Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0098

1.3 Site name

Piemontul Făgăraș

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.761108
Latitude:45.694450

2.2 Area [ha]

71201.7000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (51.88 %) Continental (48.12 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA091Aquila chrysaetos    DD       
BA089Aquila pomarina    40  50   
BA104Bonasa bonasia    75  105   
BA031Ciconia ciconia    45  55   
BA030Ciconia nigra    10  15   
BA080Circaetus gallicus     
BA081Circus aeruginosus           
BA082Circus cyaneus    40  60   
BA122Crex crex    100  150   
BA239Dendrocopos leucotos    250  300   
BA238Dendrocopos medius    30  50   
BA429Dendrocopos syriacus    20  40   
BA236Dryocopus martius    70  90   
BA379Emberiza hortulana    DD       
BA103Falco peregrinus    DD       
BA321Ficedula albicollis    13500  16900   
BA320Ficedula parva    2100  2500   
BA217Glaucidium passerinum    10  20     
BA338Lanius collurio    5700  9400   
BA339Lanius minor    40  80         
BA246Lullula arborea    1000  2000   
BA072Pernis apivorus    60  90   
BA234Picus canus    200  250   
BA220Strix uralensis    50  60   
BA307Sylvia nisoria    20  30  DD       
BA108Tetrao urogallus    25  35   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.10
N081.19
N090.42
N128.57
N1426.51
N155.95
N1629.97
N174.39
N1912.10
N211.68
N220.19
N232.86
N266.00

Total Habitat Cover

99.92999999999999

Other Site Characteristics

Situl este amplasat parte in regiunea alpina si parte in cea continentala. Relieful dominant este deal si munte. Teritoriul sitului este situat in cadrul Depresiunii Fagarasului pe latura nordica a muntilor Fagaras. Muntii de pe marginea depresiunii impiedica deplasarea maselor de aer rece boreal si in acelasi timp bareaza accesul liber al celor submediteraneene din sud, zona depresiunii Fagaras se afla sub influenta fenomenului de Foehn, incalzirea curentilor de aer veniti dinspre sud spre nord,prin frecarea de pantele muntilor in actiunea descendenta spre nord, astfel incat temperaturile din zona depresiunii Fagaras este mai ridicata decat normal. Reteaua hidrografica este bogata , alcatuita din numeroase rauri si afluenti ai acestora, varsandu-se in Olt. Zona sitului este predominant de pasune, faneata, padurea aparand pe versantii nordici ai muntilor Fagaras.Habitatele sunt foarte variate. Apar in cuprinsul sitului arii protejate - Poiana cu narcise de la Dumbrava Vadului care garanteaza prezenta in zona a unor specii de flora si fauna protejate. Flora este bine reprezentata fiind inregistrate peste 900 specii de plante, diversitatea floristica cea mai mare se observa in fanetele umede – peste 450 specii;

4.2 Quality and importance

Prioritate nr. 9 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C1 – efective importante pe plan global – cristelul de câmp (Crex crex); C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene - 11 specii – barză albă (Ciconia ciconia), barză neagră (Ciconia nigra), acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), cristelul de câmp (Crex crex), huhurez mare (Strix uralensis), ghionoaie sură (Picus canus), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocârlie de pădure (Lululla arborea), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva). Pădurile de fag din Munții Făgăraș cu întinsa zonă deschisă semi-naturală de la poalele munților oferă o combinație de habitate ideale pentru multe specii de păsări. Pădurile adăpostesc efective semnificative din două specii de ciocănitori, huhurez mare, două specii de muscari. Aici cuibăresc și speciile de răpitoare și barza neagră care își caută hrana pe zonele deschise de la poalele munților, la fel ca barza albă. Fânețele, pășunile și terenurile agricole de aici găzduiesc o populație semnificativă de ciocârlie de pădure și de cristel de câmp. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04Ni
MBNi
ME01.01Ni
ME01.01No
ME03.01Ni
ME03.01No
MF04Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Anna Szabo – comunicare personala; Amenajamentul silvic al Ocolului silvic Cluj (Unitatea de productie IV) Documentatie specifica: Documentatie habitate: {cercetare in teren ForestAlpNatura2000RO(91H0)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B38.31
RO040.05
RO982.41

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Aria protejata Poienile cu narcise de la Dumbrava Vaduluiinclusa in acest sit a fost declarata prin L5/2000 cu 394ha. Pentru zona Muntilor Fagaras a fost intocmit studiu de fundamentare stiintifica pentru declarearea acestora ca Parc National. Zona Stramba apare in Biotope Corine (1996)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Asociația Microregiunea Valea Nirajului; Asociația Microregională Târnava Mică Bălăușeri-Sovata și Asociația Grupul MILVUS
Address:
Email:office@valeanirajului.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului, ROSCI0186 Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare, ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici - Bicheș și ROSCI0384 Râul Târnava Mică
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY