Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0041

1.3 Site name

Eleșteiele Iernut - Cipău

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.260017
Latitude:46.440553

2.2 Area [ha]

437.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis           
BA054Anas acuta    50  250         
BA056Anas clypeata    60  200         
BA052Anas crecca    5000  7000   
BA052Anas crecca    100  300   
BA050Anas penelope    1000  1500   
BA053Anas platyrhynchos    15000  20000   
BA053Anas platyrhynchos    25  30   
BA053Anas platyrhynchos    200  500   
BA055Anas querquedula    800  1000         
BA055Anas querquedula             
BA041Anser albifrons    200  800         
BA089Aquila pomarina    10         
BA028Ardea cinerea    500  700         
BA028Ardea cinerea    80  100         
BA029Ardea purpurea    50  100   
BA024Ardeola ralloides    10         
BA059Aythya ferina    400  500         
BA059Aythya ferina    20         
BA061Aythya fuligula    200  250         
BA061Aythya fuligula    10         
BA060Aythya nyroca    30  50   
BA060Aythya nyroca     
BA021Botaurus stellaris    10  30         
BA021Botaurus stellaris           
BA396Branta ruficollis    20         
BA149Calidris alpina    150  200         
BA196Chlidonias hybridus    200  300         
BA197Chlidonias niger    50  250   
BA031Ciconia ciconia           
BA030Ciconia nigra    20  30   
BA081Circus aeruginosus           
BA429Dendrocopos syriacus           
BA027Egretta alba    40  60   
BA026Egretta garzetta    60  100   
BA026Egretta garzetta    10  12   
BA125Fulica atra    2000  3000         
BA125Fulica atra    25  35         
BA153Gallinago gallinago    50  300         
BA002Gavia arctica    10         
BA001Gavia stellata     
BA131Himantopus himantopus    10         
BA022Ixobrychus minutus    200  250         
BA338Lanius collurio    10  12         
BA339Lanius minor           
BA459Larus cachinnans    200  300         
BA459Larus cachinnans    20  50         
BA182Larus canus    40  100         
BA179Larus ridibundus    6000  8000   
BA179Larus ridibundus    200  600   
BA156Limosa limosa    80  100         
BA023Nycticorax nycticorax    200  300   
BA023Nycticorax nycticorax    90  135   
BA017Phalacrocorax carbo    400  500         
BA017Phalacrocorax carbo    20  1200         
BA393Phalacrocorax pygmeus    20         
BA151Philomachus pugnax    200  250         
BA034Platalea leucorodia      20         
BA140Pluvialis apricaria    50   
BA005Podiceps cristatus    250  300         
BA005Podiceps cristatus    20  25         
BA120Porzana parva    60  80   
BA120Porzana parva    20  35   
BA132Recurvirostra avosetta    25         
BA004Tachybaptus ruficollis    50  80   
BA004Tachybaptus ruficollis     
BA166Tringa glareola    100  250   
BA142Vanellus vanellus    400  600   
BA142Vanellus vanellus    15  20   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0650.15
N075.73
N1218.50
N1511.93
N2313.70

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Sunt elestee create prin indiguire, alimentare apa prevazuta prin pompare din raul Mures, aflat in apropiere. In ultima perioada precipitatiile sunt cele care ridica nivelul apei periodic, mai ales la elesteul Iernut, bazinul 2. Elesteele au fost create in anul 1975 Iernut- 2 elestee cu suprafata de 108 ha si in anul 1983 Cipau - 4 elestee cu suprafata de 57 ha. La elesteele Iernut s-a dezvoltat pe margini si in mijlocul bazinului 2 vegetatie acvatica dura - stufarisuri, dar si vegetatie arborescenta, predominant cu salcii.Au dezavantajul ca sunt situate in apropiere de localitati de campie si presiunea este semnificativa asupra faunei ornitologice. ;

4.2 Quality and importance

Prioritate nr. 28 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C4 – aglomerări mari de păsări acvatice Cele două ferme piscicole reprezintă un loc important de popas pentru păsările migratoare din Transilvania, și adăpostesc regulat între 35 000 – 48 000 ex. de păsări de apă. Sunt lacuri artificiale situate lângă râul Mureș, care au fost înființate la începutul anilor '70. În ultimii ani, la Iernut, datorită creșterii sălciilor în mijlocul unuia dintre lacuri s-a format o mică colonie de stârci de noapte (Nycticorax nycticorax), care, pe lângă un managemant adecvat, ar putea crește în următorii ani. Impactul antropic este mai accentuat la Iernut din cauza deranjului datorită numărului mare de pescari în unele perioade și probleme legate de managementul bazinelor piscicole, respectiv vânătoarea. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
ME01.02No
LF02.01Ni
MF02.03Ni
MF03.01Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Documentatie specii : {Baza de date a Grupului Milvus 
 (1166)};{Baza de date a Grupului Milvus
 (1188)};{Baza de date a Grupului Milvus
 
 (1193)};{Baza de date a Grupului Milvus
 (1220)};{Baza de date a Grupului Milvus
 (1355)};{Baza de date a Grupului Milvus
 
 (4008)}; {Baza de date a Grupului Milvus
 (1355)}; {Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(5197)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(5329)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(5339)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6143)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6963)}; {Baza de date a Grupului Milvus 
 (1166)};{Baza de date a Grupului Milvus
 (1188)};{Baza de date a Grupului Milvus
 
 (1193)};{Baza de date a Grupului Milvus
 (1220)};{Baza de date a Grupului Milvus
 
 (4008)}; {Cosmin Manci 2012. Dragonfly Fauna (Insecta: Odonata) from Romania - PhD Thesis Abstract(1037)};{Cosmin Manci 2012. Dragonfly Fauna (Insecta: Odonata) from Romania - PhD Thesis Abstract(4045)};{Cosmin Manci 2012. Dragonfly Fauna (Insecta: Odonata) from Romania - PhD Thesis Abstract(4046)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY