Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0079

1.3 Site name

Mlaștinile Murani

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.343178
Latitude:45.944208

2.2 Area [ha]

329.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA196Chlidonias hybridus           
BA197Chlidonias niger    10         
BA031Ciconia ciconia           
BA081Circus aeruginosus     
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0627.71
N1210.90
N1439.87
N1513.78
N160.31
N217.09
N260.35

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Lacul Murani s-a format cu 25 ani in urma prin bararea Paraului Magherus. Are o lungime de 4 km si o suprafata de circa 200 ha. Lacul se gaseste la NE de sat si la V de Padurea Pischia.Lacul a luat locul unei vai mlastinoase care avea o latime de 200-600 m si o lungime de mai multi kilometri. La coada lacului s-a dezvoltat stuf si papura, habitat care a facut posibila colonizarea lacului de o serie de specii de pasari acvatice de importanță majoră.In amonte de baraj a existat o zona cu numeroase tufe de rachita si salcii. Situl este înconjurat de terenuri agricole. ;

4.2 Quality and importance

Zona este importantă datorită speciilor avifaunistice, protejate conform legislației internaționale și naționale. Aceste zone sunt impanzite cu vegetatie palustra si acvatica, stufarisuri si papuris. Valoarea acestora este extrem de mare atat pentru autoepurarea apelor si conservarea unei bogate biodiversitati, cat si pentru existenta omului. De asemenea, Mlaștina Murani constituie una dintre cele 44 de Arii de Importanță Avifaunistică ale României ( Heath, Evans, 2000).Mlaștinile Murani constituie un loc ideal de cuibărire și de popas în timpul pasajului pentru un număr însemnat de specii de păsări de importanță națională cât și europeană.Alături de Pădurea Pișchia, Mlaștina Murani este menționată în BirdLife International având cod IBA RO 030 conform criteriilor IBA ( European IBA Criteria ) A1; B2. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01No
HA08Ni
HA08No
MG01.03No
MJ01Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04Ni

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1)Ioan Chintăuan, 2000: Bistrița-Năsăud - Natura și Monumentele Sale,Ed. Carpatica, Cluj-Napoca Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Ion Chintauan(1530)}; {Grup Natura 2000, reîncadrare 1340(1530)}; Documentatie specii :   {Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1193)}; {Referat analiza distributiei speciilor criteriu de lepidoptere: S. MIHUT(4028)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO98116.74

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Mlaștina Murani a fost desemnata pentru protectia speciilor avifaunistice precum si pentru protectia si conservarea habitatelor lor.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY