Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0329

1.3 Site name

Oltul Superior

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2019-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI:2013-01
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.474205
Latitude:45.760947

2.2 Area [ha]

1537.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (3.51 %) Continental (96.49 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius           
F5266Barbus petenyi          DD 
M1337Castor fiber    250  350   
F6963Cobitis taenia Complex          DD 
F6965Cottus gobio all others          DD 
I1065Euphydryas aurinia           
M1355Lutra lutra    10  15  G  
F1145Misgurnus fossilis           
F2522Pelecus cultratus           
F5339Rhodeus amarus          DD 
F6143Romanogobio kesslerii          DD 
F6145Romanogobio uranoscopus          DD 
F5197Sabanejewia balcanica          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0642.57
N0710.88
N1214.12
N1421.35
N157.55
N160.58
N231.09
N261.86

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Râul se formeaza la contactul dintre masivul calcaros al Hamaului Mare (1793 m), cu cristalinul masivului ipotului (1366 m) , de la altitudine de 1280 m. La început, în Depresiunea Ciucului, e un râu linitit, urmând dupa aceea sa strabata zona defileului, în care sunt cantonate câteva staiuni balneoclimaterice valoroase ( Tunad, Bixad, Malna), ocolete apoi, pe trei pari, masivul Baraoltului, ratacind lene, cu bucle largi, prin esul plan al Depresiunii intercarpatice a Braovului, unde îi vin în sprjin: Râul Negru (L = 88 km, F = 2.349 km2), Ghimbaelul (L = 6 km, F = 8 km2), Bârsa (L = 73 km, F = 937 km2) etc. Un nou masiv îi iese în cale, acela al Peranilor, pe care-l strabate prin defileul de la Raco (12 Km lungime), mai puin impunator decât primul. În ara Oltului (depresiunea Fagaraului), râul capata iarai caracter de es, meandrând printre malurile joase, împins permanent spre dreapta de numeroi aflueni fagaraeni (aproximativ 20 mai importani) scuri, dar viguroi, revarsându-se frecvent în punctele de întâlnire cu Oltul. Cibinul (L = 82 km, F = 2.194 km2), Hârtibaciul (L = 110 km, F = 1.025 km2) i Sadu (L = 60 km, F = 278 km2), acesta de pe urma cu amenajari complexe, îi aduc ultimele cantitai de apa pe teritoriul Transilvaniei, caci, dupa unirea cu acesta, Oltul traverseaza Carpaii Meridionali, ajunge în pitorescul defileu Turnu Rou – Cozia, întrerupt doar de Depresiunea larga a Lovitei, în cuprinsul careia primete Lotrul, ale carui izvoare pornesc de sub masivul Parângului.;

4.2 Quality and importance

Situl conine habitate încadrate în categoriile de bonitate optim i corespunzator, pentru castor. Deosebit de valoroase (calitativ i cantitativ) pentru aceasta specie sunt habitatele mlatinoase din sectorul Fagara-Porumbacu de Jos.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01NO
HA02NI
HA02NO
MA07NO
LA05.01NI
LA05.01NO
HF03.02.03NI
HF03.02.03NO
LC01.01NI
LH01NI
HJ02.03.02NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Documentatie specii : {Date teren(2633)};{Hegyeli, Zs. 2010. Raport final la proiectul “Dezvoltarea unor propuneri de situri Natura 2000 fundamentate stiintific”. 1335 Spermophilus citellus, 2633 Mustela eversmanii, regiunea biogeografica continentala. Nr. contract: 30/12.04.2010(2633)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO0725.44

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Nu are structură de administrare
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului ROSCI0330 O?e?ti-Bârze?ti
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0329
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY