Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0036

1.3 Site name

Dumbrăveni

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.979678
Latitude:43.969253

2.2 Area [ha]

1903.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top No data

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N121.47
N142.66
N1694.01
N261.79

Total Habitat Cover

99.93

Other Site Characteristics

Pădurea Dumbrăveni, adăpostește pe costele calcaroase o vegetație cu elemente submediteraneene, majoritatea specii rare. În afara formelor de relief foarte variate, cum ar fi zona canaralelor cu defilee care constituie peisaje geomorfologice naturale de o rară frumusețe, există o vale cu apă permanentă. În perimetrul pădurii au fost identificate și 26 de specii de macromycete, cu 14 taxoni comestibili și doi otrăvitori. Fauna conservă populații consistente pentru numeroase specii de vertebrate și nevertebrate specifice zonei de sivostepă. Avifauna este bine reprezentată, spectrul ecologic al păsărilor, fiind echilibrat. În sit se află ariile naturale protejate Pereții calcaroși de la Petroșani și Locul fosilifer Credința.;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 23 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 66 c) numar de specii periclitate la nivel global: 2 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Coracias garrulus Dendrocopos syriacus Lanius minor Hieraaetus pennatus Emberiza hortulana Lullula arborea Accipiter brevipes Milvus migrans Buteo rufinus Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Circus cyaneus Phylloscopus orientalis Reproducere: R, Caracteristici: A, B, B, A;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA01NO
HA04NO
MC01.01.01NO
HE01NI
HE01NO
HE03.01NO
HF03.01NI
HF03.02.03NI
LG01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Documentatie specii : {Baza de date INCDDD Tulcea.(A030)};{Baza de date INCDDD Tulcea(A031)};{Baza de date INCDDD Tulcea(A081)};{baza de date incddd(A339)}; {baza de date incddd(A080)};{baza de date incddd(A083)};{baza de date incddd(A089)};{baza de date incddd(A092)};{baza de date incddd(A097)};{baza de date incddd(A215)};{baza de date incddd(A230)};{baza de date incddd(A232)};{baza de date incddd(A247)};{baza de date incddd(A251)};{baza de date incddd(A255)};{baza de date incddd(A260)};{baza de date incddd(A262)};{baza de date incddd(A273)};{baza de date incddd(A277)};{baza de date incddd(A280)};{baza de date incddd(A338)};{baza de date incddd(A339)};{baza de date incddd(A383)};{baza de date incddd(A402)};{baza de date incddd(A403)};{baza de date incddd(A404)};{baza de date incddd(A435)};{baza de date incddd(A511)};   Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO98179.86

5.3 Site designation (optional)

Rezervația Pădurea Dumbrăveni a fost pusă sub regim de protecție prima dată în anul 1980, prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Județean Constanța. Prin L. nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriuluzi național - Secțiunea a III-a - Arii protejate de interes național este arie naturală protejată de interes național. Aria naturală protejată Pereții calcaroși de la Petroșani a fost pusă sub regim de protecție prima dată în anul 1980, prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Județean Constanța. Prin L. nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriuluzi național - Secțiunea a III-a - Arii protejate de interes național este arie naturală protejată de interes național. Aria naturală protejată Locul fosilifer Credința a fost pusă sub regim de protecție prima dată în anul 1980, prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Județean Constanța. Prin L. nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriuluzi național - Secțiunea a III-a - Arii protejate de interes național este arie naturală protejată de interes național.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Iași
Address:
Email:office@iasi.rosilva.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului ROSPA0096 Pădurea Miclești
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Pe suprafeţele de pădure aflate în proprietate de stat se aplică management specific de amenajament silvic de către Direcţia Silvică Iaşi.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0036
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY