Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0016

1.3 Site name

Câmpia Nirului - Valea Ierului

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.214892
Latitude:47.616969

2.2 Area [ha]

38351.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO11Nord-Vest
RO11Nord-Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta                 
BA056Anas clypeata                 
BA052Anas crecca                 
BA050Anas penelope                 
BA055Anas querquedula    10  20         
BA055Anas querquedula                 
BA051Anas strepera                 
BA051Anas strepera                 
BA041Anser albifrons    1200  1800         
BA043Anser anser                 
BA255Anthus campestris    100  200   
BA089Aquila pomarina             
BA029Ardea purpurea    18  30   
BA059Aythya ferina                 
BA061Aythya fuligula                 
BA060Aythya nyroca    10  15   
BA021Botaurus stellaris    15  20   
BA133Burhinus oedicnemus    10   
BA224Caprimulgus europaeus    50  80   
BA031Ciconia ciconia    110  130   
BA081Circus aeruginosus    14   
BA084Circus pygargus     
BA231Coracias garrulus    30  35   
BA122Crex crex    30  50   
BA036Cygnus olor             
BA036Cygnus olor                 
BA238Dendrocopos medius    10  15         
BA429Dendrocopos syriacus    60  70   
BA236Dryocopus martius           
BA026Egretta garzetta     
BA099Falco subbuteo    10  30         
BA097Falco vespertinus    10  12   
BA092Hieraaetus pennatus       
BA131Himantopus himantopus     
BA022Ixobrychus minutus    30  45   
BA338Lanius collurio    1200  1400         
BA339Lanius minor    120  150   
BA459Larus cachinnans                 
BA182Larus canus                 
BA179Larus ridibundus    60  90         
BA179Larus ridibundus                 
BA070Mergus merganser                 
BA073Milvus migrans     
BA260Motacilla flava                 
BA260Motacilla flava                 
BA158Numenius phaeopus                 
BA023Nycticorax nycticorax    35  40   
BA214Otus scops                 
BA072Pernis apivorus     
BA234Picus canus           
BA005Podiceps cristatus          DD       
BA005Podiceps cristatus          DD       
BA004Tachybaptus ruficollis    30  50         
BA004Tachybaptus ruficollis                 
BA048Tadorna tadorna           
BA161Tringa erythropus                 
BA164Tringa nebularia                 
BA165Tringa ochropus                 
BA163Tringa stagnatilis    15         
BA162Tringa totanus    16         
BA162Tringa totanus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2361Bufo bufo                     
2644Capreolus capreolus                     
Carassius carassius                     
1283Coronella austriaca                     
1339Cricetus cricetus                     
2591Crocidura leucodon                     
Cyprinus carpio                     
2590Erinaceus europaeus                     
Lepus europaeus                     
1357Martes martes                     
2631Meles meles                     
Microtus arvalis                     
Mus musculus                     
2597Neomys fodiens                     
Ondatra zibethicus                     
1256Podarcis muralis                     
Putorius putorius                     
1212Rana ridibunda                     
Rattus norvegicus                     
1303Rhinolophus hipposideros                     
2599Sorex araneus                     
Sus scrofa                     
Talpa europaea                     
Vulpes vulpes                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.25
N071.58
N090.23
N1230.55
N1424.12
N1515.84
N1618.78
N231.15
N215.80
N260.67

Total Habitat Cover

99.97

Other Site Characteristics

Nisipurile continentale ale Câmpiei Nirului se întind de-a lungul graniei de nord-vest a României deinând o treime din suprafaa totala a nisipurilor din ara noastra.Aceasta unitate geomorfologica ocupa extremitatea vestica a judeelor Satu Mare i Bihor însumând o suprafaa de circa 27.000 ha.La nord este marginita de Câmpia Ecedea, la vest de Câmpia Careiului, la sud de Valea Ierului iar la vest de grania de stat româno - maghiara.La marginea Câmpiei Nirului se întind o serie de localitai dintre care unele au vatra la mica distana de periferia nisipurilor sau chiar pe acestea: Urziceni, Urziceni - Padure, Foieni,Ciumeti, Sanislau, Picolt, Resighea, Curtuiueni, Valea lui Mihai i imian.În interiorul Câmpiei Nirului sunt amplasate localitaile: Viioara, Horea,Scarioara Noua i Voivozi.relieful Câmpiei Nirului se caracterizeaza prin prezena irurilor de dune de nisip cu orientare generala NNE-SSV care alterneaza cu terenuri joase de interdune pe alocuri înmlatinite.Reeaua hidrografica este centrifuga i inconsecventa. Principalele cursuri de apa sunt: pârâurile Berea, Valea Neagra,Horea,Gana i Mouca.Pe teritoriul nisipurilor exista i câteva lacuri i bali, însa cu suprafee restrânse: imian(artificial), Resighea,Urziceni, Foieni, Sanislau i Scarioara Noua.Dintre mlatini cele mai întinse se gasesc la:Sanislau (Verme, 80 ha), Ciumeti, Urziceni,Foieni, Scarioara Noua i la Curtuiueni. 2 Cuprinde 5 situri separate: Câmpia Nirului, începând de la imian (S) i pâna la Urziceni (N), incluzând paduri de stejar (Foeni, Urziceni) i plantaii de salcâm, dune de nisip (imian, Curtuieni, Scarioara Noua, Urziceni, etc.), mlatini de interdune (Scarioara Noua, Sanislau, etc.), pauni pe sol nisipos (imian, Sanislau, Urziceni etc.). Valea Ierului: Acumularea Albi: Pescaria Moftinu Mic: Lacul Cico i Rezervaia de Stârci (Ardea cinerea cinerea) din padurea seculara de stejari de la Sacueni, trupul de padure TR. Pucioasa. ;

4.2 Quality and importance

Prioritate nr. 21 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de judee ale arii. C1 – specii de interes conservativ global – 3 specii: oim dunarean (Falco cherrug), dumbraveanca (Coracias garrulus), vânturel de seara (Falco vespertinus); C4 – aglomerari mari de pasari acvatice în timpul migraiei; C6 – specii ameninate la nivelul Uniunii Europene – 6 specii; erete de stuf (Circus aeroginosus), erete sur (Circus pygargus), stârc rou (Ardea purpurea), buhai de balta (Botaurus stellaris), pasarea ogorului (Burhinus oedicnemus), barza alba (Ciconia ciconia). Situl propus în Câmpia Nirului i Valea Ierului reprezinta ramaiele întinselor zone umede din aceasta parte a arii. Este caracterizata prin o varietate a habitatelor semi-naturale, fânee, pauni, tufariuri, terenuri arabile extensive, paduri de foioase, lacuri de acumulare, heletee. Trei specii de interes conservativ global pot fi întâlnite aici, dintre care dumbraveanca i vânturelul de seara cuibaresc în pâlcurile de copaci de pe pauni. oimul dunarean este observat cu regularitate, fiind posibil apariia sa ca specie cuibaritoare în anii viitori. Pe zonele nisipoase din Câmpia Nirului gasim singura populaie semnificativa de pasarea ogorului din vestul României. Zonele umede cuprinse în sit gazduiesc efective importante din trei specii (erete de stuf, stârc rou, buhai de balta) iar alte doua depind de existena zonelor umede dar i de pajiti – eretele sur i barza alba. Zona este extrem de importanta pentru populaia de barza alba, acesta fiind probabil cea mai numeroasa din ara.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA01NO
HA07NI
HA04NI
LA04NO
HB02.04NI
HB03NI
HJ01NI
HF03.01NO
MF03.01NI
MD02.01.01NI
LH01NO
MH01NI
H810NI
H810NO
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03NI
H853NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Burduja C., 1968, Observations sur l’association à Convolvulus persicus et sur celle à Alyssum borzeanum de la réserve de dunes d’Agigea et du Delta du Danube, Lucr. ti. Sta. Cerc. Marine Agigea: 151-157; Bocaiu N., 1975, Aspecte de vegetaie din rezervaia dunelor maritime de la Agigea, Stud. Com., Muz. ti. Nat. Brukenthal, Sibiu: 81-93; Burduja C., colab., 1970, Contributions á la connaissance de la vegetation de la réserve de dunes marines d’Agigea, Anale ti. Univ. Iai, ser. Biol., 2: 359-362; Mititelu D., colab., 1992, La flore et la végétation de la Réserve Botanique de dunes littorales d’Agigea - Constana, Anale ti. Univ. Iai, XXXVIII, s. Biol. Veget.: 35-40; Morariu I., 1965, Câteva aspecte din flora litoralului Marii Negre – Agigea, Eforie N., Eforie S., Bucureti: Stud. Cerc. ti. Biol. (Bot.), 17, 4-5: 503-509; Pascal P., 1962, Rezervaia naturala de la Agigea. Ocrot. Nat., Bucureti, 6: 122-126; SÂRBU I., TEFAN N., OPREA Ad., 2007, Actualisation of the floristical diversity from the nature reserve Agigea (Constana county), Analele ti. Univ. \"Alexandru Ioan Cuza\" Iai, Lucr. Conf. Na. “Biodiversitate i impact antropic în Marea Neagra i în ecosistemele litorale ale Marii Negre”, Agigea, /2006/: 111-113 Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Cercetari în teren, 2005, 2006, Ion Sarbu, Adrian Oprea(2130)}; Documentatie specii :  Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO040.08
RO980.20
RO070.30

5.3 Site designation (optional)

Lacul Cico? Decizie nr. 22/1991, HCJ nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000 Valea Rece Decizie nr. 251/1981, HCJ nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000 Pa?unea cu Corynephorus de la Voivozi: Decizie nr. 22/1991, HCJ nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000 Rezervatia de Stârci ( Ardea cinerea cinerea) din padurea seculara de stejari de la Sacueni a- Avizul CMN - Academia Româna nr. 812/CJ/08.08.2005

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0016
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY