Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0036

1.3 Site name

Dumbrăveni

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.979678
Latitude:43.969253

2.2 Area [ha]

1903.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA402Accipiter brevipes    12  16     
BA298Acrocephalus arundinaceus                 
BA296Acrocephalus palustris                 
BA295Acrocephalus schoenobaenus                 
BA297Acrocephalus scirpaceus                 
BA247Alauda arvensis                 
BA255Anthus campestris    1600  2000   
BA256Anthus trivialis                 
BA256Anthus trivialis                 
BA089Aquila pomarina    100  300   
BA089Aquila pomarina     
BA221Asio otus                 
BA215Bubo bubo   
BA403Buteo rufinus    10     
BA243Calandrella brachydactyla           
BA224Caprimulgus europaeus           
BA366Carduelis cannabina                 
BA366Carduelis cannabina                 
BA364Carduelis carduelis                 
BA364Carduelis carduelis                 
BA363Carduelis chloris                 
BA363Carduelis chloris                 
BA365Carduelis spinus                 
BA082Circus cyaneus    150  200   
BA082Circus cyaneus    90  100   
BA083Circus macrourus    60  70   
BA084Circus pygargus    150  200   
BA373Coccothraustes coccothraustes                 
BA373Coccothraustes coccothraustes                 
BA208Columba palumbus                 
BA231Coracias garrulus    70  80     
BA113Coturnix coturnix    150  200   
BA212Cuculus canorus                 
BA238Dendrocopos medius    58  90 
BA429Dendrocopos syriacus    30  50   
BA379Emberiza hortulana    200  220     
BA382Emberiza melanocephala                 
BA103Falco peregrinus           
BA099Falco subbuteo    10  12   
BA096Falco tinnunculus    20  30         
BA321Ficedula albicollis                 
BA322Ficedula hypoleuca                 
BA359Fringilla coelebs                 
BA360Fringilla montifringilla                 
BA360Fringilla montifringilla                 
BA244Galerida cristata    100  150   
BA092Hieraaetus pennatus       
BA299Hippolais icterina                 
BA299Hippolais icterina                 
BA438Hippolais pallida                 
BA252Hirundo daurica    12         
BA251Hirundo rustica                 
BA233Jynx torquilla                 
BA338Lanius collurio    400  500         
BA340Lanius excubitor                 
BA339Lanius minor    180  200     
BA341Lanius senator                 
BA291Locustella fluviatilis                 
BA292Locustella luscinioides                 
BA246Lullula arborea    200  250           
BA271Luscinia megarhynchos                 
BA242Melanocorypha calandra               
BA230Merops apiaster                 
BA230Merops apiaster                 
BA383Miliaria calandra                 
BA073Milvus migrans       
BA280Monticola saxatilis                 
BA262Motacilla alba                 
BA260Motacilla flava                 
BA319Muscicapa striata                 
BA319Muscicapa striata                 
BA435Oenanthe isabellina                 
BA277Oenanthe oenanthe                 
BA533Oenanthe pleschanka     
BA337Oriolus oriolus                 
BA214Otus scops                 
BA072Pernis apivorus     
BA273Phoenicurus ochruros                 
BA315Phylloscopus collybita                 
BA315Phylloscopus collybita                 
BA314Phylloscopus sibilatrix                 
BA316Phylloscopus trochilus                 
BA234Picus canus    40  50       
BA372Pyrrhula pyrrhula                 
BA318Regulus ignicapillus                 
BA317Regulus regulus                 
BA249Riparia riparia                 
BA249Riparia riparia                 
BA276Saxicola torquata                 
BA361Serinus serinus                 
BA210Streptopelia turtur                 
BA353Sturnus roseus                 
BA311Sylvia atricapilla                 
BA311Sylvia atricapilla                 
BA310Sylvia borin                 
BA310Sylvia borin                 
BA309Sylvia communis                 
BA309Sylvia communis                 
BA308Sylvia curruca                 
BA308Sylvia curruca                 
BA286Turdus iliacus                 
BA283Turdus merula                 
BA285Turdus philomelos                 
BA284Turdus pilaris                 
BA287Turdus viscivorus                 
BA232Upupa epops                 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N121.47
N142.66
N1694.01
N261.79

Total Habitat Cover

99.93

Other Site Characteristics

Pădurea Dumbrăveni, adăpostește pe costele calcaroase o vegetație cu elemente submediteraneene, majoritatea specii rare. În afara formelor de relief foarte variate, cum ar fi zona canaralelor cu defilee care constituie peisaje geomorfologice naturale de o rară frumusețe, există o vale cu apă permanentă. În perimetrul pădurii au fost identificate și 26 de specii de macromycete, cu 14 taxoni comestibili și doi otrăvitori. Fauna conservă populații consistente pentru numeroase specii de vertebrate și nevertebrate specifice zonei de sivostepă. Avifauna este bine reprezentată, spectrul ecologic al păsărilor, fiind echilibrat. În sit se află ariile naturale protejate Pereții calcaroși de la Petroșani și Locul fosilifer Credința.;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 23 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 66 c) numar de specii periclitate la nivel global: 2 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Coracias garrulus Dendrocopos syriacus Lanius minor Hieraaetus pennatus Emberiza hortulana Lullula arborea Accipiter brevipes Milvus migrans Buteo rufinus Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Circus cyaneus Phylloscopus orientalis Reproducere: R, Caracteristici: A, B, B, A;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA01No
HA04No
MC01.01.01No
HE01Ni
HE01No
HE03.01No
HF03.01Ni
HF03.02.03Ni
LG01Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Documentatie specii : {Baza de date INCDDD Tulcea.(A030)};{Baza de date INCDDD Tulcea(A031)};{Baza de date INCDDD Tulcea(A081)};{baza de date incddd(A339)}; {baza de date incddd(A080)};{baza de date incddd(A083)};{baza de date incddd(A089)};{baza de date incddd(A092)};{baza de date incddd(A097)};{baza de date incddd(A215)};{baza de date incddd(A230)};{baza de date incddd(A232)};{baza de date incddd(A247)};{baza de date incddd(A251)};{baza de date incddd(A255)};{baza de date incddd(A260)};{baza de date incddd(A262)};{baza de date incddd(A273)};{baza de date incddd(A277)};{baza de date incddd(A280)};{baza de date incddd(A338)};{baza de date incddd(A339)};{baza de date incddd(A383)};{baza de date incddd(A402)};{baza de date incddd(A403)};{baza de date incddd(A404)};{baza de date incddd(A435)};{baza de date incddd(A511)};   Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B99.58
RO98179.86

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Rezervația Pădurea Dumbrăveni a fost pusă sub regim de protecție prima dată în anul 1980, prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Județean Constanța. Prin L. nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriuluzi național - Secțiunea a III-a - Arii protejate de interes național este arie naturală protejată de interes național. Aria naturală protejată Pereții calcaroși de la Petroșani a fost pusă sub regim de protecție prima dată în anul 1980, prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Județean Constanța. Prin L. nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriuluzi național - Secțiunea a III-a - Arii protejate de interes național este arie naturală protejată de interes național. Aria naturală protejată Locul fosilifer Credința a fost pusă sub regim de protecție prima dată în anul 1980, prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Județean Constanța. Prin L. nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriuluzi național - Secțiunea a III-a - Arii protejate de interes național este arie naturală protejată de interes național.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Administrația Parcului Natural Putna - Vrancea
Address:
Email:office@putnavrancea.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al Parcului Natural Putna - Vrancea și al siturilor ROSCI0208 Putna - Vrancea și ROSPA0088 Munții Vrancei
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Nu are plan de management

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY