Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0340

1.3 Site name

Cuiugiuc

1.4 First Compilation date

2016-01

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2016-01
Date site confirmed as SCI:2019-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:0.000000
Latitude:0.000000

2.2 Area [ha]

0.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40C0  info      1.5  0.00 
62C0  info      18  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6927Himantoglossum jankae    30   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N097.88
N1213.77
N1459.65
N159.33
N169.37

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Situat este localizat in regiunea biogeografică stepică in sud estul României, in sud vestul Județului Constanta (Dobrogea) intre localitățile Gârlița si Carvăn la sud est de lacul Bugeacului, in apropiere de granița cu Bulgaria, la sud. Situl este situat in Podișul Oltinei la o distanță de 104 km de municipiul Constanta și la 40 km de Călărași. Situl are perspectiva de teritoriu plan, relativ ușor vălurit in care există zone naturale de stepă (20%) încadrate de zone agricole întinse (70%+10% livezi si vii). Situl este situat la sud de drumul național Ostrov – Constanta DN3 asigură legătura cu municipiul Constanta. Cea mai apropiată stație feroviară este la Cobadin, situată la 64 km. Clima este temperat continentala cu influente de ariditate si circulația dominanta a maselor de aer dinspre est si nord-est. Viteza medie anuala a vântului (3,5-7 m/s), iarna poate depăși si 100 de km/ora. Regimul climatic este de stepa si stepa cultivata cu o amplitudine termica medie anuala ridicata (24-28oC). Din punct de vedere fitoclimatic, situl se situează in zonele de stepa si silvostepa. Conform cercetărilor recente, incidentale, din teren, au fost identificate 4 asociații vegetale si 156 de fitotaxoni.;

4.2 Quality and importance

Cuiugiuc este un sat în partea de sud-vest a județului Constanța, în Podișul Oltinei. Aparține administrativ de comuna Lipnița. Situl propus este important pentru conservarea habitatelor de tufarisuri naturale si seminaturale. Habitatul 40C0* Tufărișuri caducifoliate ponto-sarmatice. Specii identificate:. Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Carpinus orientalis, Bromus inermis, Dianthus nardiformis, Silene otites, Bothriochloa ischaemum, Kochia prostrata, Medicago minima, Teucrium chamaedrys, T.polium si Thymus zygioides. Este prezent și habitatul de pajiste xerifola seminaturala 62C0* Stepe ponto-sarmatice, în condiții xerofile continentale până la mezoxerofile.. Acest tip de habitat este caracterizat de pajiști din Festuco-Brometea. Specii edificatoare: Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Bromus inermis, Centaurea scabiosa, Eryngium campestre, Medicago falcata, Sanguisorba minor, (Festucetalia valesiacae) Adonis vernalis, Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca si Stipa capillata. Habitatele in cadrul ,acestui sit se prezinta intr-o stare de conservare buna.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1. Gavril Ardelean, Carol Karacsonyi - Flora,vegetația, fauna și ecologia nisipurilor din nord - vestul României,Edit. Daya, Satu Mare, 2005, pag. 1 -732; 2. Gavril Ardelean - Fauna județului Satu Mare, Vasile Goldiș University Press,1998, pag. 1 - 515; 3. Gavril Ardelean, Carol Karacsonyi - Flora și fauna Văii Ierului (înainte și după asanare ), Edit. BION, Satu Mare, 2002, pag. 1- 675. 4. Nicolae Botnariuc,Victoria Tatole - Cartea roșie a vertebratelor din România,Edit. Academiei,București,2005. 2 Sârbu A., Smarandache D., Pascale G.,Îndrumător de practică botanică Koracsonyi Carol, Lacul Cicoș - Săcueni.; I.Ghira și colab., 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna, Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, p. 145-201, Oradea.; Botnariuc N., Tatole V., 2005, Cartea rosie a vertebratelor din România, Ed. Academiei Române Documentatie specii : {Baza de date al Grupului Milvus. 
 (A255)};   Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY