Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0368

1.3 Site name

Râul Mureș între Deda și Reghin

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2019-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI:2013-01
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.777483
Latitude:46.876467

2.2 Area [ha]

470.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top No data

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0653.09
N1219.89
N140.73
N1523.27
N161.60
N231.43

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Zonă umedă pe cursul râului Mureș (jud. Mureș) în regiunea biogeografică Continentală.;

4.2 Quality and importance

De importanță ridicată pentru speciile de amfibieni Bombina variegata, Triturus cristatus și subspecia indigenă Triturus vulgaris ampelensis. Foarte important pentru conservarea speciei Gobio uranoscopus și Zingel streber. Specia Zingel streber pătrunde până în această zonă a Mureșului, deci este cea mai înaltă zonă din bazinul Mureșului, unde specia este prezentă.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
ME03.01NI
ME04.01NI
ME04.01NO
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Documentatie specifica: Documentatie habitate: {investigatii de teren, amenajamentele silvice.(92A0)}; Documentatie specii : {Date teren(1335)};{Hegyeli, Zs. 2012. 1335 – Spermophilus citellus in the Romanian continental biogeographical region. Status report: IN MOD at the 2008 Biogeographical Seminar(1335)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0368
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY