Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0332

1.3 Site name

Coșava Mică

1.4 First Compilation date

2016-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2016-01
Date site confirmed as SCI:2018-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.020461
Latitude:45.076928

2.2 Area [ha]

736.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9110  info      68  0.00 
91V0  info      675  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1087Rosalia alpina           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N16100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Situl propus este localizat, din punct de vedere administrativ, în România, Regiunea V Vest, Județul Caraș-Severin, comuna Prigor.Este administrat de Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA prin Direcția Silvică Reșița, Ocolul Silvic (OS) Nera. Suprafața sitului propus cuprinde următoarele parcele din Unitatea de Producție (UP) I Helișag: 121-141. Din punct de vedere geografic, situl propus este localizat pe versantul sudic al Masivului Semenic, în bazinul superior al râului Nera, cuprinzând bazinetul pârâului Coșava Mică și parțial bazinetul pârâului Ogașul lui Ivan, afluenți de ordinul 2 al Nerei pe dreapta tehnică (vest). Situl propus este situat din punct de vedere geografic (aproximativ) la coordonatele 456 latitudine nordică și 221 longitudine estică. Altitudinal se găsește între 700 și 1200 m (1209 m – Vârful cu Brazi).Din punct de vedere geologic, substratul litologic al sitului propus este dominat de rocile metamorfice, dominante fiind micașisturile de forma paragnaiselor cu staurolit și disten. Pe astfel de substrat litologic au luat naștere soluri profunde, bine structurate, cu regim hidrologic echilibrat și calități fizico-chimice foarte favorabile dezvoltării vegetației forestiere.Situl propus se găsește pe versantul sudic al masivului Semenic, în bazinul superior al Nerei. Altitudinal se găsește între 700 și 1200 m (1209 m – Vârful cu Brazi). Expoziția generală a sitului este sudică, dar versanții au diverse expoziții specifice. Înclinările versanților variază între 20 și 40 de grade. Solul de tip districambisol tipic este majoritar, fiind complementar cu mici porțiuni ale subtipului litic al aceluiași sol. Pădurile cuprinse în acest sit propus sunt făgete practic pure, în a căror compoziție intră diseminat exemplare de brad, ulm, paltin, etc. Arboretele, de tip natural fundamental, impresionează printr-o structură plurienă, naturală, neinfleunțată de om, cu dimensiuni impresionanate atât ale arborilor dominanți cât și ca volume ale arboretelor, cu o dinamica naturală specifică. Structura vârstelor este la fel de impresionantă, arboretele naturale prezentând arbori dominanți a căror vârstă este limitată doar de factorii de mortalitate naturali. Toata suprafata de padure este inclusa in T.I., protectie stricta conforma amenajamentului silvic elaborat in 2014.;

4.2 Quality and importance

Situl cuprinde eșantioane de arborete de făgete seculare de valoare conservativă deosebit de ridicată, din partea de sud-vest a munților Carpați datorită complexității structurale cu elemente de arboret multiseculare care au atins limita fiziologică. Arborele au o structură forate complexă, cu un ridicat de naturalitate, cu exemplare de dimensiuni și vârste excepționale, foarte stabile, în fază de echilibru dinamic.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LJ01.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB06b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Ariile de importanță avifaunistică din România - documentații, S.O.R., editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004. Documentatie specii : {Raport privind situația raţei roşii (aythya nyroca) în aria protejată ROSPA 0026, Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier(A060)}; {Raport privind situația raţei roşii (aythya nyroca) în aria protejată ROSPA 0026, Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier(A060)};  Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY