Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0074

1.3 Site name

Maglavit

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.056556
Latitude:44.049869

2.2 Area [ha]

3642.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO41Sud-Vest Oltenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus                 
BA295Acrocephalus schoenobaenus                 
BA297Acrocephalus scirpaceus                 
BA247Alauda arvensis                 
BA229Alcedo atthis                 
BA056Anas clypeata                 
BA052Anas crecca                 
BA050Anas penelope                 
BA053Anas platyrhynchos                 
BA055Anas querquedula                 
BA051Anas strepera                 
BA051Anas strepera                 
BA041Anser albifrons                 
BA043Anser anser                 
BA255Anthus campestris                 
BA258Anthus cervinus                 
BA259Anthus spinoletta                 
BA256Anthus trivialis                 
BA226Apus apus                 
BA089Aquila pomarina     
BA028Ardea cinerea                 
BA029Ardea purpurea     
BA024Ardeola ralloides    10         
BA061Aythya fuligula                 
BA060Aythya nyroca    40  60         
BA403Buteo rufinus     
BA403Buteo rufinus     
BA149Calidris alpina    200  400         
BA147Calidris ferruginea                 
BA145Calidris minuta                 
BA146Calidris temminckii                 
BA366Carduelis cannabina                 
BA364Carduelis carduelis                 
BA363Carduelis chloris                 
BA137Charadrius hiaticula                 
BA196Chlidonias hybridus    400  450   
BA197Chlidonias niger    20  30         
BA031Ciconia ciconia    22  24   
BA030Ciconia nigra    10  20   
BA080Circaetus gallicus           
BA081Circus aeruginosus    30  40   
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus           
BA373Coccothraustes coccothraustes                 
BA208Columba palumbus                 
BA231Coracias garrulus    30  40   
BA212Cuculus canorus                 
BA036Cygnus olor                 
BA253Delichon urbica                 
BA253Delichon urbica                 
BA429Dendrocopos syriacus    16  24         
BA027Egretta alba    50  60   
BA026Egretta garzetta    50  100   
BA026Egretta garzetta    18  20   
BA379Emberiza hortulana    60  90         
BA269Erithacus rubecula                 
BA099Falco subbuteo                 
BA096Falco tinnunculus                 
BA097Falco vespertinus    20  30         
BA359Fringilla coelebs                 
BA359Fringilla coelebs                 
BA125Fulica atra                 
BA125Fulica atra                 
BA153Gallinago gallinago                 
BA123Gallinula chloropus                 
BA123Gallinula chloropus                 
BA131Himantopus himantopus    12  20   
BA251Hirundo rustica                 
BA251Hirundo rustica                 
BA022Ixobrychus minutus    150  200   
BA338Lanius collurio                 
BA339Lanius minor                 
BA459Larus cachinnans                 
BA177Larus minutus    10  30         
BA179Larus ridibundus                 
BA179Larus ridibundus                 
BA156Limosa limosa                 
BA292Locustella luscinioides                 
BA270Luscinia luscinia                 
BA271Luscinia megarhynchos                 
BA230Merops apiaster                 
BA383Miliaria calandra                 
BA262Motacilla alba                 
BA262Motacilla alba                 
BA260Motacilla flava                 
BA319Muscicapa striata                 
BA319Muscicapa striata                 
BA160Numenius arquata                 
BA023Nycticorax nycticorax    100  400         
BA337Oriolus oriolus                 
BA017Phalacrocorax carbo                 
BA393Phalacrocorax pygmeus    50  100         
BA151Philomachus pugnax    5000  8000   
BA273Phoenicurus ochruros                 
BA274Phoenicurus phoenicurus                 
BA315Phylloscopus collybita           
BA315Phylloscopus collybita           
BA034Platalea leucorodia    30  40         
BA032Plegadis falcinellus    20  40         
BA140Pluvialis apricaria    10  20   
BA005Podiceps cristatus                 
BA372Pyrrhula pyrrhula                 
BA118Rallus aquaticus                 
BA132Recurvirostra avosetta    10  20   
BA318Regulus ignicapillus                 
BA317Regulus regulus                 
BA336Remiz pendulinus                 
BA249Riparia riparia                 
BA275Saxicola rubetra                 
BA276Saxicola torquata                 
BA361Serinus serinus                 
BA193Sterna hirundo    50  60         
BA351Sturnus vulgaris                 
BA351Sturnus vulgaris                 
BA311Sylvia atricapilla                 
BA310Sylvia borin                 
BA309Sylvia communis                 
BA308Sylvia curruca                 
BA307Sylvia nisoria    100  140   
BA004Tachybaptus ruficollis                 
BA161Tringa erythropus                 
BA164Tringa nebularia                 
BA165Tringa ochropus                 
BA283Turdus merula                 
BA232Upupa epops                 
BA142Vanellus vanellus                 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0626.95
N0714.01
N120.20
N1416.82
N152.99
N1633.21
N212.91
N230.25
N262.67

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Situl propus ca SPA include zona inundabilă a Dunării între localitățile Cetate și Calafat, în care s-au format mai multe lacuri (Lacul Fântâna Banului, Lacul Hunia, Lacul Maglavit, Lacul Golenți).Existența acestora la mică distanță de Dunăre,vegetația de apă prezentă aici crează condiții favorabile care au atras multe specii de păsări de apă. Situarea pe o rută de migrație importantă, oferta trofică variată și însemnată precum și reducerea suprafețelor ecosistemelor acvatice naturale,fac din această zonă importante locuri de staționare temporară sau ocazională a speciilor de păsări migratoare sau sedentare, dependente de mediul acvatic.;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 35 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 89 c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Ciconia ciconia Chlidonias hybridus Himantopus himantopus Recurvirostra avosetta Ardea purpurea Egretta garzetta Emberiza hortulana Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Aythya nyroca Platalea leucorodia Falco vespertinus Pluvialis apricaria Larus minutus Philomachus pugnax Phalacrocorax pygmaeus Nycticorax nycticorax Sterna hirundo Tringa glareola Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C4.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01No
LD02.01.01Ni
LD02.01.01No
ML08Ni

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Documentatie specii : {Baza de date al Grupului Milvus. 
 Date de teren din 2010. 
 (A242)};{Baza de date al Grupului Milvus. 
 Date de teren din 2010. 
 (A255)}; {Baza de date al Grupului Milvus. 
 Date de teren din 2010. 
 (A231)};{Baza de date al Grupului Milvus. 
 Date de teren din 2010. 
 (A339)};{Baza de date al Grupului Milvus. 
 Date de teren din 2010. 
 (A379)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B92.37
RO980.38

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Situl nu a fost desemnat prin legislatia națională zonă protejată.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de Management al siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1158/2016 privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY