Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0086

1.3 Site name

Munții Semenic - Cheile Carașului

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2021-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.976703
Latitude:45.142464

2.2 Area [ha]

36213.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA091Aquila chrysaetos     
BA104Bonasa bonasia    70  90   
BA215Bubo bubo     
BA224Caprimulgus europaeus    20  40   
BA080Circaetus gallicus    10   
BA350Corvus corax           
BA239Dendrocopos leucotos    260  285   
BA238Dendrocopos medius    130  180   
BA236Dryocopus martius    80  95   
BA379Emberiza hortulana    30  60         
BA103Falco peregrinus     
BA321Ficedula albicollis    14500  17000   
BA320Ficedula parva    1300  1700   
BA338Lanius collurio    1000  1400         
BA246Lullula arborea    150  250   
BA326Parus montanus                 
BA325Parus palustris                 
BA072Pernis apivorus    20  40   
BA234Picus canus    260  280   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Abramis brama                   
Alburnus alburnus                   
2244Artemisia insipida                   
Asperula purpurea                   
2361Bufo bufo                   
2644Capreolus capreolus                   
2508Chondrostoma nasus                   
Colchicum umbrosum                   
2075Dianthus serotinus                   
Euscorpius carpathicus carpathicus                   
1363Felis silvestris                   
1203Hyla arborea                   
1261Lacerta agilis                   
1263Lacerta viridis                   
2424Lacerta vivipara                   
Mecidea lindbergi                   
1358Mustela putorius                   
1849Ruscus aculeatus                   
2607Sciurus vulgaris                   
Sedum cepaea                   
2172Vaccinium arctostaphylos                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N092.36
N144.76
N1679.81
N174.16
N193.51
N211.20
N230.19
N263.96

Total Habitat Cover

99.95

Other Site Characteristics

Pereți calcaroși , versanți cu vegetație chasmofitică, grohotișuri, peșteri în versanți și avene în platourile cu doline și lapiezuri, zone împădurite cu fag ce alternează cu pășuni și fânețe nefolosite de plantații de pruni. ;

4.2 Quality and importance

C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 7 specii șoim călător (Falco peregrinus), șerpar (Circaetus gallicus), buhă (Bubo bubo), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ghionoaie sură (Picus canus), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva) Zona propusă este chiar parcul național Semenic - Cheile Carasului. Ea constă dintr-o suprafață de pădure compactă foarte mare, care adăpostește multe specii caracteristice, dintre care câteva au efective semnificative. Astfel două specii de ciocănitori, respectiv două de muscari sunt specii cu efective importante pentru România. În parc putem întâlnii multe chei și alte formațiuni stâncoase, alterate cu păduri puțin deranjate respectiv de pajiști care servesc ca terenuri de vânătoare pentru speciile de răpitoare, dintre care două (șerparul și șoimul călător) respectiv buha au efective semnificative la nivel național. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01No
HA04Ni
MA04.03Ni
LB01.02No
MB02.02Ni
MC01.01No
MC01.01.01No
MC01.04No
MD01.01No
HD01.02No
MD01.02Ni
ME01.01No
ME02No
MF02.03No
LF03.02.01Ni
HF03.02.03No
MG01.04Ni
MG01.04No
MG05No
MH01No
HJ01Ni
HK01.01Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1. Gyarmati, A., 1995, A Vargyas-völgy vegetációja, Eszterházy Károly Tanárképzo Foiskola, szakdolgozat: 1-71. 2. Gyarmati, A., 2000, A Vargyas-völgy mohaflórája, Múzeumi Füzetek 9: 41-45. 3. Kovács, S., 1983, Învelisul vegetal din Cheile Vârghisului (I.). A Vargyasi mészko-sziklaszoros növénytakarója (I.), Aluta. Studii si Comunic. - Tanulmányok és Közlemények, Sepsiszentgyörgy, XVI-XV: 165-173. 4. Munteanu, D., Miklóssy V., Ratiu F., 1987, Cheile Vârghisului - Monument al Naturii, Ocrot. Nat. Med. Înconj., 2 (31): 133-140. 5. Pal I. - Varga J. 2004, Cercetari piscico-faunistice in Rezervatia Cheile Varghisului, A Csiki Szekely Muzeum Evkonyve, 2005, 335-343 Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Dr. Peter van der Molen si Dr. J.A.M. Janssen(6210)};{Bot. drd. Csergo Anna-Maria observatii directe.(8210)};{Speolog Denes Istvan com. pers.(8310)};{Bot. drd. Csergo Anna-Maria observatii directe.(9180)};{Bot. drd. Csergo Anna-Maria observatii directe.(91E0)};{Expertii Olanda Dr. Peter van der Molen si Dr. J.A.M. Janssen.(91V0)}; {Amenajamentele silvice, Harta forestiera a Romaniei 2008 (ICAS).(9110)}; Documentatie specii : {Baza de date a Asociatiei pentru Protectia Liliecilor din Romania(1303)};{Baza de date a Asociatiei pentru Protectia Liliecilor din Romania(1323)}; {Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului (aprobat prin OM 996/2016, publicat în MO 540/19.07.2016)(1086)};{Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului (aprobat prin OM 996/2016, publicat în MO 540/19.07.2016)(1087)};{Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului (aprobat prin OM 996/2016, publicat în MO 540/19.07.2016)(1303)};{Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului (aprobat prin OM 996/2016, publicat în MO 540/19.07.2016)(1304)};{Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului (aprobat prin OM 996/2016, publicat în MO 540/19.07.2016)(1307)};{Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului (aprobat prin OM 996/2016, publicat în MO 540/19.07.2016)(1308)};{Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului (aprobat prin OM 996/2016, publicat în MO 540/19.07.2016)(1310)};{Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului (aprobat prin OM 996/2016, publicat în MO 540/19.07.2016)(1321)};{Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului (aprobat prin OM 996/2016, publicat în MO 540/19.07.2016)(1323)};{Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului (aprobat prin OM 996/2016, publicat în MO 540/19.07.2016)(1324)};{Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului (aprobat prin OM 996/2016, publicat în MO 540/19.07.2016)(1354)};{Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului (aprobat prin OM 996/2016, publicat în MO 540/19.07.2016)(1355)};{Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului (aprobat prin OM 996/2016, publicat în MO 540/19.07.2016)(4014)};{Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului (aprobat prin OM 996/2016, publicat în MO 540/19.07.2016)(4054)};{Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului (aprobat prin OM 996/2016, publicat în MO 540/19.07.2016)(5266)};{Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului (aprobat prin OM 996/2016, publicat în MO 540/19.07.2016)(6965)}; {Negus S., com. pers.(1354)};{Negrea, A., 1994. Gasteropodes (Gastropoda) connus jusqu'a present des provinces biospeologique de Roumanie. Travaux du Museum d'Histoire naturelle "Grigore Antipa" 34: 227-264(4057)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B0.00
RO010.00
RO02198.23
RO040.06
RO9853.88

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

- Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ; - Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului - secțiunea III Arii Protejate; - H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si naturale , si constituirea administratiilor acestora ;

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY