Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0298

1.3 Site name

Defileul Crișului Alb

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2021-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI:2013-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.418089
Latitude:46.301147

2.2 Area [ha]

16562.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6510  info      290  0.00       
9110  info      232.5  0.00       
9130  info      9435  0.00 
9170  info      834.5  0.00 
91E0  info      77.5  0.00       
91M0  info      121.5  0.00       
91Y0  info      139.5  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F5266Barbus petenyi    5000  10000 
A1193Bombina variegata    500  1000 
M1352Canis lupus    12 
F4123Eudontomyzon danfordi    50  100       
M1355Lutra lutra    16  32 
M1361Lynx lynx    13 
F5339Rhodeus amarus    10000  50000 
F6143Romanogobio kesslerii    5000  10000 
F5329Romanogobio vladykovi    1000  5000 
F5197Sabanejewia balcanica    1000  5000 
A1166Triturus cristatus    500  1000 
A4008Triturus vulgaris ampelensis    500  1000 
M1354Ursus arctos   
F1160Zingel streber    100  500 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.86
N148.55
N158.03
N1678.49
N230.91
N263.15

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Situl include defileul Crișului Alb, între Vârfurile și Gurahonț, dar și importante zone de păduri compacte, în nordul și sudul defileului. Tipurile principale de pădure sunt reprezentate de făgete, gorunete și cerete. Situl este situat în județul Arad și are o suprafață de 16,571 hectare.;

4.2 Quality and importance

Sit important pentru carnivorele mari (lup, urs și râs), cu habitate favorabile pentru toate cele trei specii, protejează ruta principală de dispersie între Munții Bihorului și Codru Moma, la nord, și Munții Zărandului, la sud. Contribuie la eficiența și coerența rețelei Natura 2000, făcând parte din rețeaua de situri care conectează Munții Apuseni cu Carpații Meridionali. La nord se învecinează cu siturile Natura 2000 Codru Moma și Platoul Vașcău iar la sud se învecinează cu situl Natura 2000 Zărandul de Est, împreună cu care formează principalul coridor ecologic pentru carnivorele mari între Mureș și Crișul Alb.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBNi
MBNo
HC01.01.01Ni
LD01.01Ni
LD01.01No
HD01.02No
LD05No
MD05Ni
MF03.01Ni
MF03.01No
HF03.02.03No
LG01.03No
LG02.08Ni
MK03.06Ni
MK03.06No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal60
State/Province0
Local/Municipal20
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private20
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Organismul responsabil pentru managementul sitului (SCI este Universitatea Ecologica din Bucuresti, prin Conventia de custodie nr 215, semnata intre Ministerul mediului si Universitatea Ecologica din Bucuresti. U.E.B. a realizat Setul de masuri minime de conservare si l-a inaintat catre MMSC la data de 30.03.2012. U.E.B. a elaborat Planul de management al sitului Lunca Buzaului si depus la MMP la data de 24.11.2014. Plan de management elaborat prin proiect POS Mediu, axa 4 - "Plan de management, consultare publica si campanie de constientizare pentru siturile Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzaului si ROSCI0199 Platoul Meledic" si depus spre avizare la MMP in data de 24.11.2014. Documentatie specii : {APM Bz- Feraru Ioana(A338)};{Observatii în teren.
 (A338)}; {Baza de date INCDDD-Tulcea(A028)}; {INCDDD - observații în teren(A022)};{INCDDD - observații în teren(A030)};{Doroșencu Alexandru - observații în teren(A075)};{Doroșencu Alexandru - observații în teren(A082)};{INCDDD - observații în teren(A098)};{INCDDD - observații în teren(A231)};{Doroșencu Alexandru - observații în teren(A234)};{Doroșencu Alexandru - observații în teren(A236)};{Doroșencu Alexandru - observații în teren(A238)};{INCDDD - observații în teren(A307)};{Doroșencu Alexandru - observații în teren(A338)};{Doroșencu Alexandru - observații în teren(A339)};{Doroșencu Alexandru - observații în teren(A379)};{Doroșencu Alexandru - observații în teren(A429)}; {Baza de date INCDDD-Tulcea(A027)};{Baza de date INCDDD-Tulcea(A043)};{Baza de date INCDDD-Tulcea(A081)};{Baza de date INCDDD-Tulcea(A086)};{Baza de date INCDDD-Tulcea(A094)};{Baza de date INCDDD-Tulcea(A179)};{Baza de date INCDDD-Tulcea(A229)};{Baza de date INCDDD-Tulcea(A230)};{Baza de date INCDDD-Tulcea(A249)};{Baza de date INCDDD-Tulcea(A351)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00
RO980.10

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România • Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România • Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 1/27.01.1995

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: -
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY