Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0388

1.3 Site name

Sărăturile de la Foieni - Grăniceri

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.889411
Latitude:45.430289

2.2 Area [ha]

195.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1530  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Artemisia santonicum ssp. patens                   
Centaurea rocheliana                   
Chamomilla recutita                   
Coronilla varia                   
Cynodon dactylon                   
Dipsacus laciniatus                   
Elymus repens                   
Eryngium campestre                   
Euphorbia cyparissias                   
Festuca pseudovina                   
Filago vulgaris                   
Galium verum                   
Gypsophila muralis                   
Limonium gmelinii                   
Lotus angustissimus                   
Lotus tenuis                   
Puccinellia distans ssp. limosa                   
Salvia nemorosa ssp. nemorosa                   
Sorghum halepense                   
Xanthium spinosum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.81
N1223.64
N1470.25
N153.99
N230.31

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Din diverse motive, pajiștile de aici sunt într-o stare de conservare bună, se poate propune ca rezervație, satul este situat la S de Timiș, așa că situl este protejat de pășunatul nedorit. Doar că există și aici reversul, conservarea excesivă poate duce la dezvoltarea exagerată a unor specii, așa că uneori un pășunat moderat nu ar strica. În urma deplasării din luna iulie 2010 s-a hotărât modificarea limitelor și extinderea sitului Foeni-Grăniceri. Acesta cuprinde două corpuri care se află în apropierea comunei Grăniceri și se învecinează în partea de est cu ROSCI0109 Lunca Timișului. ;

4.2 Quality and importance

Zonă importantă pentru sărături de tipul habitatelor N2000 incluse la mlaștini și pajiști halofile panonice (*1530). Asociații vegetale caracteristice prezente în sit: Puccinellietum distantis Soó 1937.;

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

S. Mihailescu, I. Cobzaru, M. Ion, R. Ion, 2010, Designation of new Sites of Community Importance in Romania for the Natura 2000 priority habitat: *1530 Pannonic and Ponto-Sarmatic salt steppes and salt marshes, The Anniversary Conference of the Institute of Biology, 50 Years of Academic Research in Biology, Bucharest, Book of Abstracts, p.129-130. Mihailescu Simona, 2009, Characterization and distribution in Romania of the priority Natura 2000 habitat: Pannonic and Ponto-Sarmatic salt-steppes and salt-marshes. 2nd European Congress of Conservation Biology „Conservation biology and beyond: from science to practice”, Praga, Republica Cehă, 1-5 sept. 2009, Book of Abstracts, p.211 Doniță N., Popescu A., Pauca-Comănescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biriș I. A., 2005. Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, București. Doniță N., Popescu A., Pauca-Comănescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biriș I. A., 2005. Habitatele din România. Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC) 2006. Ed. Tehnică Silvică, București. Pop I., 2002. Vegetația solurilor sărăturate din România. Contribuții Botanice, XXX(2) (1999-2000): 285-332, Grădina Botanică “Alexandru Borza” Cluj-Napoca. Munteanu I., Dumitru M., Florea N., Canarache A., Lacatusu R., Vlad V., Simota C., Ciobanu C., Roșu C., 2005. Status of Soil Mapping, Monitoring, and Database Compilation in Romania at the beginning of the 21st Century. În Soil Resources of Europe, second edition. R.J.A. Jones, B. Houšková, P. Bullock and L. Montanarella (eds). European Soil Bureau Research Report No.9, EUR 20559: 281-296. Florea N., 1997. Degradarea terenurilor și ameliorarea solurilor, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” – București, Facultatea de Geografie-Turism, Sibiu, 217 pp. ICPA, 1987. Metodologia Elaborării Studiilor Pedologice, vol. I, II, III (redactori Florea N., Bălăceanu V., Răuță C., Canarache A.), Red. Prop. Tehn. Agr., București, 3 volume. Coste I., Pop Adelina, Rusu I., Avrămuț O., 1993. Vegetația mezoxerofilă de pe solurile sărăturate din Sud-Estul României (Banat). St.Cerc.Biol., Seria Bio. Veget., t.45, nr.2, p. 207-217, București, 1993. Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Simona Mihailescu - Institutul de Biologie al Academiei Române:{Mihailescu S. Cercetari in teren 2009/2010(1530)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Nu exista un Plan de Management aprobat.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0388
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY