Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0359

1.3 Site name

Prigoria - Bengești

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI:2013-01
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.647939
Latitude:45.072761

2.2 Area [ha]

2457.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO41Sud-Vest Oltenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9110  info      0.00 
9130  info      0.00 
9170  info      0.00 
91E0  info      0.00 
91M0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N120.36
N140.18
N150.51
N1697.60
N261.28

Total Habitat Cover

99.93

Other Site Characteristics

Din punct de vedere geologic, situl apartine formatiunilor sedimentare din Piemontul Motrului. La sfarsitul pliocenului, ca urmare a miscarilor epirogenetice, sectorul Piemontului Motrului, cu fundament carpatic, a fost acoperit de o cuvertura groasa de prundisuri, nisipuri, argile. Pe vaile principale apar larg dezvoltate terasele aluvionare alcatuite din prundisuri, nisipuri si cuverturi de luturi argilo-deluviale. Substratul litologic este constituit din straturi alterne de marne, argile si luturi. Altitudinea variază între 298 m, pe valea Bucium, și 510 m, în apropierea dealului Cârligei. Înclinarea terenului este în general sub 16º și expoziția predominantă este însorită și parțial însorită. Geomorfologic, situl este raspandit in principal in treimea mijlocie a raului Gilort, din Piemontul Motrului. Situl face parte din perimetrul bazinului raului Gilort, ce brazdeaza teritoriul acestuia de la nord la sud. Dupa Koppen, teritoriul apartine provinciei climatice Dfbx, cu veri moderate si ierni mai aspre, iar temperatura medie a celei mai calde luni nu trece de 22ºC. Situl apartine sectorului climatic de tip continental de dealuri, incadrat in formula IIBp6. Temperatura medie anuala este 10.2 ºC, media anuala a precipitatiilor este 756mm/an. Predominante sunt vanturile ce bat din directia N, NE, S si SV. Conditiile climatice sunt favorabile padurilor de cvercinee si fag. Principalele tipuri de sol sunt din clasa luvisolurilor, si anume luvosoluri. Pădurile sitului sunt situate în întregime în etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete (FD3) si detin peste 98% din sit. Bazinul hidrologic în care se încadrează situl este cel al râului Gilort, care trece prin N-V ariei. Râurile interne sunt Cornetu, Valea Mare, Ariciul, Bucium, țigăncii, ce colectează pârâurile de pe întreg teritoril sitului. Din punct de vedere al administației silvice, pădurile sunt proprietatea statului și sunt administrate de RNP Romsilva prin D.S. Gorj, O.S. Polovragi (U.P. IV Bengești, U.P. V Prigoria), iar din punct de vedere al administratiei de stat se afla pe raza comunelor Bengești și Prigoria. Amenajamentul U.P. IV Bengești, O.S. Polovragi, 2002 ;

4.2 Quality and importance

Situl prezinta o importanta deosebita pentru habitatele: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 9170 - 91Y0 - Păduri dacice de stejar și carpen si 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, precum si pentru prezenta speciei Osmoderma eremita (Coleoptera).;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA01NO
MA01NI
HB02.02NI
HB02.04NI
MB03NI
HE01NO
MJ01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

1. Academia Română, Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, Cartea rosie a vertebratelor din România, București 2005 2. APM Cluj, baza de date 2005-2006 3. Fișa de caracterizare Corine Biotop Făgetul Clujului, 1996 4. Ocolul Silvic Cluj, Amenajament silvic, UP IV Făget, 1999 5. Olteanu et al., Lista roșie a plantelor superioare din România, Studii, Sinteze, Documentații de Ecologie nr I/1994. Pop I., colab., 1962, Vegetația din Valea Morii - Cluj, conservatoare de relicte glaciare, Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 183-204 + 10 fig. + 4 tab.; 9 bis. Pop I., colab., 1999-2000, Vegetația județului Cluj (Studiu fitocenologic, ecologic, bioeconomic și eco-protectiv), Cluj-Napoca: Contr. Bot., XXXV(2):5-254. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Baza de date APM CJ(9130)};{Baza de date APM CJ(9170)}; {Proiectul “Elaborarea planurilor de managemenet integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”;perioada de implementare: iulie 2013 - decembrie 2015(6190)};{Proiectul “Elaborarea planurilor de managemenet integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”;perioada de implementare: iulie 2013 - decembrie 2015(6210)};{Proiectul “Elaborarea planurilor de managemenet integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”;perioada de implementare: iulie 2013 - decembrie 2015(6410)};{Proiectul “Elaborarea planurilor de managemenet integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”;perioada de implementare: iulie 2013 - decembrie 2015(9110)};{Proiectul “Elaborarea planurilor de managemenet integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”;perioada de implementare: iulie 2013 - decembrie 2015(9130)};{Proiectul “Elaborarea planurilor de managemenet integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”;perioada de implementare: iulie 2013 - decembrie 2015(91E0)};{Proiectul “Elaborarea planurilor de managemenet integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”;perioada de implementare: iulie 2013 - decembrie 2015(91H0)};{Proiectul “Elaborarea planurilor de managemenet integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”;perioada de implementare: iulie 2013 - decembrie 2015(91Y0)}; {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0074 Maglavit (aprobat prin OM 1250/2016, publicat în MO 936/22.11.2016)(7210)}; {Cercetari în teren, 2005, Ion Sarbu, Adrian Oprea(7210)}; Documentatie specii :  {Proiectul “Elaborarea planurilor de managemenet integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”;perioada de implementare: iulie 2013 - decembrie 2015(1061)};{Proiectul “Elaborarea planurilor de managemenet integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”;perioada de implementare: iulie 2013 - decembrie 2015(1193)};{Proiectul “Elaborarea planurilor de managemenet integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”;perioada de implementare: iulie 2013 - decembrie 2015(1477)};{Proiectul “Elaborarea planurilor de managemenet integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”;perioada de implementare: iulie 2013 - decembrie 2015(4008)};  {Dinca Vlad, observatii teren(6169)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii (aprobat prin OM 1525/2016, publicat în MO 766/30.09.2016)(6199)}; {Sos, T., Hegyeli, Zs. 2014. Characteristic morphotype distribution predicts the extended range of the “Transylvanian” smooth newt, Lissotriton vulgaris ampelensis Fuhn 1951, in Romania. North-Western Journal of Zoology 11(1): 34-40(4008)};  {Cosmin Manci 2012. Dragonfly Fauna (Insecta: Odonata) from Romania - PhD Thesis Abstract(4045)}; {Dinca Vlad, observatii teren(1060)};{Dinca Vlad, observatii teren(1074)};{Dinca Vlad, observatii teren(4030)};{Dinca Vlad, observatii teren(4036)}; {Referat analiza distributiei speciilor criteriu de lepidoptere: S. MIHUT(4030)};{Referat analiza distributiei speciilor criteriu de lepidoptere: S. MIHUT(4036)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Administrația Parcului Național Munții Rodnei
Address:
Email:apnmr@bistrita.rosilva.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al Parcului Național Munții Rodnei, al ROSCI0125 Munții Rodnei, al ROSPA0085 Munții Rodnei și al celorlalte arii naturale protejate de interes național incluse
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Este în curs de realizare planul de management al Parcului Naţional Munţii Rodnei.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0359
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY