Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0341

1.3 Site name

Pădurea și Lacul Stolnici

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI:2013-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.801003
Latitude:44.575397

2.2 Area [ha]

1524.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO31Sud - Muntenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91M0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina           
A1193Bombina variegata           
R1220Emys orbicularis           
I1083Lucanus cervus                 
M1355Lutra lutra           
A1166Triturus cristatus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.46
N126.70
N1421.71
N1667.60
N210.51

Total Habitat Cover

99.97999999999999

Other Site Characteristics

Situl Padurea si Lacul Stolnici, alcatuit din doua poligoane situate de-o parte si de cealalta a raului Cotmeana, este situat în zona forestieră de câmpie, în Câmpia Burdea, la zona de contact cu Piemontul Cotmeana. Altitudinea variază între 190 și 233 m, panta între 0 și 25º, expoziția generală fiind cea sudică. Substratul litologic este constituit dintr-un strat gros de pietrișuri levantine și aluviuni de argilă fină. Condițiile climatice sunt cele caracteristice zonei forestiere, subzona stejarului, cu temperatura medie de +10 grade C, cantitatea anuală de precipitații de 550 mm și vânturi dominante din direcția nord-nord-est. Solurile fac parte din clasa Luvisolurilor – preluvosol si luvosol, si Protisolurilor – aluviosol. Din punct de vedere al administatiei silvice, pădurile sunt proprietatea statului și sunt administrate de RNP Romsilva, prin DS Argeș, OS Costești, UP I Stolnici, iar din punct de vedere al administrației de stat se află pe raza comunei Stolnici. Cca. 67 % din sit este reprezenat de paduri de cvercinee (trupul Balaceanca, pe malul drept tehnic al Cotmenei, iar pe malul stang trupurile Padurea Vlascuta si Cracul Sirului). Cca. 23 % din sit sunt ocupate de pajisti, iar cca. 10 % de lac si zonele umede adiacente.;

4.2 Quality and importance

Este printre pu inele situri desemnate pentru habitatele forestiere 91M0 (Pannonian-Balkanic turkey oak –sessile oak forests). Este printre puținele situri desemnate pentru Emys orbicularis.De importanță ridicată pentru Lutra lutra și pentru speciile de amfibieni Bombina și Triturus.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA01No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1. Oarcea, Z., 1999. Ocrotirea naturii. Filosofie si impliniri: parcuri nationale, parcxuri naturale. Timisoara. 2. Pop, I., (ed.) 1978. Flora si vegetatia Muntilor Zarand. Contributii Botanice: 7 - 125. 3. Munteanu, D., (ed.) 2004. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Documentatii: 291 - 292. Documentatie specii : {Dan Munteanu - observatii personale(A030)};{Dan Munteanu - observatii personale(A031)};{Dan Munteanu - observatii personale(A072)};{Dan Munteanu - observatii personale(A089)};{Dan Munteanu - observatii personale(A092)};{Dan Munteanu - observatii personale(A104)};{Dan Munteanu - observatii personale(A122)};{Dan Munteanu - observatii personale(A215)};{Dan Munteanu - observatii personale(A220)};{Dan Munteanu - observatii personale(A224)};{Dan Munteanu - observatii personale(A234)};{Dan Munteanu - observatii personale(A236)};{Dan Munteanu - observatii personale(A238)};{Dan Munteanu - observatii personale(A239)};{Dan Munteanu - observatii personale(A246)};{Dan Munteanu - observatii personale(A320)};{Dan Munteanu - observatii personale(A321)};{Dan Munteanu - observatii personale(A338)};{Dan Munteanu - observatii personale(A339)};{Dan Munteanu Observatii personale(A429)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY