Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0038

1.3 Site name

Dunăre - Oltenița

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.496550
Latitude:44.059044

2.2 Area [ha]

5927.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO31Sud - Muntenia
RO31Sud - Muntenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (99.85 %) Steppic (0.15 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top No data

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0617.38
N091.59
N1257.39
N144.09
N1619.31
N230.12

Total Habitat Cover

99.88

Other Site Characteristics

Situl propus se afla pe Dunare intre km 451 si km 430.Situl propus cuprinde atat portiunea de Dunare cuprinsa intre Cascioarele-Chirnogi-Oltenita cat si teren agricol ce face parte din incinta indiguita Greaca-Arges-Chirnogi. Este aparata de inundatii prin: digul longitudinal Dunare cu o lungime 19,500km construit in 1967; digul Remu-Arges mal drept cu o lungime de 4,2 km con struit in 1967; digul de compartimentare(dig vechi Chirnogi) cu o lungime de 12,475km construit in 1932; digul de compartimentare (dig nord Chirnogi) cu o lungime de 2,7km construit in 1932. O parte din diguri au suferit modificari datorita constructiei canalului Dunare-Bucuresti. In acest sit propus se afla doua sisteme de desecare, Dunarica si Greaca. De foarte multe ori cand nivelul Dunarii este ridicat terenurile agricole propuse in sit sunt inundate, apa stationand pe o perioda mai lunga , 40-50 zile pe an. Evacuarea apei din incinta se face prin cele doua statii de pompare mentionate. Datorita acestui aspect de zona umeda caracteristica luncii Dunarii arealul este tranzitat de numeroase specii avifaunistice, printre acestea se numara gaste, garlite, starci, egrete, chire, chirighite etc.;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 28 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 61 c) numar de specii periclitate la nivel global: 4 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Ciconia nigra Himantopus himantopus Ixobrychus minutus Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Aythya nyroca Ardeola ralloides Phalacrocorax pygmaeus Platalea leucorodia Ciconia ciconia Egretta alba Egretta garzetta SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C6.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA07NI
LC01.01NO
MD03.02NO
MF03.01NI
HF03.02.03NO
HH01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBNI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Documentația depusă în vederea preluării în ustodie a rezervației, elaborat de SC Romaqua Group SRL, Borsec; Denes I. Szekelyfoldi barlangvilag, ed. T3, Sfântu Gheorghe. Documentatie specifica: Documentatie habitate: Documentatie specii :   Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului
Address:
Email:parc@muntiimaramuresului.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al Parcului Natural Munții Maramureșului, al sitului de importanță comunitară ROSCI0124 Munții Maramureșului, al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0131 Munții Maramureșului și al ariilor naturale protejate de interes național suprapuse
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0038
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY