Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0026

1.3 Site name

Cursul Dunării - Baziaș - Porțile de Fier

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:0.000000
Latitude:0.000000

2.2 Area [ha]

0.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO41Sud-Vest Oltenia
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA085Accipiter gentilis                 
BA086Accipiter nisus             
BA298Acrocephalus arundinaceus                 
BA296Acrocephalus palustris                 
BA295Acrocephalus schoenobaenus                 
BA297Acrocephalus scirpaceus                 
BA247Alauda arvensis                 
BA054Anas acuta    26           
BA056Anas clypeata    400  600         
BA056Anas clypeata             
BA052Anas crecca    350           
BA052Anas crecca    300           
BA050Anas penelope    877  1200         
BA050Anas penelope    550           
BA053Anas platyrhynchos    1100  2300         
BA053Anas platyrhynchos    877           
BA055Anas querquedula    2500     
BA055Anas querquedula    50     
BA043Anser anser    120  240         
BA228Apus melba           
BA028Ardea cinerea    100           
BA028Ardea cinerea    39           
BA028Ardea cinerea    10           
BA221Asio otus                 
BA059Aythya ferina    22000  26500   
BA061Aythya fuligula    4500     
BA061Aythya fuligula    2748     
BA060Aythya nyroca    500  1000   
BA060Aythya nyroca    50  70   
BA067Bucephala clangula    904  1560   
BA087Buteo buteo             
BA087Buteo buteo             
BA088Buteo lagopus             
BA403Buteo rufinus           
BA366Carduelis cannabina                 
BA364Carduelis carduelis                 
BA363Carduelis chloris                 
BA030Ciconia nigra       
BA082Circus cyaneus             
BA212Cuculus canorus                 
BA038Cygnus cygnus    180  200   
BA036Cygnus olor    10         
BA253Delichon urbica                 
BA027Egretta alba    120  160   
BA026Egretta garzetta    30     
BA026Egretta garzetta    40     
BA269Erithacus rubecula                 
BA096Falco tinnunculus    16  20         
BA096Falco tinnunculus    20         
BA359Fringilla coelebs                 
BA125Fulica atra    4000  12000   
BA123Gallinula chloropus    350  400         
BA123Gallinula chloropus    27  40         
BA123Gallinula chloropus    120  200         
BA002Gavia arctica    27     
BA001Gavia stellata       
BA075Haliaeetus albicilla       
BA251Hirundo rustica           
BA459Larus cachinnans    250  400         
BA459Larus cachinnans    100  120         
BA183Larus fuscus             
BA179Larus ridibundus    2000  3000         
BA156Limosa limosa    120  200         
BA292Locustella luscinioides                 
BA271Luscinia megarhynchos                 
BA068Mergus albellus    1200  1500   
BA070Mergus merganser             
BA069Mergus serrator             
BA230Merops apiaster    10  15         
BA383Miliaria calandra                 
BA073Milvus migrans           
BA262Motacilla alba                 
BA260Motacilla flava                 
BA319Muscicapa striata                 
BA058Netta rufina           
BA337Oriolus oriolus                 
BA094Pandion haliaetus                 
BA017Phalacrocorax carbo    800  900         
BA017Phalacrocorax carbo    120           
BA017Phalacrocorax carbo    204           
BA393Phalacrocorax pygmeus    500  700   
BA393Phalacrocorax pygmeus    684  890   
BA273Phoenicurus ochruros                 
BA005Podiceps cristatus    340  400         
BA005Podiceps cristatus    54           
BA005Podiceps cristatus    16           
BA006Podiceps grisegena    80  90         
BA006Podiceps grisegena             
BA008Podiceps nigricollis    17           
BA008Podiceps nigricollis    18           
BA249Riparia riparia                 
BA275Saxicola rubetra                 
BA276Saxicola torquata                 
BA351Sturnus vulgaris                 
BA004Tachybaptus ruficollis    56           
BA004Tachybaptus ruficollis    68           
BA162Tringa totanus    40  80         
BA283Turdus merula                 
BA285Turdus philomelos                 
BA232Upupa epops                 
BA142Vanellus vanellus    150  300         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2361Bufo bufo                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0695.18
N070.69
N120.30
N142.61
N150.36
N160.41
N230.30
N260.10

Total Habitat Cover

99.95

Other Site Characteristics

Situl cuprinde Dunărea cu bancuri nămoloase cu vegetație tip de Hidrocharition,pajiști cu tufișuri de sălcii arbustive,constituind un punct de concetrare pe plan național și european a numeroase specii de păsări sălbatice fiind unul din puținele locuri în care pe o suprafață atât de restrânsă, să se poată întâlni un număr atât de mare de specii de păsări sălbatice ca în această zonă.;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 12 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 62 c) numar de specii periclitate la nivel global: 3 Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Mergus albellus Cygnus cygnus Egretta alba Aythya nyroca Anas platyrhynchos Phalacrocorax pygmaeus Aythya ferina Aythya fuligula Bucephala clangula Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Mergus albellus Cygnus cygnus Egretta alba Anas platyrhynchos Phalacrocorax pygmaeus Aythya ferina Aythya fuligula Bucephala clangula Fulica atra In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA07No
MC01.01Ni
MD03.01Ni
MD03.02Ni
HE01No
ME03.01No
ME03.02No
HF02.01.01Ni
MF02.03Ni
MF02.03No
MF03.02.03Ni
MF03.02.03No
HH01Ni
HI01Ni
HK02.03Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Planul de management al rezervației Runcu-Groși, ICAS București, Amenajamentele silvice. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Cr. D. Stoiculescu, 1991: Cercetari privind constituirea unei retele unitare de rezervatii naturale în fondul forestier si monitorizarea acestora. Manuscris ICAS Bucuresti: 217 pp.(9110)};{Cr. D. Stoiculescu, 1991: Cercetari privind constituirea unei retele unitare de rezervatii naturale în fondul forestier si monitorizarea acestora. Manuscris ICAS Bucuresti: 217 pp.(9130)};{Cr. D. Stoiculescu, 1991: Cercetari privind constituirea unei retele unitare de rezervatii naturale în fondul forestier si monitorizarea acestora. Manuscris ICAS Bucuresti: 217 pp.(9170)};{Cr. D. Stoiculescu, 1991: Cercetari privind constituirea unei retele unitare de rezervatii naturale în fondul forestier si monitorizarea acestora. Manuscris ICAS Bucuresti: 217 pp.(91L0)};{Cr. D. Stoiculescu, 1991: Cercetari privind constituirea unei retele unitare de rezervatii naturale în fondul forestier si monitorizarea acestora. Manuscris ICAS Bucuresti: 217 pp.(91M0)};{Cr. D. Stoiculescu, 1991: Cercetari privind constituirea unei retele unitare de rezervatii naturale în fondul forestier si monitorizarea acestora. Manuscris ICAS Bucuresti: 217 pp.(91Y0)}; {Iovu Biris com. pers.(91E0)}; Documentatie specii : {Rezultatele proiectului POS Mediu: „Elaborarea seturilor de măsuri de management, la nivel național, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra și Mustela lutreola", cod proiect SMIS-CSNR 36515, Contract de finanţare nr.128261/01.03.2012(1355)}; {Covaciu-Marcov, S.-D., Cicort-Lucaciu, A.-S., Ile, R. D., Pascondea, A., Vatamaniuc, R., 2007. Contribution to the study of the geographical distribution of the herpetofauna in the north-esat area of Arad county in Romania. Herpetologica Romanica, 1: 62-(1166)};{Negus S., com. pers.(1352)};{Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(4008)}; {Cosmin Manci 2012. Dragonfly Fauna (Insecta: Odonata) from Romania - PhD Thesis Abstract(4046)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B93.04
RO05187.58
RO070.47
RO981.08

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ; - Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului - secțiunea III Arii Protejate; - H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si naturale , si constituirea administratiilor acestora ; -H.G.2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY