Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0029

1.3 Site name

Defileul Mureșului Inferior - Dealurile Lipovei

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.180911
Latitude:45.964880

2.2 Area [ha]

55943.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest
RO42Vest
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    30  50   
BA089Aquila pomarina    60  70   
BA104Bonasa bonasia    15  30   
BA215Bubo bubo     
BA224Caprimulgus europaeus    600  800   
BA197Chlidonias niger    180  220   
BA031Ciconia ciconia    40  50   
BA030Ciconia nigra    12   
BA080Circaetus gallicus    12   
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus     
BA122Crex crex    150  180   
BA239Dendrocopos leucotos    40  50   
BA238Dendrocopos medius    2200  2300   
BA429Dendrocopos syriacus    50  70   
BA236Dryocopus martius    150  170   
BA027Egretta alba    20  25         
BA026Egretta garzetta    50  60         
BA098Falco columbarius     
BA321Ficedula albicollis    1800  1900   
BA320Ficedula parva    300  350         
BA002Gavia arctica           
BA092Hieraaetus pennatus       
BA022Ixobrychus minutus    10  15   
BA338Lanius collurio    4000  4500   
BA339Lanius minor    300  350   
BA246Lullula arborea    1800  1900   
BA023Nycticorax nycticorax    100  150         
BA072Pernis apivorus    80  110   
BA151Philomachus pugnax    100  120         
BA234Picus canus    250  280   
BA220Strix uralensis    80  100   
BA307Sylvia nisoria    100  120   
BA166Tringa glareola    50  60         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.60
N070.57
N1212.65
N148.95
N154.68
N1664.09
N170.43
N210.81
N233.63
N262.59

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Areal situat pe dealurile înalte ale Lipovei, la limita bazinelor hidrografic Mure i Bega, caracterizat de vegetaie mixta ( foiase , conifere ) ;

4.2 Quality and importance

Prioritate nr. 2 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristelul de câmp (Crex crex); C6 – populaii importante din specii ameninate la nivelul Uniunii Europene – 13 specii acvila ipatoare mica (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), barza neagra (Ciconia nigra), barza alba (Ciconia ciconia), caprimulg (Caprimulgus europaeus) ciocanitoare de stejar (Dendrocopos medius), erpar (Circaetus gallicus), acvila mica (Hieraaetus pennatus), ciocanitoare neagra (Dryocopus martius), ghionoaie sura (Picus canus), huhurez mare (Strix uralensis), sfrânciocul cu frunte neagra (Lanius minor) i silvie porumbaca (Sylvia nisoria). Zona deluroasa cu multe paduri compacte de foioase i zone deschise de o valoare rar întâlnita dealugul Mureului. Habitatele foarte diversificate care permit stabilirea unui numar mari de specii care sunt afectate de activitatea umana doar într-o foarte mica masura. În padurile din zona propusa cuibarete probabil cea mai mare populaie de ciocanitoare de stejar. Întâlnim efective importante la nivel naional din 4 specii de rapitoare, acest lucru fiind posibil din cauza condiiilor excelente de cuibarit (paduri batrâne) i de vânatoare. Cel mai important loc de hranire al rapitoarelor i al berzelor albe i negre este în lunca Mureului, pajitile de aici fiind indispensabile i populaiei de cristel de câmp. În zonele deschise cu pâlcuri de copaci i tufariuri gasim silvia porumbaca, caprimulgul i sfrânciocul cu fruntea neagra. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA07NI
MA07NO
MJ01NI
MF02.03.01NI
MF03.01NI
LF04NI
MC01.01NI
LC01.01.01NO
MC01.01.01NI
MC01.04NI
ME01NO
LE01.01NI
HE03.01NI
LE04.01NI
MD01NI
MD01.02NO
HK01.01NI
MK01.02NI
ML08NI
LL07NI
MK04.02NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04NI
HBNI
HBNO
MB02.02NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Mititelu D., Chifu T., Scarlat A. & Aniei Liliana. 1995. Flora i vegetaia judeului Iai. Iai: Bul. Grad. Bot. Univ. „Al. I. Cuza”, 5: 99-124; SÂRBU I., OPREA Ad., TANASE C., 1995. Rezervaia naturala Padurea Breana – Rocani (jud. Galai). Bul. Grad. Bot. Iai (ISSN 1224-2357), 5: 169–189. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Cercetari în teren cu Oprea A.(62C0)};{Cercetari în teren cu Oprea A.(91I0)}; {Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(91Y0)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO980.10

5.3 Site designation (optional)

Defileul Infeior al Muresului a fost desemnat pe baza documentatiilor intocmite de ONG Grupul Milvus, cu sediul central, localitatea Targu- Mures, str. Crinului, nr 22; Tel: 0265-264726, e-mail: office@milvus.ro

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0029
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY