Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0031

1.3 Site name

Delta Dunării și Complexul Razim - Sinoie

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2021-04

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.135044
Latitude:45.036547

2.2 Area [ha]

508302.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Black Sea (44.74 %) Steppic (55.26 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA402Accipiter brevipes    40  80     
BA402Accipiter brevipes       
BA086Accipiter nisus                 
BA086Accipiter nisus                 
BA298Acrocephalus arundinaceus           
BA298Acrocephalus arundinaceus           
BA293Acrocephalus melanopogon    400  1000   
BA296Acrocephalus palustris           
BA296Acrocephalus palustris           
BA295Acrocephalus schoenobaenus           
BA295Acrocephalus schoenobaenus           
BA297Acrocephalus scirpaceus           
BA297Acrocephalus scirpaceus           
BA168Actitis hypoleucos    400  700   
BA247Alauda arvensis                 
BA229Alcedo atthis    1500  1700   
BA054Anas acuta    1200  7000   
BA056Anas clypeata    9000  10000   
BA052Anas crecca    9000  20000   
BA050Anas penelope    8000  10000   
BA053Anas platyrhynchos    20000  40000   
BA055Anas querquedula    4500  8000   
BA051Anas strepera    1300  3000   
BA043Anser anser    6500  15000   
BA042Anser erythropus    10  30   
BA039Anser fabalis    20  120   
BA255Anthus campestris           
BA258Anthus cervinus           
BA259Anthus spinoletta                 
BA256Anthus trivialis                 
BA226Apus apus                 
BA228Apus melba                 
BA090Aquila clanga    14   
BA404Aquila heliaca     
BA089Aquila pomarina    200  300   
BA028Ardea cinerea    600  800   
BA029Ardea purpurea    230  450   
BA024Ardeola ralloides    3000  4000     
BA169Arenaria interpres    80  120   
BA222Asio flammeus    12   
BA221Asio otus                 
BA059Aythya ferina    24000  38000   
BA061Aythya fuligula    18000  20000   
BA060Aythya nyroca    3800  4200   
BA263Bombycilla garrulus                 
BA021Botaurus stellaris    800  1000     
BA396Branta ruficollis    7000  24000   
BA396Branta ruficollis    1000  3000   
BA025Bubulcus ibis       
BA067Bucephala clangula    30  50   
BA067Bucephala clangula    1000  1200   
BA133Burhinus oedicnemus    44  60   
BA087Buteo buteo                 
BA087Buteo buteo                 
BA088Buteo lagopus                 
BA403Buteo rufinus     
BA144Calidris alba    300  800   
BA149Calidris alpina    10000  17000   
BA143Calidris canutus     
BA147Calidris ferruginea    8000  9000   
BA145Calidris minuta    2800  3200   
BA146Calidris temminckii    120  400   
BA366Carduelis cannabina                 
BA366Carduelis cannabina                 
BA364Carduelis carduelis                 
BA364Carduelis carduelis                 
BA363Carduelis chloris                 
BA363Carduelis chloris                 
BA368Carduelis flammea                 
BA365Carduelis spinus                 
BA371Carpodacus erythrinus                 
BA335Certhia brachydactyla                 
BA138Charadrius alexandrinus    450  520   
BA138Charadrius alexandrinus    90  120   
BA139Charadrius morinellus           
BA196Chlidonias hybridus    30000  50000     
BA196Chlidonias hybridus    5000  6000     
BA197Chlidonias niger    200  300   
BA031Ciconia ciconia    45000  60000     
BA031Ciconia ciconia    100  120     
BA030Ciconia nigra    500  1000     
BA030Ciconia nigra       
BA080Circaetus gallicus                 
BA081Circus aeruginosus    300  400   
BA082Circus cyaneus    150  200     
BA083Circus macrourus    50  60     
BA084Circus pygargus    500  800   
BA084Circus pygargus     
BA207Columba oenas                 
BA207Columba oenas                 
BA231Coracias garrulus    500  600     
BA037Cygnus columbianus bewickii    10  40     
BA038Cygnus cygnus    340  1270   
BA036Cygnus olor    3600  5300   
BA253Delichon urbica                 
BA238Dendrocopos medius                 
BA429Dendrocopos syriacus                 
BA236Dryocopus martius                 
BA027Egretta alba    320  360     
BA027Egretta alba    1000  1200     
BA026Egretta garzetta    1700  2500   
BA379Emberiza hortulana                 
BA511Falco cherrug       
BA511Falco cherrug    10     
BA098Falco columbarius    20  60   
BA095Falco naumanni     
BA103Falco peregrinus       
BA103Falco peregrinus    10  20     
BA099Falco subbuteo           
BA097Falco vespertinus    2000  3000     
BA097Falco vespertinus    300  350     
BA321Ficedula albicollis                 
BA322Ficedula hypoleuca                 
BA320Ficedula parva                 
BA359Fringilla coelebs                 
BA359Fringilla coelebs                 
BA360Fringilla montifringilla                 
BA125Fulica atra    80000  100000   
BA125Fulica atra           
BA125Fulica atra    40000  50000   
BA153Gallinago gallinago    5000  10000   
BA154Gallinago media    20  80   
BA123Gallinula chloropus           
BA002Gavia arctica    50  80     
BA001Gavia stellata    40  50     
BA189Gelochelidon nilotica    320  350   
BA189Gelochelidon nilotica    12   
BA515Glareola nordmanni     
BA135Glareola pratincola    420  540   
BA127Grus grus           
BA130Haematopus ostralegus    15  20   
BA075Haliaeetus albicilla    26  28   
BA092Hieraaetus pennatus    50  80           
BA131Himantopus himantopus    1400  2200   
BA131Himantopus himantopus    220  370   
BA299Hippolais icterina           
BA299Hippolais icterina           
BA438Hippolais pallida           
BA252Hirundo daurica                 
BA251Hirundo rustica                 
BA251Hirundo rustica                 
BA022Ixobrychus minutus    3000  3500   
BA338Lanius collurio                 
BA338Lanius collurio                 
BA340Lanius excubitor                 
BA339Lanius minor                 
BA339Lanius minor                 
BA341Lanius senator                 
BA459Larus cachinnans    15000  20000   
BA459Larus cachinnans    1500  2000   
BA182Larus canus    4000  10000   
BA183Larus fuscus    200  400   
BA180Larus genei    20  70   
BA176Larus melanocephalus    160  200     
BA177Larus minutus    10000  12000   
BA179Larus ridibundus    20000  50000   
BA179Larus ridibundus    2000  3000   
BA150Limicola falcinellus    700  950   
BA157Limosa lapponica           
BA156Limosa limosa    10000  15000   
BA292Locustella luscinioides           
BA290Locustella naevia                 
BA246Lullula arborea                 
BA246Lullula arborea                 
BA270Luscinia luscinia                 
BA270Luscinia luscinia                 
BA271Luscinia megarhynchos                 
BA271Luscinia megarhynchos                 
BA272Luscinia svecica    300  700   
BA152Lymnocryptes minimus    500  1000   
BA242Melanocorypha calandra                 
BA068Mergus albellus           
BA068Mergus albellus    4000  5000   
BA070Mergus merganser    120  180   
BA069Mergus serrator    230  340   
BA230Merops apiaster                 
BA230Merops apiaster                 
BA383Miliaria calandra                 
BA383Miliaria calandra                 
BA073Milvus migrans    20  30   
BA073Milvus migrans     
BA262Motacilla alba           
BA262Motacilla alba           
BA261Motacilla cinerea                 
BA261Motacilla cinerea                 
BA260Motacilla flava           
BA260Motacilla flava           
BA319Muscicapa striata                 
BA319Muscicapa striata                 
BA058Netta rufina           
BA058Netta rufina    540  2470   
BA160Numenius arquata    4500  6000   
BA158Numenius phaeopus    200  500   
BA159Numenius tenuirostris     
BA023Nycticorax nycticorax    3500  4000   
BA278Oenanthe hispanica           
BA435Oenanthe isabellina                 
BA277Oenanthe oenanthe                 
BA277Oenanthe oenanthe                 
BA533Oenanthe pleschanka    12  24   
BA337Oriolus oriolus                 
BA214Otus scops                 
BA071Oxyura leucocephala     
BA094Pandion haliaetus           
BA020Pelecanus crispus    320  410   
BA019Pelecanus onocrotalus    3560  4160   
BA017Phalacrocorax carbo    40000  50000   
BA017Phalacrocorax carbo    8000  12000   
BA017Phalacrocorax carbo    3000  7000   
BA393Phalacrocorax pygmeus    4000  6500   
BA393Phalacrocorax pygmeus    8700  9500   
BA393Phalacrocorax pygmeus    4000  6500   
BA170Phalaropus lobatus    700  1200   
BA151Philomachus pugnax    13000  18000   
BA273Phoenicurus ochruros                 
BA274Phoenicurus phoenicurus           
BA274Phoenicurus phoenicurus           
BA315Phylloscopus collybita                 
BA315Phylloscopus collybita                 
BA314Phylloscopus sibilatrix                 
BA316Phylloscopus trochilus                 
BA234Picus canus                 
BA034Platalea leucorodia    360  440   
BA375Plectrophenax nivalis                 
BA032Plegadis falcinellus    2000  3200   
BA140Pluvialis apricaria    300  500   
BA141Pluvialis squatarola    2500  3000   
BA005Podiceps cristatus           
BA006Podiceps grisegena    5000  10000   
BA006Podiceps grisegena    400  800   
BA008Podiceps nigricollis           
BA008Podiceps nigricollis           
BA008Podiceps nigricollis           
BA120Porzana parva    2000  3000   
BA119Porzana porzana    300  400   
BA121Porzana pusilla           
BA266Prunella modularis                 
BA464Puffinus yelkouan    20  100   
BA118Rallus aquaticus           
BA132Recurvirostra avosetta    800  1200   
BA132Recurvirostra avosetta    220  280   
BA317Regulus regulus                 
BA336Remiz pendulinus                 
BA249Riparia riparia           
BA249Riparia riparia    5000  7000   
BA275Saxicola rubetra                 
BA276Saxicola torquata                 
BA155Scolopax rusticola           
BA155Scolopax rusticola           
BA361Serinus serinus                 
BA174Stercorarius longicaudus                 
BA173Stercorarius parasiticus           
BA195Sterna albifrons    40  100   
BA190Sterna caspia    500  1000   
BA193Sterna hirundo    1800  2300   
BA191Sterna sandvicensis    3000  5000   
BA191Sterna sandvicensis    250  300   
BA210Streptopelia turtur                 
BA353Sturnus roseus           
BA353Sturnus roseus           
BA351Sturnus vulgaris                 
BA351Sturnus vulgaris                 
BA311Sylvia atricapilla                 
BA310Sylvia borin                 
BA309Sylvia communis                 
BA308Sylvia curruca                 
BA307Sylvia nisoria           
BA307Sylvia nisoria           
BA004Tachybaptus ruficollis           
BA048Tadorna tadorna    800  1200   
BA161Tringa erythropus    3000  4000   
BA164Tringa nebularia    1300  2600   
BA165Tringa ochropus    4000  5000   
BA163Tringa stagnatilis    600  700   
BA162Tringa totanus    3500  12000   
BA286Turdus iliacus                 
BA285Turdus philomelos                 
BA284Turdus pilaris                 
BA287Turdus viscivorus                 
BA232Upupa epops                 
BA142Vanellus vanellus    10000  12000   
BA142Vanellus vanellus    500  600   
BA167Xenus cinereus     
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0213.21
N031.07
N041.20
N0611.49
N0743.94
N093.97
N1218.02
N140.79
N150.18
N164.23
N210.13
N230.80
N260.90

Total Habitat Cover

99.92999999999998

Other Site Characteristics

Delta Dunării reprezintă teritoriul cuprins între prima bifurcație a Dunării (Ceatalul Chiliei), mărginit la est de litoralul Mării Negre, la nord de brațul Chilia și la sud de complexul lacustru Razim Sinoie. Delta Dunării propriu-zisă este cea mai mare componentă a sitului și are o suprafață totală de circa 4.178 kmp, din care cea mai mare parte se găsește pe teritoriul României, adică 3.510 kmp, reprezentând circa 82%, restul fiind situată pe partea stângă a brațului Chilia, inclusiv delta secundară a acestuia, în Ucraina. ținând cont de geneză, hipsometrie, relațiile hidrice dintre brațele Dunării și zonele interioare, diferențierile climatice și variația peisagistică, în Delta Dunării se pot distinge două mari sectoare - delta fluviatilă și delta fluvio-maritimă. Delta fluvială reprezintă partea cea mai veche din spațiul deltaic, ce s-a format într-un fost golf al Dunării. Principala sa caracteristică e suprafața relativ mare a grindurilor fluviale, în timp ce ariile depresionare sunt mai mici și cu multe lacuri (deasemenea de mici dimensiuni), aflate într-un grad înaintat de colmatare. Delta fluvio-maritimă se desfășoară între aliniamentul grindurilor maritime Letea - Caraorman - Crasnicol în vest și țărmul mării în est. Ea cuprinde, pe lângă grindurile maritime Letea, Caraorman și Sărăturile un important complex lacustru (Roșu - Puiu) și suferă modificări importante la contactul cu Marea Neagră. La sud de Delta propriu-zisă se desfășoară până la capul Midia, Complexul Lagunar Razim-Sinoie. Cea mai mare parte a complexului o constituie zona depresionară (vechiul golf Halmyris) ocupată inițial de apele mării și care a fost compartimentată ulterior, prin formare de cordoane și grinduri. În ultimile decenii complexul a suferit foarte mari modificări datorită acțiunii umane, fiind transformat în rezervor de apă dulce pentru alimentarea sistemelor de irigații amenajate în jurul complexului. La vest de Tulcea, între cursul Dunării și limita platoului continental până la Cotul Pisicii se desfășoară zona predeltaică ce cuprinde zonele umede naturale și seminaturale și zonele agricole.Clima Deltei Dunării se încadrează în climatul temperat-continental cu influențe pontice. Regimul termic (temperatura aerului) are valori moderate cu o ușoară creștere de la vest spre est. Cantitatea mare de căldură este dată de durata medie anuală de strălucire a soarelui care este de cca. 2.300-2.500 ore, iar radiația solară globală însumează anual 125- 135 kcal/cm2, fiind printre cele mai mari din țară. ;

4.2 Quality and importance

• Unica deltă din lume, declarată rezervație a biosferei • An de constituire: 1990 • Suprafața 580000 ha - 2,5 % din suprafața României ( Locul 22 între deltele lumii și locul 3 în Europa, după Volga și Kuban) • Una dintre cele mai mari zone umede din lume - ca habitat al păsărilor de apă • Cea mai întinsă zonă compactă de stufărișuri de pe planetă • Un muzeu viu al biodiversității, 30 tipuri de ecosisteme • O bancă de gene naturală, de valoare inestimabilă pentru patrimoniul natural universal Valoarea universală a Deltei Dunării și a Complexului lagunar Razim-Sinoie a fost recunoscută prin includerea în rețeaua internațională a rezervațiilor biosferei (1990), în cadrul Programului "OMUL șI BIOSFERA"(MAB) lansat de UNESCO. Rezervația Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută în septembrie 1991, ca Zonă umedă de importanță internațională, mai ales ca habitat al păsărilor de apă- Convenția RAMSAR. Valoarea de patrimoniu natural universal a Rezervației Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută prin includerea acesteia în Lista Patrimoniului Mondial Cultural și Natural, în decembrie 1990. Valoarea patrimoniului natural și eficiența planului de management ecologic aplicat în teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării au fost recunoscute prin acordarea în anul 2000 a Diplomei Europene pentru arii protejate (reînnoită în 2005). Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este deosebit de important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Aythya nyroca, Falco vespertinus, Phalacrocorax pygmeus, Plegadis falcinellus, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Egretta alba, Recurvirostra avosetta, Ardeola ralloides, Sterna albifrons, Porzana porzana, Haliaeetus albicilla, Sterna hirundo, Larus melanocephalus, Himantopus himantopus, Glareola pratincola, Platalea leucorodia, Ixobrychus minutus, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Circus aeruginosus, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Gelochelidon nilotica. Deoarece această zonă reprezintă limită de areal pentru Falco naumanni, există fluctuații ale efectivelor cuibăritoare în perimetrul sitului.Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Phalacrocorax pygmeus, Gelochelidon nilotica, Larus minutus, Sterna caspia, Sterna sandvicensis, Philomachus pugnax, Recurvirostra avosetta, Himantopus himantopus, Charadrius alexandrinus, Puffinus yelkouan, Aquila pomarina, Phalaropus lobatus, Larus genei, Pluvialis apricaria, Tringa stagnatilis, Tringa erythropus, Limosa limosa, Larus ridibundus, Numenius arquata, Calidris minuta, Anas clypeata, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Phalacrocorax carbo, Tringa totanus, Tringa nebularia, Vanellus vanellus, Larus canus, Gallinago gallinago, Calidris alba, Anas crecca, Calidris temminckii, Arenaria interpres, Chlidonias leucopterus, Charadrius hiaticula, Charadrius dubius, Anser fabalis, Anas querquedula, Tringa ochropus, Anas acuta, Larus cachinnans, Larus fuscus, Lymnocryptes minimus, Mergus serrator, Limicola falcinellus. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Anser erythropus, Aquila clanga, Branta ruficollis, Phalacrocorax pygmeus, Cygnus cygnus, Egretta alba, Mergus albellus, Falco columbarius, Netta rufina, Aythya ferina, Aythya fuligula, Anser anser. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02No
HA04No
HA07No
HC02No
HE02No
HE02.03No
HE03.01Ni
HF02.01Ni
HF02.01No
HF03.01Ni
HF03.02.03Ni
HG01Ni
HG01No
MJ01Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Documentatie specii : {Baza de date APM Vrancea, observatii pe teren perioada 2004-2008(1220)}; {Baza de date a Societatii Romane de Herpetologie 
 
 (1193)}; {Baza de date Grupul Milvus
 
 (1355)}; {Baza de date Grupul Milvus
 (5346)};{Baza de date Grupul Milvus
 (6143)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B89.10
RO010.12
RO040.04
RO050.00
RO08267.06
RO9826.97

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Delta Dunării și Complexul lagunar Razim-Sinoie a fost inclusă în rețeaua internațională a rezervațiilor biosferei în 1990, în cadrul Programului "OMUL șI BIOSFERA"(MAB) lansat de UNESCO. Valoarea de patrimoniu natural universal a Rezervației Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută prin includerea acesteia în Lista Patrimoniului Mondial Cultural și Natural, în decembrie 1990. Rezervația Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută în septembrie 1991, ca Zonă umedă de importanță internațională, mai ales ca habitat al păsărilor de apă- Convenția RAMSAR.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Societatea Ornitologică Română-SOR
Address:
Email:office@sor.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY