Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0054

1.3 Site name

Lacul Dunăreni

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.770922
Latitude:44.187722

2.2 Area [ha]

1269.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus                 
BA293Acrocephalus melanopogon                 
BA295Acrocephalus schoenobaenus                 
BA297Acrocephalus scirpaceus                 
BA229Alcedo atthis    10  12   
BA054Anas acuta    400  670         
BA056Anas clypeata    600  800         
BA052Anas crecca    1000  1400   
BA052Anas crecca    1100  4000   
BA050Anas penelope    120  500         
BA053Anas platyrhynchos    4000  7000         
BA053Anas platyrhynchos    20  30         
BA053Anas platyrhynchos    500  800         
BA055Anas querquedula    1500  1800   
BA055Anas querquedula    20     
BA051Anas strepera    360  430         
BA041Anser albifrons    2500  3000   
BA041Anser albifrons    500  1500   
BA043Anser anser    200  600         
BA043Anser anser    10  20         
BA029Ardea purpurea    120  150   
BA029Ardea purpurea    10  40   
BA024Ardeola ralloides    234  340   
BA024Ardeola ralloides    80  120   
BA221Asio otus                 
BA059Aythya ferina    600  800   
BA059Aythya ferina    80     
BA061Aythya fuligula                 
BA060Aythya nyroca    550  700     
BA060Aythya nyroca    54  75     
BA396Branta ruficollis    400  500   
BA396Branta ruficollis    200  300   
BA144Calidris alba                 
BA149Calidris alpina                 
BA147Calidris ferruginea                 
BA145Calidris minuta                 
BA146Calidris temminckii                 
BA366Carduelis cannabina                 
BA364Carduelis carduelis                 
BA363Carduelis chloris                 
BA138Charadrius alexandrinus    44  77   
BA138Charadrius alexandrinus    12  14   
BA136Charadrius dubius    100  200         
BA196Chlidonias hybridus    2000       
BA196Chlidonias hybridus    300  400     
BA198Chlidonias leucopterus                 
BA197Chlidonias niger    200     
BA031Ciconia ciconia    200  500   
BA031Ciconia ciconia       
BA080Circaetus gallicus                 
BA081Circus aeruginosus     
BA212Cuculus canorus                 
BA036Cygnus olor    200     
BA036Cygnus olor       
BA036Cygnus olor    120     
BA253Delichon urbica                 
BA027Egretta alba    90  123   
BA027Egretta alba    11     
BA026Egretta garzetta    400  500   
BA026Egretta garzetta    70  80   
BA269Erithacus rubecula                 
BA359Fringilla coelebs                 
BA153Gallinago gallinago                 
BA135Glareola pratincola    200  400   
BA135Glareola pratincola    20  40   
BA075Haliaeetus albicilla     
BA131Himantopus himantopus    120  135   
BA131Himantopus himantopus    16  20   
BA022Ixobrychus minutus    40  60     
BA459Larus cachinnans                 
BA182Larus canus                 
BA183Larus fuscus                 
BA176Larus melanocephalus    400  600   
BA177Larus minutus    400  800   
BA179Larus ridibundus    12000  15000   
BA150Limicola falcinellus                 
BA156Limosa limosa                 
BA271Luscinia megarhynchos                 
BA383Miliaria calandra                 
BA262Motacilla alba                 
BA260Motacilla flava                 
BA260Motacilla flava                 
BA319Muscicapa striata                 
BA058Netta rufina    40  70         
BA160Numenius arquata                 
BA023Nycticorax nycticorax    120  400           
BA337Oriolus oriolus                 
BA094Pandion haliaetus                 
BA020Pelecanus crispus    41  50     
BA020Pelecanus crispus         
BA019Pelecanus onocrotalus    120  160   
BA017Phalacrocorax carbo    200  500         
BA393Phalacrocorax pygmeus    500  600     
BA393Phalacrocorax pygmeus    120  140     
BA170Phalaropus lobatus                 
BA151Philomachus pugnax    1200  1400   
BA273Phoenicurus ochruros                 
BA034Platalea leucorodia    310  360     
BA032Plegadis falcinellus    270  340   
BA141Pluvialis squatarola                 
BA005Podiceps cristatus    40  50         
BA006Podiceps grisegena             
BA008Podiceps nigricollis    10         
BA132Recurvirostra avosetta    90  123   
BA132Recurvirostra avosetta    15  18   
BA249Riparia riparia                 
BA275Saxicola rubetra                 
BA276Saxicola torquata                 
BA195Sterna albifrons    60  70   
BA193Sterna hirundo    1000  1200   
BA351Sturnus vulgaris                 
BA307Sylvia nisoria                 
BA004Tachybaptus ruficollis    30  40         
BA397Tadorna ferruginea    22  31     
BA397Tadorna ferruginea       
BA161Tringa erythropus                 
BA166Tringa glareola                 
BA164Tringa nebularia                 
BA165Tringa ochropus                 
BA163Tringa stagnatilis                 
BA162Tringa totanus                 
BA283Turdus merula                 
BA285Turdus philomelos                 
BA232Upupa epops                 
BA142Vanellus vanellus    2100  2500         
BA142Vanellus vanellus    40  50         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0631.81
N0730.70
N1223.66
N1512.60
N160.30
N210.87

Total Habitat Cover

99.94

Other Site Characteristics

Lacul Dunăreni este un lac de luncă, format în urma proceselor de eroziune și depunere a sedimentelor fluviale pe o vale secundară. Prezintă maluri înalte și abrupte ce îi conferă forma unui golf depresiune. Cuveta lacului nu este accidentată, aproximativ 75% din suprafața sa fiind plană. Malurile din zona sud-estică sunt calcaroase caracterizate prin prezența unei flore calcifile asociate. Pe versantul drept al lacului există depozite fosilifere. ;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 36 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 74 c) numar de specii periclitate la nivel global: 4 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Recurvirostra avosetta Tadorna ferruginea Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Branta ruficollis Pelecanus crispus Aythya nyroca Plegadis falcinellus Phalacrocorax pygmaeus Pelecanus onocrotalus Platalea leucorodia Sylvia nisoria Sterna albifrons Nycticorax nycticorax Pandion haliaetus Recurvirostra avosetta Sterna hirundo Larus minutus Chlidonias niger Tringa glareola Philomachus pugnax Tadorna ferruginea Haliaeetus albicilla Ardea purpurea Egretta alba Acrocephalus melanopogon Ciconia ciconia Egretta garzetta Circaetus gallicus Ciconia nigra Charadrius alexandrinus Ardeola ralloides Himantopus himantopus Ixobrychus minutus Larus melanocephalus Chlidonias hybridus Glareola pratincola Anser albifrons Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Anser albifrons Branta ruficollis Phalacrocorax pygmaeus Anas platyrhynchos Anas crecca In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04Ni
MA04No
HF01Ni
MF02.01Ni
HF03.01Ni
HJ02.04.01Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Pentru documentatie s-au folosit Amenajamentul Silvic al U.P. I Paniova, O.S. Timisoara si Studiul General al O.S. Timisoara. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Amenajamentul Silvic al U.P. I Paniova, O.S. Timisoara si Studiul General al O.S. Timisoara. Investigatii in teren efectuate de dl. ing. Oliver Merce
 I.C.A.S. TIMISOARA, str Aleea Padurea Verde, nr. 1, Timisoara, jud Timis. 
 Tel/fax: 0256-220085 in luna(91M0)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00
RO0448.99

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Lacul Dunăreni a fost declarat rezervație naturală prin H.G. 2151/2004.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția pentru Protecția Mediului Dolj
Address:
Email:office@apmdj.anpm.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0137 Pădurea Radomir
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY