Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0013

1.3 Site name

Calafat - Ciuperceni - Dunăre

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.019686
Latitude:43.863075

2.2 Area [ha]

29379.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO41Sud-Vest Oltenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA086Accipiter nisus                 
BA298Acrocephalus arundinaceus                 
BA296Acrocephalus palustris                 
BA295Acrocephalus schoenobaenus                 
BA297Acrocephalus scirpaceus                 
BA168Actitis hypoleucos                 
BA247Alauda arvensis                 
BA229Alcedo atthis                 
BA054Anas acuta                 
BA056Anas clypeata                 
BA052Anas crecca                 
BA050Anas penelope                 
BA053Anas platyrhynchos                 
BA055Anas querquedula                 
BA051Anas strepera                 
BA028Ardea cinerea           
BA029Ardea purpurea    10   
BA024Ardeola ralloides    20   
BA221Asio otus                 
BA059Aythya ferina                 
BA061Aythya fuligula                 
BA060Aythya nyroca    700  800   
BA060Aythya nyroca    200  250   
BA021Botaurus stellaris    12   
BA396Branta ruficollis                 
BA133Burhinus oedicnemus    20  30   
BA087Buteo buteo                 
BA147Calidris ferruginea                 
BA145Calidris minuta                 
BA224Caprimulgus europaeus                 
BA366Carduelis cannabina                 
BA364Carduelis carduelis                 
BA363Carduelis chloris                 
BA136Charadrius dubius                 
BA196Chlidonias hybridus    200  400   
BA197Chlidonias niger                 
BA031Ciconia ciconia    300  400   
BA031Ciconia ciconia    60  80   
BA030Ciconia nigra    120  170   
BA081Circus aeruginosus    10  12   
BA082Circus cyaneus                 
BA208Columba palumbus           
BA231Coracias garrulus    80  120   
BA113Coturnix coturnix                 
BA212Cuculus canorus                 
BA038Cygnus cygnus                 
BA253Delichon urbica                 
BA027Egretta alba    10  12   
BA269Erithacus rubecula                 
BA098Falco columbarius                 
BA099Falco subbuteo                 
BA096Falco tinnunculus                 
BA359Fringilla coelebs                 
BA125Fulica atra                 
BA153Gallinago gallinago                 
BA123Gallinula chloropus                 
BA002Gavia arctica                 
BA001Gavia stellata                 
BA075Haliaeetus albicilla     
BA251Hirundo rustica                 
BA022Ixobrychus minutus    50  100   
BA459Larus cachinnans                 
BA182Larus canus                 
BA179Larus ridibundus                 
BA156Limosa limosa                 
BA292Locustella luscinioides                 
BA246Lullula arborea                 
BA271Luscinia megarhynchos                 
BA068Mergus albellus                 
BA230Merops apiaster    600  1000   
BA383Miliaria calandra                 
BA073Milvus migrans     
BA262Motacilla alba                 
BA260Motacilla flava                 
BA319Muscicapa striata                 
BA160Numenius arquata                 
BA023Nycticorax nycticorax    380  600   
BA337Oriolus oriolus                 
BA094Pandion haliaetus                 
BA020Pelecanus crispus    34  51   
BA019Pelecanus onocrotalus    13  200   
BA017Phalacrocorax carbo    150  200         
BA393Phalacrocorax pygmeus    120  200   
BA273Phoenicurus ochruros                 
BA034Platalea leucorodia    240  350   
BA034Platalea leucorodia    100  300   
BA032Plegadis falcinellus    120  140   
BA032Plegadis falcinellus    10  20   
BA005Podiceps cristatus                 
BA006Podiceps grisegena                 
BA008Podiceps nigricollis                 
BA118Rallus aquaticus                 
BA336Remiz pendulinus                 
BA249Riparia riparia                 
BA275Saxicola rubetra                 
BA276Saxicola torquata                 
BA193Sterna hirundo                 
BA210Streptopelia turtur                 
BA351Sturnus vulgaris                 
BA004Tachybaptus ruficollis                 
BA161Tringa erythropus                 
BA166Tringa glareola                 
BA164Tringa nebularia                 
BA165Tringa ochropus                 
BA162Tringa totanus                 
BA283Turdus merula                 
BA285Turdus philomelos                 
BA232Upupa epops                 
BA142Vanellus vanellus                 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N069.47
N0715.71
N099.16
N1214.35
N141.57
N151.48
N1633.45
N213.67
N230.23
N2610.92

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Îndiguirile, drenările, irigațiile și desecările din Lunca Dunării au determinat transformări importante în arealul cuprins în cotul Dunării dinspre Calafat. Pădurile din această zonă au fost defrișate, bălțile transformate în terenuri agricole sau lacuri pentru creștere peștilor, influențând puternic în special avifauna. Singurul loc rămas neândiguit este cel de la sud de Calafat, lîngă Desa – Ciuperceni, unde condițiile de mediu au rămas asemănătoare cu cele de dinaintea transformărilor menționate mai sus. Aici se găsește Rezervația Ornitologică Ciuperceni Desa care se întinde pe o suprafață de 200 ha mărginită la nord de Pădurea Poveazele, la est de Dealul Grănicerilor , iar la sud de Pădurea zăvoi Arcerul.Numeroasele ostroave ale Dunării din zona amintită reprezintă un însemnat loc de cuibărit pentru multe specii de păsări. În afara păsărilor clocitoare mai poposesc aici în tranzit numeroase specii migratoare de primăvară sau toamnă, iar altele vin și chiar iernează în zonă. Condițiile pedoclimatice din zona cuprinsă ăn curbura largă delimitată de Dunărea care curge dinspre Calafat, au determinat protejarea mai mltor teritorii în același spațiu. Aici se află și Bala Lata cu o suprafață de 28 ha și Balta Neagră cu o suprafață de 1,20 ha. Vegetația acestora este specifică ecosistemului de baltă, care determină adaptarea și stabilirea speciilor de animale acvatice. ;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 39 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 71 c) numar de specii periclitate la nivel global: 6 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Ardea purpurea Ardeola ralloides Aythya nyroca Botaurus stellaris Burhinus oedicnemus Caprimulgus europaeus Chlidonias hybridus Chlidonias niger Ciconia ciconia Ciconia nigra Circus aeruginosus Coracias garrulus Egretta alba Egretta garzetta Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Ardeidae gaste, rate. Situl este important pentru iernat pentru speciile de rate si gaste. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF03.01Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD02.01.01Ni
LD02.01.01No
LL08No
ML08Ni

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

• Condrea, Ana, Renea, A., 1997, Aspecte privind protectia arboretului de Tisa (Taxus baccata L.) din rezervația naturală Cenaru, județul Vrancea, în volumul Complexul Muzeal Vrancea – Studii și Comunicări, vol. IX, Focșani • Horeanu, Climent., 1980, Flora și vegetația rezervației Cenaru, în revista Ocrotirea Naturii și a Mediului Înconjurător., Tom 24, nr. 1, București • Iordache, Ion, 1996, Studiul complex al ariilor protejate din județul Vrancea și a situației lor actuale, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru și al Rezervației naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815 (aprobat prin OM 1077/2016, publicat în MO 732/21.09.2016)(9110)};{Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru și al Rezervației naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815 (aprobat prin OM 1077/2016, publicat în MO 732/21.09.2016)(9130)}; Documentatie specii : {Ion Iordache, Raport de cercetare 1996, Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale, Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi(1083)};{Ion Iordache, Raport de cercetare 1996, Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale, Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi(1087)};{Ion Iordache, Raport de cercetare 1996, Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale, Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi(1193)};  {Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru și al Rezervației naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815 (aprobat prin OM 1077/2016, publicat în MO 732/21.09.2016)(1083)};{Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru și al Rezervației naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815 (aprobat prin OM 1077/2016, publicat în MO 732/21.09.2016)(1087)};{Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru și al Rezervației naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815 (aprobat prin OM 1077/2016, publicat în MO 732/21.09.2016)(1193)};{Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru și al Rezervației naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815 (aprobat prin OM 1077/2016, publicat în MO 732/21.09.2016)(1352)};{Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru și al Rezervației naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815 (aprobat prin OM 1077/2016, publicat în MO 732/21.09.2016)(1354)};{Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru și al Rezervației naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815 (aprobat prin OM 1077/2016, publicat în MO 732/21.09.2016)(1361)};{Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru și al Rezervației naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815 (aprobat prin OM 1077/2016, publicat în MO 732/21.09.2016)(1902)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B99.48
RO981.78

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Situl nu a fost desemnat prin legislatia națională zonă protejată, dar include arii protejate declarate prin Legea 5/2000.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Administrația Parcului Național Defileul Jiului
Address:
Email:defileuljiului@gmail.com

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: -
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

In prezent Parcul National Defileul Jiului se afla in procedura de atribuire a administratiei catre Directia Silvica Tg-Jiu. Aceasta urmeaza indeplinirea activitatii de management a parcului.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY