Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0037

1.3 Site name

Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.410231
Latitude:45.720519

2.2 Area [ha]

4434.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (44.57 %) Continental (55.43 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top No data

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0615.95
N073.75
N129.69
N1420.24
N153.22
N1644.95
N190.73
N230.53
N260.95

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Situl cuprinde aria protejata Complexul Piscicol Dumbravita. Complexul este alcatuit din lacul de acumulare si un sistem de elestee piscicole din bazinul mijlociu al paraului Hamaradia. Pe langa cursul de apa, in sit mai sunt culturi agricole, pasuni, fanete si alte tipuri de habitate. Zona este deosebit de importanta pentru cuibaritul si hrana a numeroase populatii de pasari salbatice.;

4.2 Quality and importance

Sursa: APM-BV Ioanițescu A Aug 8 2006 11:31AM : Importanța ariei naturale protejate se datorează în primul rând populațiilor de păsări sălbatice și habitatelor acestora. În arie există specii vulnerabile, în pericol și critic amenințate, conform Directivei Păsări, Convenției de la Berna si Bonn, Statutului European de Amenințare (European Threat Status), categoriei SPEC. Dintre acestea, de primă importanță sunt speciile de păsări cuibăritoare, precum: Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Aythya nyroca, Crex crex, Porzana porzana, Porzana parva etc., dar și speciile de pasaj din anexa I a Directivei Păsări, mai ales cele care anual sunt prezente aici in număr apreciabil, precum: Casmerodius albus – 70 indivizi în unele zile din perioada septembrie – decembrie, cu un total de peste 150 exemplare în acea perioadă (cifra reprezintă peste 4-5 % din populația central – europeană care trece prin această zonă); Ciconia nigra – peste 40 – 50 indivizi poposesc aici în perioada septembrie – octombrie, cu cifre zilnice de până la 30 – 35 exemplare (cifra reprezintă cca. 2 – 3 % din populația central – europeană care trece în migrație spre sudul Europei). De asemenea, există și alte specii de păsări care poposesc aici cu populații mari, cele mai mari înregistrate vreodată în Transilvania, precum: Egretta garzetta, Anser albifrons, Tadorna tadorna etc. În perioadele de migrație (toamna si primăvara) populația totală a păsărilor acvatice depășește 20 000 de exemplare anual, zona fiind singura care adăpostește asemenea densități de păsări din sud – estul Transilvaniei și una din cele mai importante din Transilvania și din interiorul lanțului Carpatic. Peste Depresiunea Bârsei, din care face parte și situl respectiv trece un drum de migrație important și cunoscut de către cercetătorii ornitologi. Această cale de migrație face legătura între drumul transilvănean ce trece pe direcție NV – SE peste Câmpia Transilvaniei și calea ce traversează Munții Carpați spre sudul tarii. Dintre speciile cele mai importante care trec pe acest drum se enumară: Casmerodius albus și Ciconia nigra. Complexul Piscicol Dumbrăvița reprezintă în acest sens un punct de maximă concetrare pentru păsările acvatice, ce devine punct obligat de staționare si hrănire pentru o mare parte a populațiilor ce traversează Carpații spre și dinspre locurile de cuibărit ale Europei. Pe lângă speciile de păsări din Directiva Păsări, anexa I și din Convenția Berna și Bonn sau având diverse categorii de amenințare, există și alte specii de păsări care au populații numeroase în zonă, precum diverse specii ale genului Acrocephalus sau Locustella (păsări adaptate zonelor umede, mai ales stufărișurilor și altor tipuri de vegetație emersă), prezente în zeci sau sute de perechi, fapt ce demonstrează din nou importanța deosebită a acestor tipuri de habitate pentru păsările zonei. Bogăția în specii de păsări a zonei se datorează calității și importanței habitatelor, locurilor de cuibărit, hrănire și odihnă. Principalele habitate care prezintă o mare importanță pentru speciile de păsări enumerate, sunt: stufărișul (reprezentat mai ales de suprafețe uniforme de Phragmites australis), păpurișul (asociații vegetale unde predomină Typha spp.), mlaștinile cu Carex spp. și alte specii, fânețele umede și alte suprafețe de asociații vegetale inundate temporar, porțiunile cu apă mică și nămolul apărut după vidarea parțială sau totală a eleșteelor, frecventate îndeosebi în pasaj de numeroase specii de păsări, ca: stârci, egrete, berze, limicole / păsări de țărm, pescăruși etc. În acest fel, managementul piscicol în care este cuprinsă acțiunea de vidare a eleșteelor pentru recoltarea peștilor toamna și uneori primăvara și vara reprezintă o practică esențială pentru atragerea și menținerea acestor populații de păsări. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
H853NI
MA04NI
MC01.03NI
HE01.01NI
ME01.01NO
HE03.01NI
MF02.03NI
HJ01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Claudiu PAȘCA (ICAS Brașov), Georgeta IONESCU (ICAS Brașov), George SÂRBU (ICAS Brașov), Marius POPA (ICAS Brașov), ”Cercetări privind eco-etologia castorului Castor fiber în România”. Claudiu PAȘCA (ICAS Brașov), George SÂRBU (ICAS Brașov) - Evaluări în teren, 2009-2010; Documentatie specii :   {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0329 Oltul Superior (aprobat prin OM 995/2016, publicat în MO 590/03.08.2016)(1355)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0329 Oltul Superior (aprobat prin OM 995/2016, publicat în MO 590/03.08.2016)(5197)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0329 Oltul Superior (aprobat prin OM 995/2016, publicat în MO 590/03.08.2016)(5266)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0329 Oltul Superior (aprobat prin OM 995/2016, publicat în MO 590/03.08.2016)(5339)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0329 Oltul Superior (aprobat prin OM 995/2016, publicat în MO 590/03.08.2016)(6143)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0329 Oltul Superior (aprobat prin OM 995/2016, publicat în MO 590/03.08.2016)(6145)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0329 Oltul Superior (aprobat prin OM 995/2016, publicat în MO 590/03.08.2016)(6963)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0329 Oltul Superior (aprobat prin OM 995/2016, publicat în MO 590/03.08.2016)(6965)};    Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO0719.62

5.3 Site designation (optional)

Complexul Piscicol Dumbrăvița- parte componentă a sitului Dumbrăvița, a fost desemnat arie de protectie specială avifaunistică prin HG 2151-2004, iar din 2006.02.02. SIT RAMSAR având numarul 1605.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:RNP-ROMSILVA Direcţia Silvică Vaslui
Address:
Email:office@vaslui.rosilva.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0169 Pădurea Seaca - Movileni și al rezervației naturale Seaca - Movileni
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0037
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY