Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0063

1.3 Site name

Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - Berești

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.128986
Latitude:46.245383

2.2 Area [ha]

5605.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    15  30         
BA054Anas acuta    500  1000         
BA056Anas clypeata    300  600         
BA052Anas crecca    6000  12000   
BA050Anas penelope    600  1200         
BA053Anas platyrhynchos    15000  25000   
BA055Anas querquedula    500  800         
BA051Anas strepera    100  350         
BA041Anser albifrons    2000  5000   
BA043Anser anser    200  500         
BA028Ardea cinerea    500  800         
BA059Aythya ferina    1500  3500         
BA061Aythya fuligula    300  500         
BA062Aythya marila    10  20         
BA060Aythya nyroca    50  200   
BA060Aythya nyroca    12   
BA067Bucephala clangula    250  350   
BA196Chlidonias hybridus    300  600         
BA198Chlidonias leucopterus    10  20         
BA197Chlidonias niger    30  80         
BA081Circus aeruginosus    10   
BA082Circus cyaneus    10  30   
BA038Cygnus cygnus    220  300   
BA036Cygnus olor    500  800         
BA036Cygnus olor    50  120         
BA027Egretta alba    120  500   
BA026Egretta garzetta    100  250         
BA026Egretta garzetta    25  30 
BA125Fulica atra    8000  12500   
BA127Grus grus    10  40         
BA075Haliaeetus albicilla     
BA131Himantopus himantopus    250  600   
BA022Ixobrychus minutus    50  70   
BA459Larus cachinnans    1000  2000   
BA182Larus canus    2000  4000   
BA177Larus minutus    150  250   
BA179Larus ridibundus    15000  25000   
BA179Larus ridibundus    1500  3500   
BA068Mergus albellus    100  200   
BA068Mergus albellus    20  150   
BA070Mergus merganser    210  380   
BA262Motacilla alba    1000  1500         
BA023Nycticorax nycticorax    30  35 
BA017Phalacrocorax carbo    600  1000   
BA017Phalacrocorax carbo    3000  5000   
BA393Phalacrocorax pygmeus    200  400   
BA151Philomachus pugnax    1500  6000   
BA140Pluvialis apricaria    200  300   
BA141Pluvialis squatarola    80  120         
BA005Podiceps cristatus    200  300         
BA132Recurvirostra avosetta    70  250   
BA132Recurvirostra avosetta    30   
BA193Sterna hirundo    80  100   
BA307Sylvia nisoria    10         
BA004Tachybaptus ruficollis    100  150         
BA161Tringa erythropus    1000  2000   
BA166Tringa glareola    1000  1500         
BA142Vanellus vanellus    1000  2500         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0679.94
N0715.96
N121.26
N141.86
N150.29
N160.33
N230.36

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Situl Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti are o suprafața: 5575,5 ha. În sit sunt cuprinse lacurile: LILIECI, BACAU II, GALBENI, RACACIUNI si BERESTI. Sunt 11 specii de importanta comunitară, pentru care a fost declarată aria de protecție specială avifaunistica.;

4.2 Quality and importance

Prioritate nr. 10 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C2 – concentrări de specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 1 specie: lebădă de iarnă (Cygnus cygnus); C3 - aglomerări de specii migratoare, neamenințate la nivelul Uniunii Europene – 2 specii: rața sunătoare (Bucephala clangula), ferăstraș mare (Mergus merganser); C4 – aglomerări mari de păsări acvatice; C6 - populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 2 specii: chiră de baltă (Sterna hirundo), erete de stuf (Circus aeroginosus). Lacuri amenajate pe valea Bistriței Moldovenești, respectiv pe Siret în aval de confluența Bistriței pe teritoriul județului Bacău. Au o întindere mare, pe unele găsim mult stuf, chiar în formă de insule. Porțiunile de râuri care leagă lacurile, respectiv zonele folosite de păsări migratoare din apropierea lacurilor au fost incluse. Este una dintre cele mai importante locuri de migrație a păsărilor de apă din Moldova. În timpul migrației putem întâlnii aici mii de rațe, gâște, lișițe, lebede, etc. care găsesc aici un loc ideal pentru a se odihnii în timpul migrației, numărul exemplarelor putând ajunge până la (și chiar peste) 100.000 într-un sezon. Malurile lacurilor respectiv zonele inundabile și pășunile sunt vizitate de mari stoluri de păsări de mal. Lacurile sunt folosite de păsări de apă și ca loc de iernare. Mai multe sute de exemplare de ferestraș mare (Mergus merganser), rață sunătoare (Bucephala clangula), lebădă de iarnă (Cygnus cygnus) și mari stoluri de rață mare (Anas platyrhyncos), rață mică (Anas crecca) și lișiță (Fulica atra) iernează aici, numărul exemplarelor ajungând până la 50.000 de exemplare. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04Ni
ME03.01Ni
HF03.02.03Ni
MG01.03Ni
ML08Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

ICAS, 1970, 1980, 1990 Amenajamenul OS Gurghiu, UP X Mociar. Eugen Nițu, 2010 Coleoptera, pp 151-175, în Managementul și Monitoringul speciilor de animale Natura 2000 din România. Ghid Metodologic. (Edit. Victoria Tatole), Bucuresti, 329 pp. Ionuț ștefan Iorgu, Elena Iulia Iorgu, 2010 Orthoptera, pp 210-223, în Managementul și Monitoringul speciilor de animale Natura 2000 (edit. Victoria Tatole), București, 329 pp. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Observatii în teren.
 (1530)};{Observatii în teren.
 (6410)};{Observatii în teren.
 (6440)}; {ICAS, 1990, Amenajamentul OS Gurghiu, UP X Mociar.(9130)};{ICAS, 1990, Amenajamentul OS Gurghiu, UP X Mociar.(9170)};{ICAS, 1990, Amenajamentul OS Gurghiu, UP X Mociar.(91I0)};{ICAS, 1990, Amenajamentul OS Gurghiu, UP X Mociar.(91Y0)}; Documentatie specii : {Observatii în teren Sos Tibor(1166)};{Observatii în teren Sos Tibor(4008)}; {Dr. Eugen Nitu, date teren 2008(6966)}; {Date teren Dr. Ionut Iorgu(4050)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO07195.52

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Lacurile Lilieci,Bacau, Galbeni, Racaciuni, Beresti au fost declarate APSA prin HG 2151/2005, restul nu sunt arii naturale protejate.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0037 Ciomad Balvanyos
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 141/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0037 Ciomad Balvanyos

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY