Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0059

1.3 Site name

Lacul Strachina

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.579111
Latitude:44.677697

2.2 Area [ha]

2015.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO31Sud - Muntenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus                 
BA293Acrocephalus melanopogon         
BA296Acrocephalus palustris         
BA295Acrocephalus schoenobaenus                 
BA297Acrocephalus scirpaceus                 
BA168Actitis hypoleucos                 
BA054Anas acuta    10  50 
BA056Anas clypeata    150  500 
BA052Anas crecca    500  1000         
BA050Anas penelope    70  150 
BA053Anas platyrhynchos    700  1500       
BA053Anas platyrhynchos    10  30       
BA055Anas querquedula    50  100 
BA055Anas querquedula                 
BA051Anas strepera    400  400 
BA051Anas strepera         
BA041Anser albifrons    2000  20000 
BA043Anser anser    10  50 
BA043Anser anser         
BA042Anser erythropus    20   
BA255Anthus campestris    10  50       
BA029Ardea purpurea     
BA024Ardeola ralloides    10  50 
BA222Asio flammeus   
BA059Aythya ferina    250  800 
BA060Aythya nyroca   
BA396Branta ruficollis    600  700   
BA396Branta ruficollis    200  2200 
BA133Burhinus oedicnemus         
BA403Buteo rufinus    10  50 
BA144Calidris alba    30  40         
BA149Calidris alpina    10  100 
BA147Calidris ferruginea    10  50 
BA145Calidris minuta    200  400         
BA364Carduelis carduelis    100  500 
BA364Carduelis carduelis    15       
BA363Carduelis chloris    50  250 
BA363Carduelis chloris    10       
BA138Charadrius alexandrinus         
BA136Charadrius dubius   
BA137Charadrius hiaticula    10  50 
BA031Ciconia ciconia    2000  10000 
BA030Ciconia nigra    20  50 
BA081Circus aeruginosus   
BA082Circus cyaneus    10 
BA083Circus macrourus   
BA084Circus pygargus             
BA122Crex crex         
BA212Cuculus canorus                 
BA038Cygnus cygnus    100  120   
BA038Cygnus cygnus    10 
BA253Delichon urbica                 
BA027Egretta alba    10  50 
BA026Egretta garzetta    50  100 
BA026Egretta garzetta    10 
BA269Erithacus rubecula                 
BA099Falco subbuteo    10  50 
BA099Falco subbuteo   
BA096Falco tinnunculus    50  100 
BA096Falco tinnunculus   
BA097Falco vespertinus    50  100 
BA125Fulica atra    300  1000 
BA153Gallinago gallinago    60  60         
BA123Gallinula chloropus    50  100 
BA123Gallinula chloropus    10       
BA127Grus grus         
BA075Haliaeetus albicilla   
BA092Hieraaetus pennatus             
BA131Himantopus himantopus    200  300 
BA131Himantopus himantopus    10 
BA251Hirundo rustica    1000  5000 
BA251Hirundo rustica    10  20       
BA022Ixobrychus minutus    15  30 
BA338Lanius collurio                 
BA339Lanius minor                 
BA182Larus canus    100  500 
BA177Larus minutus    100  150 
BA179Larus ridibundus    7000  7000         
BA156Limosa limosa    400  600   
BA292Locustella luscinioides                 
BA230Merops apiaster                 
BA230Merops apiaster    20  50         
BA073Milvus migrans             
BA262Motacilla alba    3000  3000         
BA262Motacilla alba    60  80         
BA260Motacilla flava    2000  2000         
BA260Motacilla flava    120  120         
BA058Netta rufina    44  44         
BA160Numenius arquata    300  400         
BA023Nycticorax nycticorax    120  200   
BA023Nycticorax nycticorax    20  50   
BA277Oenanthe oenanthe                 
BA277Oenanthe oenanthe    10  20         
BA094Pandion haliaetus             
BA019Pelecanus onocrotalus    15  40   
BA393Phalacrocorax pygmeus    150  400   
BA274Phoenicurus phoenicurus                 
BA315Phylloscopus collybita                 
BA316Phylloscopus trochilus                 
BA034Platalea leucorodia    20  60         
BA032Plegadis falcinellus    100  200         
BA141Pluvialis squatarola                 
BA006Podiceps grisegena    20  20         
BA006Podiceps grisegena           
BA120Porzana parva    24  30   
BA119Porzana porzana    DD       
BA132Recurvirostra avosetta         
BA249Riparia riparia    5000  10000  DD         
BA249Riparia riparia    200  500       
BA275Saxicola rubetra                 
BA276Saxicola torquata         
BA195Sterna albifrons    20  40   
BA353Sturnus roseus    200  200         
BA351Sturnus vulgaris    3000  6000       
BA048Tadorna tadorna     
BA161Tringa erythropus                 
BA164Tringa nebularia                 
BA165Tringa ochropus                 
BA163Tringa stagnatilis    10       
BA162Tringa totanus                 
BA232Upupa epops    50  100       
BA232Upupa epops         
BA142Vanellus vanellus    400  600   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0646.78
N077.67
N1235.80
N144.00
N160.15
N211.49
N234.11

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Zona ocupata de valea Strachina apartine sectorului oriental al Campiei Romane. Solurile zonale sunt constituite de cernoziomurile tipice cu carbonatii la suprafata sau levigate pe diferite adancimi. Solurile azonale sunt reprezentate prin soluri de lunca si aluviuni care sunt considerate soluri fertile, datorita continutului ridicat de substante nutritive.Lacul este lipsit de curgere naturala spre Ialomita, fapt care conduce, in conditiile climatice uscate ale Baraganului la acumularea sarurilor spalate de apele de siroire in cuveta lacustra.Hidrochimic, apele lacului au un caracter clorurat sodic. Apele freatice sunt situate la 1-11 m adancime.Din punct de vedere fitogeografic, lacul Strachina se inscrie in subzona de vegetatie naturala a stepei mult modificata azi datorita agriculturii si pajistilor antropice. Vegetatia de stepa ierboasa este reprezentata de pajistile stepice primare si derivate.Pajistile secundare derivate se intalnesc pe izlazuri in diferite stadii de inierbare si intelenire. Adesea apar specii rezistente la uscaciune: Poa bulbosa L.(firuta bulboasa), pe locuri uscate, Artemisia austriaca (pelinita) in asociatii cu Cynodon dactylon (pirul gros).In depresiuni vegeteaza asociatii de Agropyron repens L.(pir) cu Poa angustifolia, graminee anuale din genul Bromus sp.(obsiga), Setaria sp.(mohor). Caracterul stepic al acestor pajisti derivate este evidentiat si de existenta speciilor de Andropogon ischaemum si Eryngium campestre (scaiul dracului), care invadeaza pasunile si malurile abrupte. Padurile lipsesc de pe malul acestui lac. Dintre arbusti apar Crategus monogyna (paducelul), Cornus sanguinea (sangerul),Ligustrum vulgare(lemnul cainesc). Vegetatia de mlastina si semimlastina este reprezentata prin Phragmites communis (stuf),Carex acutiformis (rogoz), Sagittaria sagittifolia (sageata apei);aceste specii se dezvolta pe locuri joase. Vegetatia intrazonala cuprinde pajistile de saratura formate din plante halofile pe soluri sarate,azonale: Salsola ruthenica (ciurlan),pe nisipuri sarate si uscate:Suaeda maritima (branca). Fauna este reprezentata de -rozatoare:Citelus citelus (popandau),Spalax leucodon (catelul pamantului), Lepus europaeus (iepurele de camp); -carnivore: Vulpes vulpes (vulpe), Meles meles (viezure), Putorius eversimani (dihor de stepa), Putorius putorius (dihor comun); -pasari sedentare, de pasaj: Perdix perdix (prepelita), Coturnix coturnix (potarniche), Columba palumbus (porumbel gulerat) Phasianus colchicus (fazan), Pica pica (cotofana), Corvus monedula (stancuta), Corvus frugilegus (cioara de semanatura), Corvus corone cornix (cioara griva), Tachybaptus ruficollis (corcodel mic), Anser anser (gasca de vara), Anas crecca (Rata mica), Gallinula choloropus (gainusa de balta), Gallinago gallinago (becatina comuna), Vanellus vanellus (nagat). -reptile:reprezentate prin soparle verzi; In lacul piscicol,fauna acvatica cuprinde specii de pesti cu valoare economica: bibani, crapi, platica, obleti, carasi, caracuda, dar si sursa de hrana pentru avifauna. Fiind situat pe traseul marelui drum de migratie estic, teritoriul este vizitat in perioadele de pasaj constituind loc de hranire si de odihna pentru specii rare si foarte rare.Lacul Strachina este exploatat in scop piscicol, fapt ce reprezinta pe de o parte un avantaj pentru pasarile de apa , care isi gasesc hrana din belsug in crescatorie, insa pescuitul industrial perturba linistea habitatului periodic, ceea ce nu conduce la alungarea pasarilor al carui habitat il reprezinta. ;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 41 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 60 c) numar de specii periclitate la nivel global: 7 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Circus aeruginosus Anthus campestris Lanius minor Recurvirostra avosetta Porzana porzana Nycticorax nycticorax Burhinus oedicnemus Ixobrichus minutus Porzana parva Ardeola ralloides Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Branta ruficollis Ciconia ciconia Plegadis falcinellus Platalea leucorodia Pandion haliaetus Milvus migrans Pernis apivorus Larus minutus Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Phalacrocorax pygmeus In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C5.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF01Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Documentatie specii : {baza de date incddd(A429)};   Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO07104.19

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Lacul Strachina in suprafata de 1050 ha a fost declarat ASPA prin HG 2151/2004. Zonele terestre din vecinatatea lacului, propuse spre a face parte din situl lacul Strachina reprezinta extravilan al localitatilor invecinate.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1042/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY