Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0014

1.3 Site name

Câmpia Cermeiului

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.028675
Latitude:46.408750

2.2 Area [ha]

24481.6000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (10.45 %) Pannonian (89.55 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus                 
BA229Alcedo atthis     
BA054Anas acuta    30  80   
BA056Anas clypeata    80  150   
BA052Anas crecca    400  2000   
BA050Anas penelope    100  200   
BA053Anas platyrhynchos    4000  8000   
BA055Anas querquedula    80  150   
BA055Anas querquedula       
BA051Anas strepera    20  60   
BA051Anas strepera     
BA041Anser albifrons    80  350   
BA255Anthus campestris     
BA089Aquila pomarina           
BA028Ardea cinerea    100  180   
BA028Ardea cinerea    60  80   
BA029Ardea purpurea    DD       
BA024Ardeola ralloides       
BA059Aythya ferina    150  600   
BA059Aythya ferina    40  60   
BA061Aythya fuligula    80  200   
BA060Aythya nyroca    50  80  DD       
BA060Aythya nyroca    20  22  DD       
BA021Botaurus stellaris     
BA067Bucephala clangula    30  80   
BA224Caprimulgus europaeus    10   
BA196Chlidonias hybridus    100  250  DD       
BA196Chlidonias hybridus    30  70  DD       
BA031Ciconia ciconia    25  30   
BA030Ciconia nigra    20  30   
BA030Ciconia nigra       
BA080Circaetus gallicus     
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus    10  20   
BA082Circus cyaneus     
BA348Corvus frugilegus    700  800   
BA122Crex crex    25  40   
BA036Cygnus olor    30   
BA238Dendrocopos medius    15  20         
BA429Dendrocopos syriacus    20  40   
BA236Dryocopus martius           
BA027Egretta alba    40  80   
BA026Egretta garzetta           
BA097Falco vespertinus    10  12   
BA125Fulica atra    1000  3000   
BA125Fulica atra    80  150   
BA153Gallinago gallinago    50  100   
BA153Gallinago gallinago      10   
BA123Gallinula chloropus    50  100   
BA123Gallinula chloropus    20  50   
BA002Gavia arctica    10  15   
BA001Gavia stellata     
BA075Haliaeetus albicilla     
BA022Ixobrychus minutus    15  20   
BA338Lanius collurio    200  400         
BA339Lanius minor    40  70         
BA459Larus cachinnans    100  200   
BA182Larus canus    30  50   
BA179Larus ridibundus    1000  3000   
BA246Lullula arborea    15  20         
BA073Milvus migrans       
BA160Numenius arquata    80  120   
BA158Numenius phaeopus    20  60   
BA023Nycticorax nycticorax           
BA094Pandion haliaetus     
BA072Pernis apivorus           
BA017Phalacrocorax carbo    1200  2000   
BA151Philomachus pugnax    200  600         
BA234Picus canus           
BA034Platalea leucorodia    20  40         
BA005Podiceps cristatus    200  400   
BA005Podiceps cristatus    30  50   
BA120Porzana parva    10   
BA119Porzana porzana    30  50   
BA118Rallus aquaticus    20  40   
BA118Rallus aquaticus    10   
BA307Sylvia nisoria    10  15         
BA004Tachybaptus ruficollis    100  300   
BA004Tachybaptus ruficollis    15  30   
BA166Tringa glareola    100  250   
BA142Vanellus vanellus    500  1200   
BA142Vanellus vanellus    100  180   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N231.00
N065.55
N070.46
N1229.95
N1445.81
N260.27
N155.15
N1611.35
N210.47

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Câmpia înalta a Cermeiului se afla la poalele Munilor Codru Moma, fiind caracterizata de paduri de luca, pauni i fânee umede, heletee i mlatini. În vecinatatea oraului Ineu se gasete Padurea i lacul Rovina, respectiv pescaria Mocrea, zone importante pentru pasari rapitoare i de balta. Pe râul Teuz se afla acumularea Carand, o acumulare colmatata, cu un mozaic de habitate foarte diversificat: mlatiniuri, cursuri parasite, zavoaie, la marginea acumularii aflându-se i Padurea Sic. Pescaria Cermei i Padurea Balta sunt alte zone importante, iar paunile o pâlcurile de arbori din preajma localitaii Apateu sunt importante pentru specii de stepa. ;

4.2 Quality and importance

C1 – specii de interes conservativ global – 2 speci cristel de câmp (Crex crex), vânturel de seara (Falco vespertinus). C6 – populaii importante din specii ameninate la nivelul Uniunii Europene – 2 specii codalb (Haliaeetus albicilla), crete pestri (Porzana parva). Zona de câmpie bogata în firuri de ape, cu paduri de foioase, câmpuri i pajiti umede, bali mici. Habitatele diversificate semi-naturale permit stabilirea a unui numar mare de specii, dintre care importante sunt cristelul de câmp, respectiv creteul pestri. Codalbul cuibarete în partea de sud a zonei propuse, iar perechi de vânturel de seara pot fi observate pe paunile din nordul sitului. Pe lânga cele menionate, mai remarcam ca specie clocitoare stârcul galben (Ardeola ralloides), erparul (Circaetus gallicus) i gaie neagra (Milvus migrans). În perioada de pasaj zona joaca rol ca loc de popas pentru un numar relativ mare de pasari de apa. Impactul antropic este mijlociu i se refera la taieri de arbori în perioada de reproducere a unor specii, precum i la transformarea zonelor umede în terenuri agricole. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA07NI
MJ01NI
ME01.01NI
ME03.01NI
HD01NI
MD01.02NI
MD01.04NI
LG05.04NI
LK01.01NI
ML08NI
LL07NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBNI
MB02.04NI
LA05.01NI
ME01.03NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1. Nicoara M., Bomher E. – 2004, Ghidul ariilor protejate din judeul Iai, 93 – 98, Edit.Tipomoldova, Iai; 2. Mititelu D. i colab. – 1969, Flora i vegetaia pajitilor Valea lui David, Muzeul de tiinele Naturii Bacau – Studii i Comunicari, 81 – 100, Bacau; 3. Kovacs A. i colab. – 1970, Contribuii la studiul florei din rezervaia naturala „Fânaele din Valea lui David” Iai, Buletinul tiinific Studenesc, t. Uman. – Geol. – Geogr., 309 – 331, Iai; 4. Burduja C. – 1959, O rezervaie tiinifica care trebuie înfiinata „Fânaele din Valea lui David” – Iai, Ocrotirea Naturii, 4, 154-157, Iai; 5. Codlea Gh., Cristea V., Negrean G., Cristurean I., Sârbu I., Sârbu Anca, Oprea A., Popescu Gh. – 2003, Ghid pentru identificarea importantelor arii de protecie i conservare a plantelor din România, 80 – 83, edit. „Alo, Bucureti!”, Bucureti; 6. Ciocârlan V. – 2000, Flora Ilustrata a României, Pteridophyta et Spermatophyta, Edit. Ceres, Bucureti. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Cercetari în teren, 2006, Ion Sarbu, Adrian Oprea(1530)}; {Sârbu I. com. pers.(1530)}; Documentatie specii :  {Baza de date a Asociatiei \"Grupul Milvus\"(2021)};  {Observatii în teren Sos Tibor(1166)};{Observatii în teren Sos Tibor(1188)};{Observatii în teren Sos Tibor(1220)}; {Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6948)};  {Zamfirescu Stefan, Popescu Irinel; observatii in teren 2000-2006(1298)};{Mandru Constantin Visarion 1980; Simionescu Viorica 1972(2021)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO980.86
B16.97

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Acest sit, Campia Cermeiului, a fost propus a face parte din reteaua Natura 2000, de catre ONG Grupul Milvus, cu sediul central: Targu-Mures, str. Crinului nr. 2, judetul Mures; Tel 0265-264726;e-mail: office@milvus.ro

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: -
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0014
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY