Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0009

1.3 Site name

Beștepe - Mahmudia

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.941856
Latitude:45.118683

2.2 Area [ha]

3654.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top No data

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N093.75
N1262.06
N144.49
N1517.28
N167.97
N214.11
N230.33

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Zonă colinară la limita Rezervației Biosferei Delta Dunării, parte componentă a unității geografice Dealurile Tulcei, Dealurile Beștepe fiind o rezervație peisagistică, reprezentativă pentru vegetația de stepă și silvostepă.;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 29 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 30 c) numar de specii periclitate la nivel global: 7 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Burhinus oedicnemus Caprimulgus europaeus Calandrella brachydactyla Oenanthe pleschanka Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare. (situl este bottle-neck pentru rapitoare) Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Branta ruficollis Circus cyaneus;

4.5 Documentation

Coldea GH., Lacul si Pârâul Petea - Elaborarea măsurilor de protectie, aplicarea si urmărirea eficientei lor pentru nufăr termal de la Petea - Bihor, în vederea redresării populatiei si conservării speciei. Res. Rap., Institute of Biological Researches, Cluj, 1993. Pana M.I., 1978, Câteva aspecte asupra dinamicii unor grupe de animale acvatice colectate la lumina artificială, Nymphaea VI, Oradea, p. 607 - 643. Pana M.I., 1991, Informatii cuprinse în revista Familia ser. I - a (1965 - 1966) privind rezervatia naturală de la Băile 1 Mai, Nymphaea XXI, Oradea, p. 169 - 171. Olteanu Cosma C., 1977, Biologia nufărului termal Nymphaea lotus L. var. Thermalis (D.C.) Tuzs., de la Băile 1 Mai - Oradea, Nymphaea V, Oradea, p. 365 - 380. Pana M.I., 1977, Fauna de Bombinae (Insecta, Hymenoptera) din împrejurimile Oradei, Nymphaea V, Oradea, p. 411 - 415. șoldea V., 2003, Petea si nufărul termal, Editura Universitătii din Oradea. Olteanu Cosma C., 1991, Nufărul termal de la Băile 1 Mai Oradea solicită ocrotire, Nymphaea IV. Morossy A, 1999, Unele obseravtii asupra fenimenelor de colmatare si eutrofizare a rezervatiei naturale Pârâul Petea, Nymphaea XXVII, Oradea, p. 139 - 144. Feider Z., Grossu Al.V., Gyurko St., Pop V., 1967, Zoologia vertebratelor, Editura Didactică si pedagogică, Bucuresti.Covaciu - Marcov S., Ghira I., Ardeleanu A., Cogalniceanu D., 2003, Studies on the influence of termal water from Western Romania upon Amphibians, Biota 4/1-2, p. 9 - 20. Covaciu - Marcov S., 1999, Contributii la studiul herpetofaunei pădurii Dealul Somleului, Analele Universitatii din Oradea, Fasc. Biologie, Tom VI, p. 175 - 190. Covaciu - Marcov S., Ghira I., Marton V., 2000, Contributii la studiul herpetofaunei din zona Oradea, Nymphaea. Folia naturae Bihariae, XXVIII, Oradea, p. 143 - 158. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {fara sursa(31A0)}; {"Servicii de elaborare a Planurilor de management pentru proiectul Managementul conservativ al siturilor Natura 2000 aflate în custodia Muzeului Țării Crișurilor" - Raport final habitat 31A0 și sp. Nymphaea lotus var. thermalis, din ROSCI0098 Lacul Pețea și aria protejată de interes național Rezervația Pârâul Pețea (2.117)(31A0)}; Documentatie specii :  {Dr. Ioan Sirbu, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu(1032)}; {Marcel ȚÎBÎRNAC, 2019, Observaţii asupra biodiversităţii (habitate naturale, floră și faună sălbatică) din cadrul ariilor naturale protejate realizate de către ecolog Marcel Ţîbîrnac în perioada aprilie 2012 – 2019(1083)};{Observaţii în teren asupra biodiversităţii realizate de către Marcel Ţîbîrnac în cadrul proiectului “Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice”, finanţat prin granturile SEE 2009–2014, perioada observaţiilor în teren: aprilie–septembrie 2016, beneficiar proiect: Consiliul Judeţean Bihor(1083)};{Marcel ȚÎBÎRNAC, 2019, Observaţii asupra biodiversităţii (habitate naturale, floră și faună sălbatică) din cadrul ariilor naturale protejate realizate de către ecolog Marcel Ţîbîrnac în perioada aprilie 2012 – 2019(1220)};{Observaţii în teren asupra biodiversităţii realizate de către Marcel Ţîbîrnac în cadrul proiectului “Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice”, finanţat prin granturile SEE 2009–2014, perioada observaţiilor în teren: aprilie–septembrie 2016, beneficiar proiect: Consiliul Judeţean Bihor(1220)}; {Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea (aprobat prin OM 1167/2016, publicat în MO 645/23.08.2016)(5197)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea (aprobat prin OM 1167/2016, publicat în MO 645/23.08.2016)(5339)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6199)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea (aprobat prin OM 1167/2016, publicat în MO 645/23.08.2016)(6199)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea (aprobat prin OM 1167/2016, publicat în MO 645/23.08.2016)(6963)}; {Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1166)};{Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1188)};{Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1193)};{Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1220)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO0410.01
RO080.11

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Societatea Ornitologică Română
Address:
Email:office@sor.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0009
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY