Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0019

1.3 Site name

Cheile Dobrogei

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.452297
Latitude:44.494675

2.2 Area [ha]

10916.8000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA402Accipiter brevipes    30  30   
BA402Accipiter brevipes    12   
BA247Alauda arvensis                 
BA229Alcedo atthis                 
BA255Anthus campestris    2000  5000   
BA404Aquila heliaca    10  10   
BA089Aquila pomarina    200  400   
BA089Aquila pomarina     
BA221Asio otus                 
BA396Branta ruficollis    2000  2000   
BA215Bubo bubo     
BA133Burhinus oedicnemus    90  90     
BA133Burhinus oedicnemus    25  35     
BA403Buteo rufinus    40  40   
BA403Buteo rufinus    10  12   
BA243Calandrella brachydactyla    300  400   
BA224Caprimulgus europaeus    60  60   
BA031Ciconia ciconia    5000  10000   
BA080Circaetus gallicus    120  130   
BA080Circaetus gallicus     
BA081Circus aeruginosus    200  300   
BA082Circus cyaneus    30  70   
BA083Circus macrourus    60  70   
BA084Circus pygargus    120  130   
BA231Coracias garrulus    70  80   
BA113Coturnix coturnix    400  400   
BA122Crex crex                 
BA212Cuculus canorus                 
BA238Dendrocopos medius    30  30   
BA429Dendrocopos syriacus    10  15         
BA236Dryocopus martius    15  15         
BA379Emberiza hortulana    300  400   
BA511Falco cherrug    10  10   
BA511Falco cherrug     
BA098Falco columbarius    12  15   
BA098Falco columbarius    12  15   
BA103Falco peregrinus    10  12   
BA097Falco vespertinus    200  300   
BA097Falco vespertinus    17  23   
BA321Ficedula albicollis    200  200         
BA320Ficedula parva    1000  1000         
BA135Glareola pratincola    120  120         
BA127Grus grus    12  12         
BA075Haliaeetus albicilla    12  14   
BA092Hieraaetus pennatus    15  20   
BA092Hieraaetus pennatus     
BA251Hirundo rustica                 
BA338Lanius collurio                 
BA339Lanius minor    120  130   
BA341Lanius senator                 
BA246Lullula arborea    250  300   
BA271Luscinia megarhynchos                 
BA242Melanocorypha calandra    1200  2000   
BA230Merops apiaster                 
BA383Miliaria calandra                 
BA073Milvus migrans    80  120   
BA073Milvus migrans     
BA077Neophron percnopterus     
BA435Oenanthe isabellina                 
BA277Oenanthe oenanthe                 
BA533Oenanthe pleschanka    70  80   
BA337Oriolus oriolus                 
BA072Pernis apivorus    1500  3000   
BA072Pernis apivorus     
BA273Phoenicurus ochruros                 
BA234Picus canus    20  30         
BA249Riparia riparia                 
BA276Saxicola torquata                 
BA210Streptopelia turtur                 
BA353Sturnus roseus                 
BA311Sylvia atricapilla                 
BA310Sylvia borin                 
BA309Sylvia communis                 
BA232Upupa epops                 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0912.88
N1237.25
N1430.21
N159.34
N160.72
N170.31
N234.46
N264.83

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Din punct de vedere paleontologic calcarele din zona Cheile Dobrogei adăpostesc cel mai bogat punct fosilifer cu faună mezojurasică din întreg sinclinalul Casimcei. Situl este important nu numai prin caracteristicile geomorfologice, paleontologice, botanice și peisagistice ci și prin elementele de faună. Foarte bine reprezentate sunt speciile de reptile, păsări și chiroptere. În perimetrul sitului se află două peșteri importante din punct de vedere speologic și paleontologic. Studiile speologice efectuate în peștera La Adam,au dus la descoperiri de importanță paleontologica și arheologică ce clasează acest loc printre cele mai importante din Europa. Din punct de vedere paleontologic s-au determinat numeroase specii de mamifere cuaternare, au fost studiate 80 specii de fosile jurasice și tot de aici a fost scoasă la iveală o piesă deosebit de importantă - un molar de Homo sapiens fossilis.Peștera adăpostește numeroase specii de lilieci protejate la nivel european, printre care Pipistrellus nathusii, întâlnit numai aici. Peștera Gura Dobrogei are peste 480 m lungime, trei intrări și două galerii importante. Ultima se remarcă prin acumularea unei mari cantități de guano tasat, constituind movile apreciabile sub coloniile de lilieci adăpostiți în timpul verii pe tavanul pesterii, care au dat și numele de Peștera liliecilor. Majoritatea sunt specii protejate și cu statut de specii periclitate. Vegetația din zona de proiecție exterioară și din limita peșterii este caracteristic stepic dobrogeană.;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 43 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 43 c) numar de specii periclitate la nivel global: 8 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Burhinus oedicnemus Circaetus gallicus Circus pygargus Coracias garullus Melanocorypha calandra Calandrella brachydactyla Anthus campestris Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Barnta ruficollis ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01Ni
HA04Ni
HA04No
HC01.01.01No
HD01.02Ni
ME01No
ME03.01No
HF03.01Ni
HG01Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Documentatie specii : {Proiect "Elaborarea Planului de Management pentru situl Natura 2000 ROSPA0137 Pădurea Radomir şi conştientizarea necesităţii protecţiei ariei naturale protejate";Beneficiar: AsociaţiaTineret pentru Dezvoltare Comunitară (APM Dolj este partener in proiect);Plan elaborat de: SC Protected Area SRL;Perioada de implementare: 17.06.2013;Perioada de monitorizare: 31.12.2015(A022)}; {Ridiche Mirela - observatii personale(A026)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A031)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A060)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A096)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A097)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A193)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A196)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A212)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A232)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A338)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A339)};{Ridiche Mirela - observatii personale(A379)}; {Baza de date Milvus.
 (A097)}; {Observatii in teren 2010 - Mirela Ridiche(A096)}; {Mirela Ridiche(A026)};{Mirela Ridiche(A060)};{Mirela Ridiche(A193)};{Mirela Ridiche(A196)};{Mirela Ridiche(A338)};{Mirela Ridiche(A379)}; {observatii perioada de cuibarit 2010, Mirela Ridiche(A339)};   Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B50.49
RO988.20

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Rezervația Recifii Jurasici Cheia sau Masivul Geologic Cheia a fost pusă sub protecție inițial prin Decizia 425/1970 a Consiliului Popular Județean Constanța. A fost declarată rezervație naturală de interes național prin Legea 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a arii protejate de interes național, cod de arie protejată 2362.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului, ROSCI0186 Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare, ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici - Bicheș și ROSCI0384 Râul Târnava Mică
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1553/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0028 Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului, ROSCI0186 Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare, ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici - Bicheş şi ROSCI0384 Râul Târnava Mică

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY