asupra tipurilor fundamentale de pădure din România, Centrul de Informare, documentare Tehnică pentru Economia Forestieră, București, 1968. Rugină, R., Mititiuc, M. - Plante ocrotite din România, Ed. Universității " Alexandru Ioan Cuza" Iași, 2003. Sanda, V.; Arcus, M. - Sintaxonomia grupărilor vegetale din Dobrogea și Delta Dunării, Ed. Cultura, Pitești, 1999. Sanda, V. - Vademecum ceno-structural privind covorul vegetal din România, Ed. Vergiliu, București, 2002. Sanda, V.; Popescu, A.; Stanciu, D.A. - Structura cenotică și caracterizarea ecologică a fitocenozelor din România, Ed. CONPHIS, 2001. Săvulescu, T. (coordonator) - Flora R.S.R., Ed. Academiei R.S.R., 1976. șerbănescu, I. – Harta geobotanică, Institutul de Geologie și Geofizică , București, 1975. *** European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (D46) - United Nations, New York, 1991. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {clubul speologic Tulcea(8310)}; {clubul speologic Tulcea(8310)}; {Cr. D. Stoiculescu, 1994: Cercetari privind constituirea unei retele unitare de rezervatii naturale în fondul forestier si monitorizarea acestora. Manuscris ICAS Bucuresti: 217 pp.(91AA)};{Cr. D. Stoiculescu, 1994: Cercetari privind constituirea unei retele unitare de rezervatii naturale în fondul forestier si monitorizarea acestora. Manuscris ICAS Bucuresti: 217 pp.(91I0)};{Cr. D. Stoiculescu, 1994: Cercetari privind constituirea unei retele unitare de rezervatii naturale în fondul forestier si monitorizarea acestora. Manuscris ICAS Bucuresti: 217 pp.(91Y0)}; {Negrean G. com. pers.(1530)}; {Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Măcinului și siturile Natura 2000 ROSCI0123 Munții Măcinului, ROSPA0073 Măcin-Niculițel (2018)(1530)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Măcinului și siturile Natura 2000 ROSCI0123 Munții Măcinului, ROSPA0073 Măcin-Niculițel (2018)(40C0)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Măcinului și siturile Natura 2000 ROSCI0123 Munții Măcinului, ROSPA0073 Măcin-Niculițel (2018)(62C0)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Măcinului și siturile Natura 2000 ROSCI0123 Munții Măcinului, ROSPA0073 Măcin-Niculițel (2018)(8230)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Măcinului și siturile Natura 2000 ROSCI0123 Munții Măcinului, ROSPA0073 Măcin-Niculițel (2018)(8310)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Măcinului și siturile Natura 2000 ROSCI0123 Munții Măcinului, ROSPA0073 Măcin-Niculițel (2018)(91AA)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Măcinului și siturile Natura 2000 ROSCI0123 Munții Măcinului, ROSPA0073 Măcin-Niculițel (2018)(91I0)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Măcinului și siturile Natura 2000 ROSCI0123 Munții Măcinului, ROSPA0073 Măcin-Niculițel (2018)(91M0)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Măcinului și siturile Natura 2000 ROSCI0123 Munții Măcinului, ROSPA0073 Măcin-Niculițel (2018)(91X0)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Măcinului și siturile Natura 2000 ROSCI0123 Munții Măcinului, ROSPA0073 Măcin-Niculițel (2018)(91Y0)}; {planul de management al PN M. Macin, amenajamentele silvice(91M0)};{Amenajamente silvice, planul de management al PN M. Macin(91X0)}; Documentatie specii : {D. Murariu, obs. pers.(1307)}; {Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6908)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6948)}; {Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Măcinului și siturile Natura 2000 ROSCI0123 Munții Măcinului, ROSPA0073 Măcin-Niculițel (2018)(1307)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(5194)};{Fuhn, I., Vancea, S., 1961. Fauna R.P.R. – vol. XIV, fasc. II: Reptilia. Ed. Acad. Rom., Bucuresti.(5194)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6169)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6199)};{Referat analiza distributiei speciilor criteriu de lepidoptere: S. MIHUT(6199)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6927)};{Montandon, A. L., 1908. Note sur la faune entomologique de la Roumanie. Addition au catalogue des coleopteres. Bulletin de la Societe des Sciences de Bucarest, Roumanie(6966)}; {Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1188)};{Fuhn, I., Vancea, S., 1961. Fauna R.P.R. – vol. XIV, fasc. II: Reptilia. Ed. Acad. Rom., Bucuresti.(1219)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00
RO0492.18

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. • Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: -
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY