Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0048

1.3 Site name

Ianca - Plopu - Sărat

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.490786
Latitude:45.149297

2.2 Area [ha]

2033.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top No data

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0679.98
N075.15
N126.70
N144.17
N152.83
N210.18
N230.98

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Situl cuprinde sase lacuri, dintre care trei sunt amenajări piscicole (lacurile Seaca, Esna și Lutul Alb). Lacurile Ianca și Plopu sunt localizate pe teritoriul orașului Ianca, respectiv satului Plopu, oraș Ianca. Sunt lacuri de crov, sărate, formate în condițiile climatului semiarid se stepă, cu adâncimi medii mici, de 2m (Lacul Ianca) și respectiv 1m (Lacul Plopu). În condițiile unei secete prelungite suprafața luciului de apă se micșorează foarte mult. Perimetrul Lacului Plopu prezintă habitate de stufăriș în proporție de 40%. ;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 19 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 86 c) numar de specii periclitate la nivel global: 4 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Branta ruficollis Plegadis falcinellus Egretta alba Platalea leucorodia Phalacrocorax pygmaeus SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01NO
MA01NI
MA04NI
MA04NO
LD01.04NI
ME01NO
HE01.03NI
ME02NO
ME03.01NI
MF01NI
MF02.01NI
MF02.01.01NI
HF03.01NI
HK01.03NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

BÂTĂ OV., Rezervații naturale din Județul Suceava, Anale Bucov., Acad. Română, Fil. Iași, Centr. Rădăuți, 1998, an V, 1, 167-177; BÂTĂ OV., Rezervația geologică „Pietrele Doamnei”- Rarău, Anale Bucov., Acad. Română, Fil. Iași, Centr. ști. Rădăuți, 1998, an V, 2, 387-398; BÂTĂ OV., Rezervația geologică-geomorfologică Cheile „Moara Dracului” - Rarău, Anale Bucov., Acad. Română, Fil. Iași, Centr. Rădăuți, 1999, an VI, 1, 181-186; BOșCAIU N., COLDEA GH., HOREANU CL., Ocr. nat. med. înconj., 1994, 38, 1, 45-46; BRÂNDZĂ D. 1879-1883, Prodromul Florei Române, Tipogr. Acad. Române, București, 1879-1883; CIOCÂRLAN V., Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta. Ed. a doua revăzută și adăugită, Edit. Ceres, București, 2000; DAVIDESCU G., Observații geomorfologice pe teritoriul Codrului secular Slătioara. Anuarul Muz. Jud. Suceava, Fasc. ști. Nat., 1980, VI, 154-155; DIHORU G., PÂRVU C., Plante endemice în flora României, Edit. Ceres, București, 1987; DIHORU G., DIHORU A., Plante rare, periclitate și endemice în flora României – lista roșie, Acta Bot. Horti Bucurestiensis, 1993-1994, 173-179; DIHORU G., NEGREAN G., Cartea roșie a plantelor vasculare din România, Edit. Academiei, București, 2009; DONIțĂ N., POPESCU A., PAUCĂ-COMĂNESCU M., MIHĂILESCU S., BIRIș I. A., Habitatele din România. Modificări conform amendamentelor propuse de România și Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Edit. Tehnică Silvică, București, 2006; GAFTA D., MOUNTFORD J. O. (coord.), Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008; GRECESCU D., Conspectul Florei României. Plantele vasculare indigene și cele naturalizate ce se găsesc pe teritoriul României, considerate subt punctul de vedere sistematic și geografic, Tipografiea Dreptatea, București, 1898; GUșULEAC M., Considerațiuni geobotanice asupra pinului silvestru din Bucovina, Bul. Fac. ști., Cernăuți, 1930, IV, 2, 310-375; GUșULEAC M., Codrul secular Slătioara. Calendarul al IV-lea de Turism al Touring-Clubului Român, 1937. Herbich Fr. (1836, 1865); Hormuzaki C. (1911); Knapp J. (1972); LEANDRU V., STANCIU G., Contribuții la cunoașterea vegetației forestiere din Rezervația științifică Slătioara. Comunic. Bot., S. S. N. G., 1967, 131-141; MITITELU D., DĂSCĂLESCU D., șTEFAN N., VIțĂLARIU GH., BARABAș N., DAVIDESCU G., LUPAșCU GH., TODERIțĂ MARIA, Cercetări sinecologice în rezervația “Codrul secular Slătioara” – jud. Suceava. Stud. Comunic. Muz. ști. Nat. Bacău, 1979-1980, 135-182; MITITELU D., COLAB., La flore et la végétation des environs de Vatra Dornei, Analele ști., Univ. “Al. I. Cuza” Iași, 1988; MITITELU D., COLAB., Flora și vegetația Județului Suceava, An. Muz. Jud. Suceava, 1989, 93-120; MITITELU D., COLAB., Bibliografia floristică și geobotanică asupra Moldovei, Bucovinei și Maramureșului, Stud. Com. Muz. ști. Nat. Bacău, 1994, 127-165; MORARIU I., Vegetația și flora Masivului Rarău, S. S. N. G., a V-a Consf. de geobot. (ghid). București, 1965; MORARIU I., Semnificația unor date corologice noi la plante, Stud. Com. Ocr. Nat., Suceava, 1972, 2, 191-200; MORARIU I., BELDIE AL., Endemismele din flora R. S. R., In SĂVULESCU TR. (ed.), Flora R. S. R., București: Edit. Acad. Române, 1976, XIII, 97-105; MORARIU I., Revizuirea speciilor de Asperula din Flora României, București: Stud. cerc. Biol., Ser. biol. veget., 1979, 31, 2, 7-94; NEGREAN G., OLTEAN M., Endemite și zone endemoconservatoare din Carpații Sud-Estici, Ocr. nat. med. înconj., 1989, 33, 1, 15-25; OLTEAN M., NEGREAN G., POPESCU A., ROMAN N., DIHORU G., SANDA V., MIHĂILESCU S., Lista roșie a plantelor superioare din România, Stud., Sint., Doc. Ecol., Acad. Română - Inst. de Biol., 1994; Pax F. (1898), Prodan I. (1930, 1931); RACLARU P., Flora și vegetația munților Rarău. Abstract. PhD thesis. Univ. of Bucharest, 1970; RACLARU P., Flora de la Pietrele Doamnei. Stud. Comunic., Ocr. Nat., Suceava, 1973, 3: 121-133; RACLARU P., Completări la flora cormofitelor din M-ții Rarău (I). Stud. Comunic. Muz. ști. Nat. Bacău, 1974, 41-46; RACLARU P., Completări la flora cormofitelor din M-ții Rarău. Stud. Cerc. Biol., Biol. veget., 1977, 29, 2; RACLARU P., Graminées des Monts Rarău, Analele Univ. București, Biol., 1977; RACLARU P., Completări la flora cormofitelor din Munții Rarău (II). Stud. Cerc. Biol., Biol. veget., 1979, 31, 1; RACLARU P., Espèces de Carex L. des monts Rarău, écologie et répartition, Acta Bot. Horti Bucurest., 1979, 217-220; RACLARU P., șTEFUREAC TR., Vegetația din rezervația naturală Plaiul Todirescu-Slătioara (jud. Suceava), Stud. Cerc. Biol., Ser. Biol. veget., 1980, 32, 2, 9-17; RACLARU P., Les endémismes carpatiques et les éléments carpato-balkaniques des monts Rarău, Anale Univ. București, Biol., 1980, 19-22; RĂVĂRUț M., O excursie științifică pe Muntele Rarău, Rev. ști. „V. Adamachi”, 1938, XXIV, 2-3, 113-114; Rehmann A. (1873); RESMERIțĂ I., Aspecte de floră și vegetație din împrejurimile stațiunii balneare Vatra Dornei (Jud. Suceava), Stud. Comun. Ocr. Nat., 1981, 5, 420-423; RUSU C., Masivul Rarău. Studiu de geografie fizică, Edit. Academiei, București, 2002; SĂVULESCU TR. (ed.), Flora României, Edit. Academiei, București, 1952-1976; SÂRBU A., SÂRBU I., OPREA A., NEGREAN G., CRISTEA V., COLDEA G., CRISTUREAN I., POPESCU G., OROIAN S., TĂNASE C., BARTÓK K., GAFTA D., ANASTASIU P., CRIșAN F., COSTACHE I., GOIA I., MARUșCA TH., OțEL V., SĂMĂRGHIțAN M., HENTEA S., PASCALE G., RĂDUțOIU D., BAZ A., BORUZ V., PUșCAș M., HIRIțIU M., FRINK J., Arii speciale pentru protecția și conservarea plantelor în România, Edit. Victor B. Victor, București, 2007; Seghedin T. G. (1969); Seghedin T. G. (1970); SEGHEDIN T., Istoricul cercetărilor cu privire la flora și vegetația munților din bazinele Moldovei și Bistriței, An. Muz. Jud. Suceava, Fasc. ști. Nat., 1980, VI, 117-144; SEGHEDIN, T. G., Rezervații Naturale din Bucovina. Edit. Sport-Turism, Bucurști, 1983; SEGHEDIN T. G., Propuneri de noi rezervații naturale în Bucovina, Acad. Română, Fil. Iași, Centr. Rădăuți, 1995, an II, 1, 165-168; SEGHEDIN T. G., Cercetări privind flora și vegetația Carpaților din Bucovina istorică, Acad. Română, Fil. Iași, Centr. Rădăuți, 1996, an III, 2, 445-447; Sokolowski A. (1973); ștefureac Tr. (1941); șTEFUREAC TR., Rezervația “Codrul secular Slătioara”, In: „Ghid geobotanic pentru Moldova de Nord”. București, 1965; șTEFUREAC TR., Relicte și endemisme în flora rezervațiilor naturale din Bucovina, Stud. Comunic. Ocr. Nat., Suceava, 1970; șTEFUREAC TR., COL., Cercetări ecologice asupra sinuziilor muscinale ale unor rezervații păduroase din Bucovina. Stud. Comunic. Ocr. Nat., Suceava, 1973, 3, 135-157; șTEFUREAC TR., TĂCINĂ A., Unele considerații asupra endemismelor și corologia taxonilor endemici în România, București. Stud. cerc. Biol., Ser. biol. veget., 1978, 30, 1, 85-92; șTEFUREAC TR., COL., Considerații asupra caracterului florei din rezervația Plaiul Todirescu-Slătioara (Bucovina), Acta Horti Bot. Bucurest., 1979, 191-208; TONIUC N., OLTEAN M., ROMANCA G., ZAMFIR M., List of protected areas in Romania (1932-1991). Ocr. Nat. Med. Înconj., 1992, 36, 23-33; țopa Em. (1932); țOPA EM., Călăuza monumentelor naturii din Moldova, Iași, 1969. WOŁOSZCZAK E. (1904); Brega P., colab., 1970, Codrul Secular Giumalău, Stud. Com. Ocr. Nat., Suceava, I: 139-162 + 6 fig. + 4 foto; Dobrescu C., colab., 1989, Phytoceonological contributions refering to the Giumalău massive (Suceava district), Wooden vegetation. Iași: Anale ști. Univ. „Al. I. Cuza”, Ser. nouă, Secț. II, a. Biol., XXXV: 24-27; Dobrescu C., țopa Em. & Lazăr Maria. 1986. Contribuții la studiul cormoflorei din Muntele Giumalău (Jud. Suceava). I. Analele ști. Univ. \"Al. I. Cuza\" Iași, XXXII, s. II, a. Biol.(supl.): 33-37. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Cercetari în teren 2005-2006, proiect GEF implementat de Fundatia de Speologie, cu doctoranzi de la Universitatea Iasi.(4060)};{Cercetari în teren 2005-2006, proiect GEF implementat de Fundatia de Speologie, cu doctoranzi de la Universitatea Iasi.(6150)};{Cercetari în teren 2005-2006, proiect GEF implementat de Fundatia de Speologie, cu doctoranzi de la Universitatea Iasi.(6170)};{Cercetari în teren 2005-2006, proiect GEF implementat de Fundatia de Speologie, cu doctoranzi de la Universitatea Iasi.(6230)};{Cercetari în teren 2005-2006, proiect GEF implementat de Fundatia de Speologie, cu doctoranzi de la Universitatea Iasi.(6430)};{Cercetari în teren 2005-2006, proiect GEF implementat de Fundatia de Speologie, cu doctoranzi de la Universitatea Iasi.(7230)};{Cercetari în teren 2005-2006, proiect GEF implementat de Fundatia de Speologie, cu doctoranzi de la Universitatea Iasi.(8120)};{Cercetari în teren 2005-2006, proiect GEF implementat de Fundatia de Speologie, cu doctoranzi de la Universitatea Iasi.(8210)};{Cercetari în teren 2005-2006, proiect GEF implementat de Fundatia de Speologie, cu doctoranzi de la Universitatea Iasi.(9110)};{Cercetari în teren 2005-2006, proiect GEF implementat de Fundatia de Speologie, cu doctoranzi de la Universitatea Iasi.(91V0)};{Cercetari în teren 2005-2006, proiect GEF implementat de Fundatia de Speologie, cu doctoranzi de la Universitatea Iasi.(9410)}; {Cercetari în teren 2005-2006, proiect GEF implementat de Fundatia de Speologie, cu doctoranzi de la Universitatea Iasi.(7230)}; {Dobrescu, C., Topa E., Lazar M., 1989, Phytocenological contributions refering to the Giumalau massive (Suceava district). Wooden Vegetation. Analele Sti. Univ. “Al.I. Cuza” Iasi. Serie Noua. Sect. II-a. Biol.: 24-26(3220)}; {Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău - Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău - Giumalău și ale rezervațiilor incluse (aprobat prin OM 965/2016, publicat în MO 956/28.11.2016)(3220)};{Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău - Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău - Giumalău și ale rezervațiilor incluse (aprobat prin OM 965/2016, publicat în MO 956/28.11.2016)(4060)};{Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău - Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău - Giumalău și ale rezervațiilor incluse (aprobat prin OM 965/2016, publicat în MO 956/28.11.2016)(6170)};{Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău - Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău - Giumalău și ale rezervațiilor incluse (aprobat prin OM 965/2016, publicat în MO 956/28.11.2016)(6230)};{Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău - Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău - Giumalău și ale rezervațiilor incluse (aprobat prin OM 965/2016, publicat în MO 956/28.11.2016)(6430)};{Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău - Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău - Giumalău și ale rezervațiilor incluse (aprobat prin OM 965/2016, publicat în MO 956/28.11.2016)(6520)};{Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău - Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău - Giumalău și ale rezervațiilor incluse (aprobat prin OM 965/2016, publicat în MO 956/28.11.2016)(7230)};{Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău - Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău - Giumalău și ale rezervațiilor incluse (aprobat prin OM 965/2016, publicat în MO 956/28.11.2016)(8120)};{Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău - Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău - Giumalău și ale rezervațiilor incluse (aprobat prin OM 965/2016, publicat în MO 956/28.11.2016)(8210)};{Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău - Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău - Giumalău și ale rezervațiilor incluse (aprobat prin OM 965/2016, publicat în MO 956/28.11.2016)(9110)};{Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău - Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău - Giumalău și ale rezervațiilor incluse (aprobat prin OM 965/2016, publicat în MO 956/28.11.2016)(91E0)};{Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău - Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău - Giumalău și ale rezervațiilor incluse (aprobat prin OM 965/2016, publicat în MO 956/28.11.2016)(91V0)};{Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău - Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău - Giumalău și ale rezervațiilor incluse (aprobat prin OM 965/2016, publicat în MO 956/28.11.2016)(9410)}; {Grup Natura 2000 com. pers.(3240)};{Oprea A. com. pers.(4030)};{Grup Natura 2000 com. pers.(6520)};{Iovu Biris com. pers.(91E0)};{fara sursa(9410)}; Documentatie specii : {Doctoranzi Univ. Iasi(1193)};{Adrian Done, drd. Irina Ifrim(1307)};{Adrian Done, drd. Irina Ifrim(1308)};{Adrian Done, drd. Irina Ifrim(1323)};{Adrian Done, drd. Irina Ifrim(1324)};{Doctoranzi Univ. Iasi(2001)};{drd. Lucian Fusu(4014)};{drd. Lucian Fusu(4054)};   {Observatii în teren.
 (1166)}; {Fusu Lucian(4054)}; {Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1166)};{Date ICAS(1354)}; {Experții în mamifere mari Nicolae Crăciun, Bogdan Mihai Negrea - observații de teren în situl ROSCI0212 Rarău - Giumalău, 2015(1352)};{Experții în mamifere mari Nicolae Crăciun, Bogdan Mihai Negrea - observații de teren în situl ROSCI0212 Rarău - Giumalău, 2015(1354)};{Experții în mamifere mari Nicolae Crăciun, Bogdan Mihai Negrea - observații de teren în situl ROSCI0212 Rarău - Giumalău, 2015(1355)};{Experții în nevertebrate terestre Emilian Pricop, Bogdan Mihai Negrea, Nicolae Craciun - observații de teren în situl ROSCI0212 Rarău - Giumalău, 2015(4054)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Suceava
Address:
Email:office@suceava.rosilva.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău-Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău-Giumalău și ale rezervațiilor incluse
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0048
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY