Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0424

1.3 Site name

Pădurea și Lacul Mărgineni

1.4 First Compilation date

2016-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2016-01
Date site confirmed as SCI:2018-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.643944
Latitude:46.934247

2.2 Area [ha]

2230.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6510  info      0.75  0.00 
9170  info      900  0.00 
91Y0  info      250  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1617Angelica palustris    50  500 
A1188Bombina bombina           
A1193Bombina variegata           
A1166Triturus cristatus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N068.02
N077.83
N090.31
N123.83
N1417.04
N157.22
N1645.94
N193.59
N214.97
N231.25

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Situl Pădurea și Lacul Mărgineni este localizat în subprovincia Podișului Moldovei, districtul Podișul Sucevei și Bârladului, caracterizat prin podișul de platformă, cu structură larg ondulată, și monoclinală a cuverturilor cu fragmentare deluroasă, pornind de la albia râului Moldova către culmile subcarpatice. Situl aparține din punct de vedere administrativ-silvic de Direcția Silvică Neamț, Ocolul Silvic Roman, UP I Făurei și OS Gârcina, UP V Mărgineni. Din punct de vedere administrativ-teritorial, situl se află în raza comunelor Bărgăuani, Mărgineni, Ruginoasa, Făurei, Dulcești și Trifești. Temperatura medie anuală este de 8,3°C, precipitații medii anuale de 530 mm cu un regim eolian caracterizat de predominanța vânturilor de N-NV și S-SV, cu viteze scăzute de sub 2,5 m/s. Din punct de vedere fitoclimatic, pădurile din sit aparțin etajului deluros de gorunete-făgete (FD3) și etajului deluros de cvercete cu stejar (FD1).;

4.2 Quality and importance

Situl este important pentru habitatul 91Y0 – Păduri dacice de stejar și carpen, în vederea soluționării calificativului IN MOD primit pentru acest habitat în cadrul seminariilor biogeografice din nov.2012.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Mititelu D., colab., 1968, Flora și vegetația pădurii - parc Gârboavele-Galați, Anale ști. Univ. Al. I. Cuza Iași, s. II, a. Biol., XIV, f. 1: 163-173 + o hartă + 8 planșe; SÂRBU I., OPREA Ad., TĂNASE C., 1997. Vegetația pădurii-parc Gârboavele-Galați, Bul. Grăd. Bot. Univ. Alexandru Ioan Cuza Iași, 6(2): 311-332.Amenajamentul Pădurii Gârboavele - Silva Proiect 2000; Adriana Pătrascu - Flora si vegetatia Câmpiei Covurluiului. Teză de doctorat. Rezumat. Cluj, 1975; Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Grup Natura 2000 com. pers.(40C0)}; {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0151 Pădurea Gârboavele și al ariei naturale protejate de interes național Pădurea Gârboavele, cod 2.403 (aprobat prin OM 923/2016, publicat în MO 635/18.08.2016)(40C0)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0151 Pădurea Gârboavele și al ariei naturale protejate de interes național Pădurea Gârboavele, cod 2.403 (aprobat prin OM 923/2016, publicat în MO 635/18.08.2016)(91AA)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0151 Pădurea Gârboavele și al ariei naturale protejate de interes național Pădurea Gârboavele, cod 2.403 (aprobat prin OM 923/2016, publicat în MO 635/18.08.2016)(91I0)}; {cercetare in teren ForestAlpNatura2000RO(91AA)};{cercetare in teren ForestAlpNatura2000RO(91I0)}; Documentatie specii : {Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6948)}; {Manci Cosmin-Ovidiu(1083)};{Manci Cosmin-Ovidiu(1088)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY