Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0318

1.3 Site name

Măgura Târgu Ocna

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI:2013-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.571694
Latitude:46.267950

2.2 Area [ha]

847.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6430  info      0.00 
9110  info      277  0.00 
9170  info      56  0.00 
91E0  info      276.5  0.00 
91V0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1193Bombina variegata    1000  5000 
A1166Triturus cristatus    100  500 
A2001Triturus montandoni               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N144.44
N1680.65
N1710.31
N232.01
N262.59

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Situl magura Tg. Ocna, cu o suprafata de cca. 844 ha, este localizat pe versantul drept al Raului Trotus, intre Valea Dofteana si Valea Slanic. Situl este localizat din punct de vedere geomorfologic in grupa Carpatilor Orientali, subgrupa Carpatilor Moldo-Transilvani, respectiv Muntii Trotusului. Este vorba de munti de geosinclinal, josi, de tip Obcine, cu culmi paralele, rotunjite, separate prin depresiuni alungite, specifice magurilor. Ca forma de relief predomina versantul, cu configuratie ondulata sau framantata, din cauza alunecarilor. Culmile sunt orientate V-E, cu altitudinea descrescatoare de la vest la est. Altitudinea sitului variaza intre 270 m langa Tg. Ocna si 780 m (ua 61, UP III Bogata). Reteaua hidrografica este reprezentata de paraie adanci si inguste, orientate SV-NE, cu apa permanenta sau semipermanenta, cu fenomene de torentialitate, afluenti ai raului Trotus. Climatul este de tip temperat continental, specific tinuturilor de munte, cu caracteristici locale puternic influentate de altitudinea, expozitia si inclinarea versantilor. Temperatura medie anuala este de cca. 9,2 gr. C, precipitatiile medii anuale sunt situate intre 650 -700 mm. Predomina vanturile din N si NE. Solurile sunt din calsele Luvisoluri (luvosol) si Cambisoluri (eutricambosol si districambosol), iar in lunci, pe suprafete restranse apar aluvosoluri. Conditiile climatice si edafice sunt favorabile dezvoltarii vegetatiei forestiere, determinand aparitia unor arborete de productivitate mijlocie. Doar acolo unde roca este la suprafata, solurile fiind superficiale, cu mult schelet, apar arborete de productivitate inferioara. In ceea ce priveste clasele de habitate, predomina padurile de foioase(cca. 86%),pasunile si pajistile (11%), terenurile agricole (2%),alte terenuri (1%). Padurile, care reprezinta vegetatia primara (patential naturala) pentru acest sit, se incadreaza in etajele montan-premontan de fagete si deluros de gorunete, si goruneto-fagete. Pe vai apare vegetatie intrazonala reprezentata de aninisurile de anin alb. ;

4.2 Quality and importance

Sit desemnat pentru amfibieni. Din punct de vedere al habitatelor forestiere, predomina 91V0, iar pe suprafete restranse apare si 91E0. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.02b
LB02.01.02i
MB06i
LC02Xi
MD01.02Ni
LD02.01.01i
LF02.03.02i
LI02i
LJ02.03i
LK01.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Padureni (2009, 1999) ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Podul Iloaiei (2008, 1998) ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Bacesti (2001) ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Horia (2008, 1998) ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Ciurea (2008, 1998) Documentatie specii : {Observatii în teren.
 (A031)};{Observatii în teren.
 (A072)};{Observatii în teren.
 (A080)};{Observatii în teren.
 (A082)};{Observatii în teren.
 (A084)};{Observatii în teren.
 (A089)};{Observatii în teren.
 (A098)};{Observatii în teren.
 (A122)};{Observatii în teren.
 (A215)};{Observatii în teren.
 (A220)};{Observatii în teren.
 (A224)};{Observatii în teren.
 (A231)};{Observatii în teren.
 (A234)};{Observatii în teren.
 (A236)};{Observatii în teren.
 (A238)};{Observatii în teren.
 (A239)};{Observatii în teren.
 (A246)};{Observatii în teren.
 (A338)};{Observatii în teren.
 (A339)};{Observatii în teren.
 (A429)}; {Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A072)};{Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A238)};{Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A246)};{Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A338)};{Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A339)}; {Observatii teren Constantin Ion.(A031)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00
RO0414.57

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România • Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0155 Pădurea Goroniște și al ariei naturale protejate de interes național 2.179. Poiana cu narcise de la Goroniște
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 788/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0155 Pădurea Goronişte şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.179. Poiana cu narcise de la Goronişte

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY