Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0010

1.3 Site name

Bistreț

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.580972
Latitude:43.875750

2.2 Area [ha]

2057.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO41Sud-Vest Oltenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top No data

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0686.46
N071.64
N126.26
N145.48
N230.14

Total Habitat Cover

99.97999999999999

Other Site Characteristics

Situat în sudul Olteniei și al județului Dolj situl propus are în componența sa la cca. 4 km distanță de Dunăre complexul piscicol Dunăreni-Bistreț, cu o intindere de 2030 ha rezultat în urma sistematizării complexului lagunar Bistreț-Cârna-Nasta-Nedeia, care deținea o suprafață de 22000 ha și o mare bogăție floristică și faunistică. Bazinele piscicole de la Dunăreni -Bistreț rezultate în urma lucrărilor de sistematizare a complexului lagunar Bistreț-Cârna-Nasta-Nedeia, prezintă din punct de vedere nornitologic un deosebit interes științific, deoarece atrag o mare diversitate avifaunistică. Deși nu pot înlocui pe deplin ecosistemele umede și acvatice naturale dispărute, aceste habitate remaniate îndeplinesc totuși unele condiții favorizante mai ales pentru speciile de păsări acvatice zoofage în general și ihtiofage în special. Situarea pe o rută de migrație importantă, oferta trofică variată și însemnată precum și reducerea suprafețelor ecosistemelor acvatice naturale, fac din bazinele piscicole de la Dunăreni-Bistreț importante locuri de staționare temporară sau ocazională a speciilor de păsări migratoare sau sedentare, dependente de mediul acvatic. Valoarea bazinelor piscicole ca loc de cuibărit este moderată astfel încât acestea suplinesc doar parțial marile bălți existente aici înainte de amenajările piscicole. Insuficiența locurilor adecvate pentru cuibărit compensată însă cu bogîția resurselor trofice, au determinat folosirea la maxim a spațiului verde existent(insule de stuf și sălcii din interiorul lacului, vegetație riverană), prin cuibărirea etajată și în colonii mixte.;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 24 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 72 c) numar de specii periclitate la nivel global: 7 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Platalea leucorodia Ardeola ralloides Egretta garzetta Aytya nyroca Cyrcus aeruginosus Situl este important in perioada de migratie pentru toate speciile de balta. Situl este important pentru iernat pentru rate si gaste. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA07NO
MF02.01NI
MF02.03NI
LH07NO
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01NI
LD01NO
LD02.01.01NI
LD02.01.01NO
ML08NI
ML08NO

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Pop, E. - Mlaștinile de turbă din R. P. Română, București, 1960. Seghedin, T. - Rezervațiile naturale din Bucovina, București, 1983. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Proiect POS MEDIU SMIS CSNR 36219 Conservarea speciilor si habitatelor de interes comunitar din cinci arii protejate ale judetului Suceava(7110)};{Proiect POS MEDIU SMIS CSNR 36219 Conservarea speciilor si habitatelor de interes comunitar din cinci arii protejate ale judetului Suceava(91D0)}; {Pop, E. 1960. Mlastinile de turba din Republica Populara Româna. Ed. Academiei R.P.R., 511pp.(7110)};{Pop, E. 1960. Mlastinile de turba din Republica Populara Româna. Ed. Academiei R.P.R., 511pp.(91D0)}; Documentatie specii :    Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Iași
Address:
Email:office@iasi.rosilva.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului ROSCI0167 Pădurea Roșcani și al Rezervației Naturale Pădurea Roșcani
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Există un plan de mangement şi un regulament al rezervaţiei forestiere Pădurea Roşcani, elaborate de către custode şi avizate de către Academia Română - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0010
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY