Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0326

1.3 Site name

Muscelele Argeșului

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI:2013-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:0.000000
Latitude:0.000000

2.2 Area [ha]

0.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO31Sud - Muntenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6430  info      50  0.00 
6510  info      93.25  0.00 
9110  info      41.5  0.00 
9130  info      5247  0.00 
9170  info      119  0.00 
91E0  info      101.25  0.00 
91V0  info      820.2  0.00 
91Y0  info      785.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1088Cerambyx cerdo    1000  5000 
I1083Lucanus cervus    100000  500000 
I6908Morimus asper funereus    10000  50000 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N091.69
N142.89
N150.28
N1692.20
N211.38
N230.15
N261.41

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Situl Muscelele Argeșului este alcătuit din trei trupuri, care inglobeaza in principal pădure, toate aparținând, din punct de vedere geomorfologic, podișurilor piemontane argeșene (Gruiurile Argeșului) din estul Podișului Getic, în raza ocoalelor silvice Aninoasa, Domnești, Mihăești. Limita estică este dată de pârâul Argeșel, la vest de râul Doamnei, la nord de depresiunile subcarpatice, iar la sud de confluența pârâurilor Argeșel și Hulubăț. Situl este localizat în raza administrativă a următoarelor comune: trupul de pădure nord-vestic – comunele Domnești, Pietroșani, Cosești, Aninoasa, Vlădești, Bălilești; trupul de pădure nord-estic – comunele Schitu Golești, Poienarii de Muscel, Mihăiești; trupul de pădure sud-estic – comunele Hârtiești, Vulturești și Davidești. Din punct de vedere geologic situl este caracterizat de prezența așa numitelor „Strate de Cândești". Expoziția generală este predominant estică sau vestică, deci parțial însorită sau parțial umbrită. Altitudinea variază între 380 m, în sud, și 870 m, în nord. După Koppen, teritoriul sitului se încadrează în regiunea climatică D.f.b.x., deci într-un climat ploios, cu precipitații în tot cursul anului (valorile medii anuale variază între 700 mm și 800 mm), temperatura medie a lunii celei mai calde sub 22 gr. C, dar cel puțin 4 luni ea depășește 10 gr C (temperatura medie anuală variază între 8gr C și 10 gr C). Predomină solurile din clasele luvisolurilor, cambisolurilor și protosolurilor), în condiții climatice normale (temperatură, vânt, precipitații) oferă condiții bune de vegetație habitatelor forestiere din această zonă. Principalii factori destabilizatori care afectează o treime din acest sit sunt tulpinile nesănătoase, datorate regenerării repetate din lăstari, precum și uscarea arboretelor de cvercinee. (în special în prima parte a deceniului trecut). Alți factori destabilizatori (rupturi de zăpadă și vânt, atacuri de vătămători și eroziune în suprafață) se manifestă în special în condiții climatice extreme (secete prelungite, ploi abundente, temperaturi foarte scăzute, vânturi puternice, etc). ;

4.2 Quality and importance

Situl este reprezentativ pentru habitatele forestiere din subcarpatii Getici, fiind localizat in Muscelele Argesului (Gruiurile Argesului), in partea estica a Podisului Getic. Situl este acoperit in cvasitotalitate de paduri, cele mai reprezentative si larg raspandite habitate de interes comunitar fiind fagele colinare (9130), pădurile dacice de stejar și carpen (91Y0), padurile de gorun cu carpen (9170) . La acestea se adauga si alte habitate care detin suprafete mai restranse. Situl este localizat pe interfluviile raurilor cu curgere de la nord la sud, asigurand conectivitatea dintre regiunea Carpatilor Meridionali, dealurile/piemonturile subcarpatice si platforma Pitestiului.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03b
LA06.01.02b
LA11b
MB02i
HB02.02Ni
MB02.04Ni
MB06b
LD01.02i
LE01.02o
LE03.01Xb
LE04.01i
LF04.02i
LF05.06i
MI01i
LK01.01i
LL05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03b
HBNi
HBNo

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Mlaștinile de la Satchinez, Dan Stănescu, ed. ARTPRESS,Timișoara,2005. Rezervația ornitologică Satchinez, Andrei Kiss, ed.EXCELSIOR,Timișoara,2002. Documentatie specii : {Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR ,,Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări"(A026)}; {Milvus
 (A022)};{MILVUS(A027)};{MILVUS(A029)};{Milvus
 (A030)};{MILVUS(A034)};{MILVUS(A078)};{MILVUS(A122)};{MILVUS(A196)};{MILVUS(A229)};{MILVUS(A231)};{Milvus
 (A338)};{Milvus
 (A339)}; {Baza de date INCDDD-Tulcea(A026)}; {MILVUS(A023)};{baza de date MIlvus(A026)};{MILVUS(A031)};{proiectul LIFE05 NAT/H/000122(A097)};{MILVUS(A166)};{MILVUS(A393)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa
Link: https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial--PI--132Bis--2021.html

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 106/2021 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY