Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0081

1.3 Site name

Munții Apuseni - Vlădeasa

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.794278
Latitude:46.619458

2.2 Area [ha]

92859.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO11Nord-Vest
RO11Nord-Vest
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA086Accipiter nisus                 
BA223Aegolius funereus    150  210   
BA256Anthus trivialis                 
BA228Apus melba                 
BA091Aquila chrysaetos     
BA221Asio otus                 
BA104Bonasa bonasia    350  420   
BA215Bubo bubo     
BA087Buteo buteo                 
BA088Buteo lagopus                 
BA224Caprimulgus europaeus    20  30   
BA080Circaetus gallicus     
BA373Coccothraustes coccothraustes                 
BA207Columba oenas                 
BA208Columba palumbus                 
BA122Crex crex    10  30   
BA212Cuculus canorus                 
BA253Delichon urbica                 
BA239Dendrocopos leucotos    170  210   
BA238Dendrocopos medius    10  30         
BA236Dryocopus martius    140  160   
BA378Emberiza cia                 
BA103Falco peregrinus     
BA099Falco subbuteo                 
BA321Ficedula albicollis    11000  16000   
BA320Ficedula parva    1500  2100   
BA217Glaucidium passerinum    50  60   
BA338Lanius collurio    200  300         
BA369Loxia curvirostra                 
BA246Lullula arborea    150  200   
BA262Motacilla alba                 
BA261Motacilla cinerea                 
BA072Pernis apivorus    30  40   
BA273Phoenicurus ochruros                 
BA315Phylloscopus collybita                 
BA314Phylloscopus sibilatrix                 
BA241Picoides tridactylus    160  200   
BA234Picus canus    140  160   
BA372Pyrrhula pyrrhula                 
BA318Regulus ignicapillus                 
BA317Regulus regulus                 
BA275Saxicola rubetra                 
BA276Saxicola torquata                 
BA361Serinus serinus                 
BA220Strix uralensis    70  100   
BA351Sturnus vulgaris                 
BA311Sylvia atricapilla                 
BA310Sylvia borin                 
BA309Sylvia communis                 
BA308Sylvia curruca                 
BA283Turdus merula                 
BA285Turdus philomelos                 
BA284Turdus pilaris                 
BA282Turdus torquatus                 
BA287Turdus viscivorus                 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.89
N080.58
N095.79
N147.15
N155.07
N1615.58
N1748.05
N1911.57
N230.48
N264.85

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Zonă montană cu fenomene carstice, grohotișuri, goluri alpine și păduri de conifere întinse. Zona este cuprinsă de PN Apuseni, fiind una dintre cele mai sălbatice și bine conservată din Munții Apuseni. Munții Apuseni constituie o mare atracție turistică a județului Bihor și a țării, drept pentru care au fost clasificați ca făcând parte din grupa munților de o foarte mare complexitate turistică, alături de mult mai mediatizații săi frați, munții din Carpații Orientali și Meridionali. Resursele turistice naturale sunt cele care, de-a lungul anilor s-au păstrat într-o formă sau alta, neatinse de activitățile umane.;

4.2 Quality and importance

Padiș – Muntele Vlădeasa C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie cristelul de câmp (Crex crex) C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 12 specii acvila de munte (Aquila chrisaetos), șoim călător (Falco peregrinus), ieruncă (Bonasa bonasia), huhurez mare (Strix uralensis), minuniță (Aegolius funereus), buhă (Bubo bubo), ciuvică (Glaucidium passerinum), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva). Zona propusă constă din Parcul Național Apuseni lărgit cu Muntele Vlădeasa, pentru a include pădurile întinse de conifere și alte habitate importante. Cele mai importante habitate ale sitului din punct de vedere ornitologic sunt pădurile întinse de molid, amestec molid – fag și fag, respectiv zonele stâncoase unde își găsesc loc de cuibărit câteva specii de răpitoare. Astfel în molidișurile cuibăresc cel puțin patru specii cu efective importante pentru România, iar în pădurile de amestec și cele de fag alte cinci specii. În zonele stâncoase găsim două specii de răpitoare de zi și buha, toate trei fiind rare pe plan național. Pajiștile dintre păduri oferă loc de vânătoare pentru speciile de răpitoare, respectiv aici cuibărește cristelul de câmp. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04Ni
MB03Ni
ME03.04No
HF03.01Ni
MF03.01No
HF03.02.03Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1.BARABAș VICTORIA, 1982 - Conspectul asociațiilor vegetale din Munții Nemira, Studii și Comunicări (1978-1980), pag. 53-82, Muzeul de șt. Naturii, Bacău. 2.GURĂU G., 2002 - Dates concerning the cerambicoid biodiversity from Valea Uzului, An., șt. ale Univ. Alex. I. Cuza, pag. 70-77, Iași 3.LUPU ALEXANDRU, 1994 - Studiu pedologic și de bonitare scara 1: 10.000 pentru terenurile agricole din teritoriul Dofteana, jud. Bacău (memoriu tehnic de 90 pag. și 8 hărți), arhiva OSPA, Bacău. 4.MARĂ M., și colab., 2000 - Studiu pedologic 1:10.000 pentru terenurile agricole din teritoriul Dărmănești (memoriu 110 pag. și 7 hărți), arhiva OSPA, Bacău. 5.MIHAI GH., BARABAș VICTORIA, 1969 - Contribuții la cunoașterea briofitelor din Valea Uzului, Studii și Comunicări ,pag. 69-80, Muzeul de șt. Naturii, Bacău. 6.MITITELU D., BARABAș N., 1969 - Contribuții la flora montană a județului Bacău, Studii și Comunicări ,pag. 125-128, Muzeul de șt. Naturii, Bacău. 7.MITITELU D., BARABAș N., 1972 - Vegetația văii Trotușului, sector II Târgu Trotuș-Dărmănești, Studii și Comunicări ,pag. 159-176, Muzeul de șt. Naturii, Bacău. 8.MITITELU D., BARABAș N., 1975 - Caracterizarea geobotanică a văii Trotușului, Studii și Comunicări ,pag. 163-218, Muzeul de șt. Naturii, Bacău. 9.MITITELU D., BARABAș N., 1978 - Flora și vegetația jud. Bacău, Studii și Comunicări ,(1976-1977), pag. 193-274, Muzeul de șt. Naturii, Bacău. 10.MITITELU D., BARABAș N., 1994 - Flora și vegetația munților Nemira, Studii și Comunicări ,pag. 29-48, Muzeul de șt. Naturii, Bacău. 11.RANG C., 1969 - Contribuții la cunoașterea avifaunei din bazinul pârâului Uz, Studii și Comunicări ,pag. 257-264, Muzeul de șt. Naturii, Bacău. 12.RANG CĂTĂLIN, 1974 - Cercetări asupra rotitului cocoșului de munte în Carpații Orientali, Studii și Comunicări ,pag. 85-94, Muzeul de șt. Naturii, Bacău. (în limba germană) 13.RANG C., 2002 - Studiul dinamicii unor comunități de păsări din bazinul mijlociu al râului Siret, incluzând zonele lacurilor de acumulare, Publicațiile S.O.R., 240 pag., Cluj-Napoca 14.RUSU C., BARBU N., LUPAșCU GH., CARAMAN L., 1988 - Les sols des montagnes Nemira, An. șt. Univ. "Alex. I. Cuza", tom XXXIV, seria 2b, Geologie-Geografie, pag. 75-81, Iași. 15.SANDA V., BARABAș N., și colab., 1993 - Răspândirea genului Lycopodium în Carpații României, Studii și Cercetări de Biologie, Top. 45, nr.1, pag. 27-46, Ed. Acad., București. 16.SANDA V., BARABAș N., și colab., 1993 - Răspândirea genului Lycopodium în Carpații României, Studii și Cercetări de Biologie, Top. 45, nr.2, pag. 145-160, Ed. Acad., București. 17.SAVA GH., 1973 - Flora și vegetația lichenologică în bazinul pârâului Slanic Moldova, Studii și Comunicări ,pag. 117-128, Muzeul de șt. Naturii, Bacău. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {fara sursa(3230)};{fara sursa(6230)};{fara sursa(9110)};{fara sursa(9410)}; {Mititelu D., colab., 1993, Flora si vegetatia Muntilor Nemira, St. Com. Muz. St. Nat. Bacau, /1980-1993/: 29-48(4060)};{Mititelu D., colab., 1993, Flora si vegetatia Muntilor Nemira, St. Com. Muz. St. Nat. Bacau, /1980-1993/: 29-48(4070)};{Mititelu D., colab., 1993, Flora si vegetatia Muntilor Nemira, St. Com. Muz. St. Nat. Bacau, /1980-1993/: 29-48(6230)};{Mititelu D., colab., 1993, Flora si vegetatia Muntilor Nemira, Stud. Cerc., Muz. Sti. Nat., Bacau(6230)};{Mititelu D., colab., 1993, Flora si vegetatia Muntilor Nemira, St. Com. Muz. St. Nat. Bacau, /1980-1993/: 29-48(6430)};{Mititelu D., colab., 1993, Flora si vegetatia Muntilor Nemira, St. Com. Muz. St. Nat. Bacau, /1980-1993/: 29-48(6520)};{Pop E., 1960, Mlastinile de turba din R. P. R., Edit. Acad. R. P. R.(7140)}; {Coldea G., Kovács A., 1969, Cercetari fitocenologice în muntii Nemirei. St. si Cerc. Biol., 21,2, 94-104, Bucuresti(3220)}; {Sârbu I. com. pers.(4030)};{Grup Natura 2000 com. pers.(7140)}; {Planul de management al sitului ROSCI0047 Creasta Nemirei (aprobat prin OM 964/2016, publicat în MO 946/24.11.2016)(4030)}; {amenajamente silvice(9110)};{amenajamente silvice(9410)}; Documentatie specii :  {baza de date MIlvus(2001)};   {D. Murariu, com. pers.(1354)};{Negus S., com. pers.(1361)};{Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(2001)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO030.01
RO040.28
RO05155.97
RO988.38

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Prin LEGEA Nr.5/06.03.2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Sectiunea a III -a zone protejate, in Anexa nr.1, sectiunea I, ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NATIONAL SI MONUMENTE ALE NATURII, punctul 1.0. - Rezervații ale biosferei, parcuri naționale sau naturale, la punctul F figureaza MUNțII APUSENI , pe raza județelor Alba, Bihor si Cluj, suprafata totala fiind estimată la S = 75.784,00 ha. H.G. Nr.230/04.03.2003 - M.O. Nr.190/26.03.2003 - Hotarâre privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora, Art.1 , litera f) Parcul Natural Apuseni. - Incredințarea administrării Parcului Natural Apuseni RNP-MAPAM Contract Nr.733/MMGA/22.05.2004

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY