Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0076

1.3 Site name

Marea Neagră

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.229542
Latitude:44.701939

2.2 Area [ha]

149143.9000

2.3 Marine area [%]

100.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Marine Black Sea (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA050Anas penelope    1200  1500   
BA053Anas platyrhynchos    7000  9000   
BA051Anas strepera    340  410   
BA059Aythya ferina    18000  20000   
BA061Aythya fuligula    6300  7450   
BA396Branta ruficollis    200  300   
BA067Bucephala clangula    1500  3000   
BA196Chlidonias hybridus    4000  5000     
BA197Chlidonias niger    120  140   
BA038Cygnus cygnus    1000  1500     
BA125Fulica atra    25000  40000   
BA002Gavia arctica    250  300     
BA001Gavia stellata    100  200     
BA189Gelochelidon nilotica    320  350   
BA459Larus cachinnans    25000  30000   
BA182Larus canus    12000  15000   
BA183Larus fuscus    200  400   
BA180Larus genei    1000  1500     
BA176Larus melanocephalus    12000  15000     
BA177Larus minutus    10000  12000   
BA179Larus ridibundus    20000  50000   
BA156Limosa limosa    2000  5000   
BA068Mergus albellus    1000  1500     
BA070Mergus merganser    120  180   
BA069Mergus serrator    230  340   
BA020Pelecanus crispus    70  120   
BA017Phalacrocorax carbo    10000  27000   
BA170Phalaropus lobatus    700  1200   
BA005Podiceps cristatus    4500  6000   
BA006Podiceps grisegena    500  1000   
BA008Podiceps nigricollis    2000  20000   
BA464Puffinus yelkouan    10000  17000   
BA195Sterna albifrons    300  500   
BA190Sterna caspia    500  1000     
BA193Sterna hirundo    8000  10000     
BA191Sterna sandvicensis    5200  6000   
BA004Tachybaptus ruficollis    1200  1500   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0196.96
N022.18
N040.40
N070.15
N230.11

Total Habitat Cover

99.8

Other Site Characteristics

Particularitățile fizico-chimice și biologice ale Mării Negre conferă caracterul de unicitate sitului. ;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 10 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 20 c) numar de specii periclitate la nivel global: 2 Situl este important doar in perioada de migratie si iernare pentru speciile: Pelecanus crispus Branta ruficollis Gelochelidon nilotica Sterna albifrons Sterna caspia Larus minutus Sterna sandvicensis Cygnus cygnus Larus melanocephalus Mergus albellus Sterna hirundo Chlidonias hybridus Gavia arctica Phalaropus lobatus Chlidonias niger Gavia stellata Larus genei Puffinus yelkouan Podiceps nigricollis Mergus merganser Larus cachinnans Podiceps grisegena Larus ridibundus Phalacrocorax carbo Anas strepera Aythya ferina Fulica atra Aythya marila Bucephala clangula Anas platyrhynchos Anas penelope Tachybaptus ruficollis Larus fuscus Podiceps cristatus Aythya fuligula Larus canus Mergus serrator Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MD01.02No
HD03.01Ni
HD03.02Ni
HE01No
HF03.02Ni
HG02No
HG04.01No
HK01.01No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna, In: Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, p. 145-201, Oradea. Specie menționată în Lista Roșie a Plantelor Superioare din România, 1994, inventarieri în teren de șef Lucrări drd. Adela Tuduce - Botanist sistematician - Universitatea din Oradea, Facultatea de științe, Specializarea Biologie, date nepublicate Documentatie specifica: Documentatie habitate: {amenajamentele silvice, investigatii de teren 2008.(9130)}; Documentatie specii : {I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, "Mapping of Transilvanian Herpetofauna", In: "Nymphaea. Folia naturae Bihariae" XXIX, p. 145-201, Oradea(1166)}; {Marcel ȚÎBÎRNAC, 2019, Observaţii asupra biodiversităţii (habitate naturale, floră și faună sălbatică) din cadrul ariilor naturale protejate realizate de către ecolog Marcel Ţîbîrnac în perioada aprilie 2012 – 2019(1166)};{Observaţii în teren asupra biodiversităţii realizate de către Marcel Ţîbîrnac în cadrul proiectului "Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice", finanţat prin granturile SEE 2009–2014, perioada observaţiilor în teren: aprilie–septembrie 2016, beneficiar proiect: Consiliul Judeţean Bihor(1166)}; {Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1193)};{Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(4008)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B85.91
RO08331.26
RO989.39

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0356 Poienile de la Șard
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1015/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0356 Poienile de la Sard

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY