Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0101

1.3 Site name

Stepa Saraiu - Horea

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.167508
Latitude:44.697117

2.2 Area [ha]

4127.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA402Accipiter brevipes    30     
BA247Alauda arvensis                 
BA255Anthus campestris    1000  1200   
BA089Aquila pomarina    200  400   
BA221Asio otus                 
BA133Burhinus oedicnemus    60  100   
BA133Burhinus oedicnemus    10  20   
BA087Buteo buteo    200           
BA403Buteo rufinus    40     
BA243Calandrella brachydactyla    100  150   
BA224Caprimulgus europaeus                 
BA366Carduelis cannabina                 
BA366Carduelis cannabina                 
BA364Carduelis carduelis                 
BA364Carduelis carduelis                 
BA363Carduelis chloris                 
BA363Carduelis chloris                 
BA365Carduelis spinus                 
BA031Ciconia ciconia    1500  2000   
BA080Circaetus gallicus    120  130   
BA081Circus aeruginosus    200  300   
BA082Circus cyaneus    30  70   
BA082Circus cyaneus    10   
BA083Circus macrourus    60  70   
BA084Circus pygargus    120  130   
BA084Circus pygargus       
BA208Columba palumbus                 
BA231Coracias garrulus    10  20   
BA113Coturnix coturnix           
BA212Cuculus canorus                 
BA253Delichon urbica                 
BA429Dendrocopos syriacus           
BA379Emberiza hortulana    10  14         
BA511Falco cherrug     
BA098Falco columbarius           
BA098Falco columbarius    12  15   
BA096Falco tinnunculus    10         
BA097Falco vespertinus    12  15   
BA321Ficedula albicollis                 
BA320Ficedula parva                 
BA244Galerida cristata    80  90   
BA075Haliaeetus albicilla    12  14   
BA092Hieraaetus pennatus    15  20   
BA251Hirundo rustica                 
BA338Lanius collurio                 
BA340Lanius excubitor                 
BA339Lanius minor    15  30         
BA242Melanocorypha calandra    1200  1400   
BA242Melanocorypha calandra    400  600   
BA230Merops apiaster                 
BA383Miliaria calandra                 
BA383Miliaria calandra                 
BA073Milvus migrans    80  120   
BA262Motacilla alba                 
BA260Motacilla flava                 
BA435Oenanthe isabellina                 
BA435Oenanthe isabellina                 
BA277Oenanthe oenanthe                 
BA072Pernis apivorus    200  300         
BA249Riparia riparia                 
BA276Saxicola torquata                 
BA311Sylvia atricapilla                 
BA310Sylvia borin                 
BA309Sylvia communis                 
BA307Sylvia nisoria    20  30   
BA283Turdus merula                 
BA232Upupa epops                 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1272.18
N1423.61
N151.62
N232.60

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Zonă stepică din partea vestică a Dobrogei centrale, areal de tranzit pentru speciile de păsari pentru care a fost desemnat situl dar și pentru ierat pentru trei specii de interes conservativ.;

4.2 Quality and importance

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Burhinus oedicnemus, Coracias garrulus, Calandrella brachydactyla, Falco vespertinus, Melanocorypha calandra, Anthus campestris și Sylvia nisoria. Cuibăritul cu regularitate al eretelui sur (Circus pygargus)în perimetrul acestui sit nu este inca dovedit dar exemplare adulte se pot observa anual în perioada de reproducere în această zonă. Nu este dovedit încă Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Burhinus oedicnemus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Aquila pomarina, Hieraaetus pennatus și Ciconia ciconia. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Falco columbarius, Circus cyaneus și Melanocorypha calandra.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01Ni
HA04Ni
MA04No
HD01.02Ni
HE01Ni
ME01No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

• Mititelu D., colab., 1974, Vegetația mlaștinii de la Lozna - Dresca (jud. Botoșani) Studii și comunic., Muz. șt. Nat. Bacău, p. 193-196 • Mititelu D., Chifu T., 1980 - 1993, Flora și vegetația județului Botoșani, din volumul Studii și comunicări, Complexul Muzeal de Științele Naturii, Ioan Borcea, Bacău, România • Olaru L., 1968, Analiza palinologică a turbăriei de la Lozna (Dorohoi), Anal. șt. Univ. Iași (ser. Geol. - Geogr.) • Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V., Mihăilescu S., 1994, Lista Roșie a plantelor superioare din România. Institutul de biologie - Studii, Sinteze, documentații de ecologie, 1: 1-52 • Sârbu I., Oprea Ad., Lupu I., 2005, Specii de plante vasculare amenințate din Moldova, pag 18, Asociația Dendro - Ornamentală, Anastasie Fătu Iași, România • Ștefan N., Oprea Ad., 2002, Rezervațiile naturale din jud. Botoșani, Contract CNCSIS • Zanoschi V., 1974, Observații asupra diatomeelor din mlaștina eutrofă Lunca Bahnei la Dresca și Lozna (Botoșani), Stud. și Cercet. Muz. șt. Nat. Piatra Neamț, II Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Mititelu D., colab., 1974, Vegetatia mlastinei de la Lozna - Dersca (Jud. Botosani), Stud. Com. Muz. sti. Nat. Bacau: 183-196(6430)}; {Planul de management al sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca și a Rezervației Naturale Turbăria de la Dersca (aprobat prin OM 1168/2016, publicat în MO 46/17.01.2017)(3150)}; Documentatie specii :  {Planul de management al sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca și a Rezervației Naturale Turbăria de la Dersca (aprobat prin OM 1168/2016, publicat în MO 46/17.01.2017)(1617)}; {Rákosy, L. (1996): "Die Noctuiden Rumaniens", Stapfia 46(4027)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY